Fentanyl Depotplaster 50 mikrog/time

Fullstendig FK-tekst

Kort FK-tekst