Elocon

MSD


Kortikosteroid, gruppe III (sterke).

D07A C13 (Mometason)KREM 0,1%: 1 g inneh.: Mometasonfuroat 1 mg, hvit vaselin, heksylenglykol, aluminiumstivelseoktenylsuksinat, hydrogenert fosfatidylkolin, hvit voks, fosforsyre (justering av pH), renset vann. Fargestoff: Titandioksid (E 171).


LINIMENT, oppløsning 0,1%: 1 g inneh.: Mometasonfuroat 1 mg, isopropanol, propylenglykol, hypromellose, natriumdihydrogenfosfatdihydrat, fosforsyre (justering av pH), renset vann.


SALVE 0,1%: 1 g inneh.: Mometasonfuroat 1 mg, hvit vaselin, heksylenglykol, hvit voks, propylenglykolstearat, fosforsyre (justering av pH), renset vann.


Indikasjoner

Psoriasis, eksem og andre steroidømfintlige hudlidelser.

Dosering

Krem og salve: Et tynt lag påsmøres 1 gang daglig.
Liniment: Appliseres dråpevis på det affiserte området og masseres lett inn i huden 1 gang daglig. Primært for behandling av hårdekte hudområder.
Seponering: Unngå brå seponering da rebound-effekt kan utvikles i form av dermatitt med intens rødme, svie og brennende følelse. Dette kan forhindres ved langsom seponering, f.eks. ved å fortsette med intermitterende behandling før den avsluttes helt.
Administrering: Til bruk på hud.

Kontraindikasjoner

Rosacea i ansiktet, kviser, hudatrofi, perioral dermatitt, perianal og genital pruritus, bleieutslett, hudinfeksjoner forårsaket av bakterier (f.eks. brennkopper, pyoderma), virus (f.eks. herpes simplex, herpes zoster, varicella, vorter, kjønnsvorter, molluscum contagiosum), parasitter eller sopp (f.eks. candida eller dermatofytt), postvaksinelle reaksjoner, tuberkulose og syfilis. Sårbehandling, spesielt ved ulcerøse lesjoner. Overfølsomhet for innholdsstoffene eller andre kortikosteroider.

Forsiktighetsregler

Dersom irritasjon eller sensitivitet utvikles, bør behandlingen seponeres og hensiktsmessig behandling igangsettes. Ved utvikling av infeksjon skal hensiktsmessig behandling med antifungalt eller antibakterielt legemiddel igangsettes. Hvis positiv respons ikke oppnås omgående, skal kortikosteroidet seponeres til infeksjonen er tilstrekkelig kontrollert. Forsiktighet bør utvises ved bruk på genital- og rektalslimhinne og på intertriginøse områder. Lokal og systemisk absorpsjon: Manifestering av Cushings syndrom, hyperglykemi og glukosuri kan oppstå hos noen pasienter pga. systemisk absorpsjon. Pasienter som appliserer et topikalt steroid på store hudområder, eller ved okklusjonsbehandling, bør evalueres regelmessig for tegn på HPA-akse-suppresjon. Lokal og systemisk toksisitet er vanlig, særlig etter langtidsbruk på store områder med skadet hud, i bøyelige ledd, og ved polyetenokklusjon. Okklusjonsbehandling skal ikke brukes hos barn eller i ansiktet. Skal brukes maks. 5 dager i ansiktet. Sammenhengende langtidsbruk bør unngås hos alle pasienter uansett alder. Barn: Kan være mer utsatt for systemisk toksisitet pga. større hudareal i forhold til kroppsvekt, og bør behandles med lavest mulig glukokortikoidmengde. Sikkerhet og effekt ved >3 ukers bruk hos barn ≥2 år er ikke dokumentert. Anbefales ikke til barn <2 år, da sikkerhet og effekt ikke er klarlagt. Kronisk glukokortikoidbehandling kan påvirke vekst og utvikling hos barn. Seponering: Se Dosering. Psoriasis: Ved psoriasis er det viktig med nøye overvåkning av pasienten pga. risiko for tilbakefall etter utvikling av toleranse, risiko for sentralisert, pustuløs psoriasis og utvikling av lokal eller systemisk toksistet pga. nedsatt barrierefunksjon i huden. Lesjoner: Glukokortikoider kan forandre utseende på enkelte lesjoner, noe som gjør diagnosestilling vanskelig og forsinker tilheling. Øyne/øyelokk: Skal ikke brukes i nærheten av øyet, inkl. øyelokk, pga. risiko for glaukomutvikling (glaucoma simplex eller subkapsulær katarakt). Synsforstyrrelser: Kan forekomme ved bruk av systemiske og topikale kortikosteroider. Ved symptomer som tåkesyn/andre synsforstyrrelser skal pasienten vurderes for henvisning til øyelege for evaluering av mulige årsaker, som grå stær, grønn stær eller sjeldne sykdommer som sentral serøs korioretinopati (CSCR). Hjelpestoffer: Liniment inneholder 300 mg propylenglykol pr. ml, som kan forårsake hudirritasjon. Salven inneholder 20 mg propylenglykolstearat pr. g.

