Accofil

Accord


Accofil, INFUSJONS-/INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning i ferdigfylt sprøyte:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
30 ME/0,5 ml5 × 0,5 ml (ferdigfylt sprøyte)
087202
SPC H-resept
-
varenr. 087202C
48 ME/0,5 ml5 × 0,5 ml (ferdigfylt sprøyte)
144885
SPC H-resept
-
varenr. 144885C