Balance, PERITONEALDIALYSEVÆSKE:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
1,5% glukose + 1,25 mmol Ca/liter4 × 2000 ml (Stay safe tokammerpose)
009525
SPC -
-
varenr. 009525C
4 × 2500 ml (Stay safe tokammerpose)
009113
SPC -
-
varenr. 009113C
4 × 3000 ml (Sleep safe tokammerpose)
009635
SPC -
-
varenr. 009635C
2 × 5000 ml (Sleep safe tokammerpose)
075869
SPC -
-
varenr. 075869C

Balance, PERITONEALDIALYSEVÆSKE:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
1,5% glukose + 1,75 mmol Ca/liter4 × 2000 ml (Stay safe tokammerpose)
006860
SPC -
-
varenr. 006860C
4 × 2500 ml (Stay safe tokammerpose)
006827
SPC -
-
varenr. 006827C
4 × 3000 ml (Sleep safe tokammerpose)
006849
SPC -
-
varenr. 006849C
2 × 5000 ml (Sleep safe tokammerpose)
075878
SPC -
-
varenr. 075878C

Balance, PERITONEALDIALYSEVÆSKE:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
2,3% glukose + 1,25 mmol Ca/liter4 × 2000 ml (Stay safe tokammerpose)
009591
SPC -
-
varenr. 009591C
4 × 2500 ml (Stay safe tokammerpose)
009213
SPC -
-
varenr. 009213C
4 × 3000 ml (Sleep safe tokammerpose)
009618
SPC -
-
varenr. 009618C
2 × 5000 ml (Sleep safe tokammerpose)
075888
SPC -
-
varenr. 075888C

Balance, PERITONEALDIALYSEVÆSKE:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
2,3% glukose + 1,75 mmol Ca/liter4 × 2000 ml (Stay safe tokammerpose)
006992
SPC -
-
varenr. 006992C
4 × 2500 ml (Stay safe tokammerpose)
006970
SPC -
-
varenr. 006970C
4 × 3000 ml (Sleep safe tokammerpose)
007003
SPC -
-
varenr. 007003C
2 × 5000 ml (Sleep safe tokammerpose)
075897
SPC -
-
varenr. 075897C

Balance, PERITONEALDIALYSEVÆSKE:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
4,25% glukose + 1,25 mmol Ca/liter4 × 2000 ml (Stay safe tokammerpose)
009560
SPC -
-
varenr. 009560C
4 × 3000 ml (Sleep safe tokammerpose)
009624
SPC -
-
varenr. 009624C
2 × 5000 ml (Sleep safe tokammerpose)
075906
SPC -
-
varenr. 075906C

Balance, PERITONEALDIALYSEVÆSKE:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
4,25% glukose + 1,75 mmol Ca/liter4 × 2000 ml (Stay safe tokammerpose)
006937
SPC -
-
varenr. 006937C
4 × 3000 ml (Sleep safe tokammerpose)
006948
SPC -
-
varenr. 006948C
2 × 5000 ml (Sleep safe tokammerpose)
075915
SPC -
-
varenr. 075915C