Interaksjoner

Gå til interaksjonsanalyse

Ingen kjente.

Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Topikal applikasjon av kortikosteroider er teratogent i dyreforsøk. Relevansen for mennesker er usikker, da det hittil ikke er påvist økt forekomst av misdannelser etter bruk av kortikosteroider i svangerskapet. Redusert fødsels- og placentavekt er påvist etter systemisk langtidsbehandling av gravide. Det forligger også risiko for binyrebarksuppresjon hos det nyfødte barnet. Skal kun brukes ved graviditet dersom nytten av behandling oppveier mulig risiko hos fosteret. Bør ikke brukes av gravide på større hudområder over lengre tid. Lavpotente kortikosteroider foretrekkes.
Amming: Overgang i morsmelk er ukjent. Ved topikal applikasjon på begrensede hudområder er det lite sannsynlig at barn som ammes påvirkes. Brystene skal ikke påsmøres rett før amming. Ved behandling med høye doser eller over lang tid skal ammingen avsluttes.

 

Bivirkninger

Organklasse Bivirkning
Generelle
Ukjent frekvens Reaksjon på applikasjonsstedet, smerter på applikasjonsstedet
Hud
Svært sjeldne Kløe
Ukjent frekvens Akneiform dermatitt, hudatrofi, hypertrikose, hypopigmentering, kontaktdermatitt, strekkmerker
Infeksiøse
Svært sjeldne Follikulitt
Ukjent frekvens Furunkel, infeksjon
Nevrologiske
Svært sjeldne Svie
Ukjent frekvens Parestesi
Øye
Ukjent frekvens Tåkesyn
Lokale bivirkninger er rapportert: Tørr hud, hudirritasjon, dermatitt, perioral dermatitt, maserasjon, miliaria, telangiektasi. Maskering og spredning av infeksjoner. Systemeffekt, inkl. HPA-akse-suppresjon og Cushings syndrom, kan forekomme ved langvarig okklusjonsbehandling over store hudområder, først og fremst hos barn. Enhver bivirkning som er rapportert etter systemisk bruk av kortikosteroider, inkl. suppresjon av binyrebarken, kan også oppstå ved bruk av topikale kortikosteroider, særlig hos spedbarn og barn.
Frekvens Bivirkning
Svært sjeldne
Hud Kløe
Infeksiøse Follikulitt
Nevrologiske Svie
Ukjent frekvens
Generelle Reaksjon på applikasjonsstedet, smerter på applikasjonsstedet
Hud Akneiform dermatitt, hudatrofi, hypertrikose, hypopigmentering, kontaktdermatitt, strekkmerker
Infeksiøse Furunkel, infeksjon
Nevrologiske Parestesi
Øye Tåkesyn
Lokale bivirkninger er rapportert: Tørr hud, hudirritasjon, dermatitt, perioral dermatitt, maserasjon, miliaria, telangiektasi. Maskering og spredning av infeksjoner. Systemeffekt, inkl. HPA-akse-suppresjon og Cushings syndrom, kan forekomme ved langvarig okklusjonsbehandling over store hudområder, først og fremst hos barn. Enhver bivirkning som er rapportert etter systemisk bruk av kortikosteroider, inkl. suppresjon av binyrebarken, kan også oppstå ved bruk av topikale kortikosteroider, særlig hos spedbarn og barn.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Steroidinnholdet i tuben er for lite til å gi toksisk effekt ved uheldig oralt inntak.
Symptomer: Overdreven langtidsbruk kan undertrykke HPA-funksjonen etterfulgt av reversibel sekundær adrenerg insuffisiens.
Behandling: Tilstrekkelig symptomatisk behandling. Om nødvendig behandles forstyrrelser i elektrolyttbalansen. Ved HPA-akse-suppresjon anbefales sakte seponering.

Egenskaper

Virkningsmekanisme: Farmakodynamisk aktivitet er direkte relatert til mometasonfuroat og hjelpestoffer.
Absorpsjon: Kan absorberes. Store regionale variasjoner. Systemeffekter kan forekomme ved langvarig behandling over store hudområder, også uten okklusjon, spesielt hos barn.

Oppbevaring og holdbarhet

Skal oppbevares ved høyst 25°C.

 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

Elocon, KREM:

Styrke Pakning
Varenr.
SPC1 Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3 R.gr.4
0,1% 30 g
428441
Blå resept
Byttegruppe
79,50 C
100 g
116327
Blå resept
Byttegruppe
154,90 C

Elocon, LINIMENT, oppløsning:

Styrke Pakning
Varenr.
SPC1 Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3 R.gr.4
0,1% 100 ml
000448
Blå resept
-
146,30 C

Elocon, SALVE:

Styrke Pakning
Varenr.
SPC1 Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3 R.gr.4
0,1% 30 g
428524
Blå resept
-
88,40 C
100 g
116418
Blå resept
-
143,10 C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Blåresept (T) gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO For H-resept, se Helsedirektoratet

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 08.10.2020
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

18.09.2020