Abacavir/Lamivudin

Mylan


Abacavir/Lamivudin, TABLETTER, filmdrasjerte:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
600/30030 stk. (blister)
412914
SPC H-resept
Byttegruppe
varenr. 412914C