Donepezil Krka

KRKA


Donepezil Krka, TABLETTER, filmdrasjerte:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
5 mg100 stk. (blister)
135107
SPC Blå resept
Byttegruppe
varenr. 135107C
10 mg100 stk. (blister)
135130
SPC Blå resept
Byttegruppe
varenr. 135130C