Biphozyl

Gambro


Biphozyl, HEMODIALYSE-/HEMOFILTRERINGSVÆSKE:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
2 × 5000 ml (tokammerpose)
039918
SPC -
-
varenr. 039918C