Atazanavir Accord

Accord


Atazanavir Accord, KAPSLER, harde:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
200 mg60 stk. (bister)
466521
SPC H-resept
Byttegruppe
varenr. 466521C
300 mg30 stk. (blister)
453127
SPC H-resept
Byttegruppe
varenr. 453127C