Dupixent, INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning i ferdigfylt sprøyte:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
200 mg2 × 1,14 ml (ferdigfylt sprøyte m/automatisk nålebeskyttelse)
183645
SPC H-resept
-
varenr. 183645C
300 mg2 × 2 ml (ferdigfylt sprøyte m/automatisk nålebeskyttelse)
132633
SPC H-resept
-
varenr. 132633C