Solvipect

Takeda


Ekspektorerende middel.

R05C A10 (Guaifenesin)MIKSTUR, oppløsning 20 mg/ml: 1 ml inneh.: Guaifenesin 20 mg, sorbitol, lakrispasta, polysorbat 20, etanol, hydroksyetylcellulose, natriumdihydrogenfosfatdihydrat, dinatriumhydrogenfosfatdodekahydrat, glyserol, anisolje, natriumcyklamat, metylparahydroksybenzoat (E 218), renset vann. Lakrissmak.


Indikasjoner

Hoste og seigt sekret ved irritasjon i øvre luftveier.

Dosering

Voksne og barn >12 år: 10 ml 3-5 ganger daglig.
Barn 6-12 år: 10 ml 2-3 ganger daglig.
Spesielle pasientgrupper: Barn <6 år: Bruk bør unngås pga. manglende data vedrørende sikkerhet og effekt. Det er også rapportert om hudreaksjoner (f.eks. utslett og kløe), overfølsomhetsreaksjoner, diaré og respirasjonssvikt.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene.

Forsiktighetsregler

Bruk bør unngås hos barn <6 år, se Dosering. Inneholder sorbitol og bør ikke brukes ved medfødt fruktoseintoleranse. Inneholder 400 mg etanol pr. dose (10 ml), tilsv. <10 ml øl eller 4 ml vin. Alkoholmengden er lav og vil ikke gi merkbare effekter. Inneholder metylparahydroksybenzoat som kan gi allergiske reaksjoner (muligens forsinkede).

Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Anbefales ikke under graviditet. Ingen eller begrensede data. Dyrestudier er utilstrekkelige mht. reproduksjonstoksisitet.
Amming: Går over i morsmelk, og risiko for nyfødte/spedbarn som ammes kan ikke utelukkes. Tatt i betraktning fordelene av amming for barnet og fordelene av behandling for moren, må det tas en beslutning om ammingen skal opphøre eller om behandlingen skal avsluttes/avstås fra.
Fertilitet: Ingen data.

 

Bivirkninger

OrganklasseBivirkning
Gastrointestinale
Ukjent frekvensLettere magebesvær (kvalme, oppkast)
FrekvensBivirkning
Ukjent frekvens
GastrointestinaleLettere magebesvær (kvalme, oppkast)

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Symptomer: Kvalme, oppkast, tretthet. Nyresten kan forekomme ved større doser.
Behandling: Sjelden nødvendig. Kull hvis indisert, ellers symptomatisk.

Egenskaper

Virkningsmekanisme: Guaifenesin antas å nedsette slimets viskositet ved å stimulere bronkialsekresjonen, og dermed lette opphostingen av seigt slim.
Absorpsjon: Raskt og fullstendig. Tmax er 3 timer.
Fordeling: Går over i bronkialsekretet.
Halveringstid: Ca. 1 time.
Utskillelse: I urin etter 4 timer i form av metabolitt (81%).

 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

Solvipect, MIKSTUR, oppløsning:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
20 mg/ml100 ml
091405
-
-
*F
250 ml
512533
-
-
*F

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 21.12.2020
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

03.12.2020