Fentanyl Depotplaster 25 mikrog/time

Fullstendig FK-tekst

Kort FK-tekst