Resultat legemiddelsøk: 'TEva' — 34 treff.


Resultat fritekstsøk for helsepersonell: 'TEva' — 140 treff.

Felleskatalogtekster - (51 treff)

AeroBec, AeroBec Autohaler «Teva» inhal.aerosolAiromir, Airomir Autohaler «Teva» inhal.aerosolAnastrozole «Teva» tabl.Azilect «Teva» tabl.Bicalutamide 150 mg «Teva» tabl.Bicalutamide 50 mg «Teva» tabl.Brimoratio «ratiopharm» øyedråperCalciumfolinate «Teva» inj., tabl.Ciqorin «Teva» kaps.Clarithromycin «Teva» tabl.Copaxone 20 mg/ml «Teva» inj.Copaxone 40 mg/ml «Teva» inj.Copemyl «Mylan» inj.DiclofenacKalium «ratiopharm» tabl.DuoResp Spiromax «Teva» inhal.pulv.Enalapril Comp «ratiopharm» tabl.Eposin «Teva» kons. til inf.Etoposide Accord «Accord Healthcare» kons. til inf.Glibenclamid «ratiopharm» tabl.Glimepirid «Teva» tabl.Ipraxa «Teva» inhal.væskeLisinopril «ratiopharm» tabl.Lonquex «Teva» inj.Lovastatin «ratiopharm» tabl.Malfin «Teva» depottabl.Methotrexate «Teva» kons. til inf.Methotrexate «Teva» tabl.Modiodal «2care4» tabl.Modiodal «Orifarm» tabl.Modiodal «Teva» tabl.Montelukast «Teva» gran., tyggetabl.Montelukast «Teva» tabl., tyggetabl.Myfenax «Teva» kaps., tabl.Myocet «Teva» pulv., disp. og oppl. til kons. til disp. til inf.Olanzapine Teva «Teva» smeltetabl., tabl.Ovaleap «Teva» inj.Pioglitazone «Teva» tabl.Pravastatin «Teva» tabl.Ranitidin «ratiopharm» tabl.Rasagilin Accord «Accord Healthcare» tabl.Rasagiline Mylan «Mylan S.A.S.» tabl.Tacni «Teva» kaps.Tamsulosin «ratiopharm» depottabl.Tenofovir disoproxil «Teva» tabl.Tevagrastim «Orifarm» inf./inj.Tevagrastim «Teva» inf./inj.Trisenox «Teva» kons. til inf.Venlafaxin «ratiopharm» depotkaps.Venlix «ratiopharm» tabl.Viread «2care4» tabl.Zoely «Teva» tabl.

ATC-register - (21 treff)

A10B Blodglukosesenkende midler, ekskl. insulinC10A Lipidmodifiserende midler, usammensatte preparaterG03A Antikonseptiva, hormoner, systemiskeG03G Gonadotropiner og andre ovulasjonsstimulerende midlerJ01F Makrolider, linkosamider og streptograminerJ05A Direkte virkende antivirale midlerL01B AntimetabolitterL01C Plantealkaloider og andre naturprodukterL01D Cytotoksiske antibiotika og lignende substanserL01X Andre antineoplastiske midlerL02B Hormonantagonister og beslektede substanserL03A Immunstimulerende midlerL04A ImmunsuppressiverN02A OpioiderN04B Dopaminerge midlerN05A AntipsykotikaN06B Psykostimulantia, midler ved ADHD og nootropikaR03A Adrenergika, midler til inhalasjonR03B Andre midler ved obstruktiv lungesykdom, til inhalasjonR03D Andre systemiske midler ved obstruktiv lungesykdomV03A Alle andre terapeutiske preparater

Endringer i preparatsortiment - (21 treff)

Firmaregister - (4 treff)

Substansregister - (31 treff)

Forgiftninger - (2 treff)

Legemidler og miljø - (9 treff)

Preparater på godkjenningsfritak - (1 treff)

Resultat fritekstsøk for pasient: 'TEva' — 56 treff.