Resultat legemiddelsøk: 'TEva' — 36 treff.


Resultat fritekstsøk for helsepersonell: 'TEva' — 146 treff.

Felleskatalogtekster - (53 treff)

AeroBec, AeroBec Autohaler «Teva» inhal.aerosolAiromir, Airomir Autohaler «Teva» inhal.aerosolAnastrozole «Teva» tabl.Azilect «Teva» tabl.Bicalutamide 150 mg «Teva» tabl.Bicalutamide 50 mg «Teva» tabl.Brimoratio «ratiopharm» øyedråperCalciumfolinate «Teva» inj., tabl.Cinqaero «Teva» kons. til inf.Ciqorin «Teva» kaps.Clarithromycin «Teva» tabl.Colobreathe «Teva» inhal.pulv.Copaxone 20 mg/ml «Teva» inj.Copaxone 40 mg/ml «Teva» inj.Copemyl «Mylan» inj.DiclofenacKalium «ratiopharm» tabl.DuoResp Spiromax «Teva» inhal.pulv.Enalapril Comp «ratiopharm» tabl.Entecavir «Teva» tabl.Eposin «Teva» kons. til inf.Etoposide Accord «Accord Healthcare» kons. til inf.Glibenclamid «ratiopharm» tabl.Glimepirid «Teva» tabl.Ipraxa «Teva» inhal.væskeLisinopril «ratiopharm» tabl.Lonquex «Teva» inj.Lovastatin «ratiopharm» tabl.Malfin «Teva» depottabl.Methotrexate «Teva» kons. til inf.Methotrexate «Teva» tabl.Modiodal «2care4» tabl.Modiodal «Orifarm» tabl.Modiodal «Teva» tabl.Montelukast «Teva» gran., tyggetabl.Montelukast «Teva» tabl., tyggetabl.Myfenax «Teva» kaps., tabl.Olanzapine Teva «Teva» smeltetabl., tabl.Ovaleap «Teva» inj.Pioglitazone «Teva» tabl.Pravastatin «Teva» tabl.Ranitidin «ratiopharm» tabl.Rasagilin Accord «Accord Healthcare» tabl.Rasagiline Mylan «Mylan S.A.S.» tabl.Tacni «Teva» kaps.Tamsulosin «ratiopharm» depottabl.Tenofovir disoproxil «Teva» tabl.Tevagrastim «Orifarm» inf./inj.Tevagrastim «Teva» inf./inj.Trisenox «Teva» kons. til inf.Venlafaxin «ratiopharm» depotkaps.Venlix «ratiopharm» tabl.Viread «2care4» tabl.Zoely «Teva» tabl.

ATC-register - (21 treff)

A10B Blodglukosesenkende midler, ekskl. insulinC10A Lipidmodifiserende midler, usammensatte preparaterG03A Antikonseptiva, hormoner, systemiskeG03G Gonadotropiner og andre ovulasjonsstimulerende midlerJ01F Makrolider, linkosamider og streptograminerJ01X Andre antibakterielle midlerJ05A Direkte virkende antivirale midlerL01B AntimetabolitterL01C Plantealkaloider og andre naturprodukterL01X Andre antineoplastiske midlerL02B Hormonantagonister og beslektede substanserL03A Immunstimulerende midlerL04A ImmunsuppressiverN02A OpioiderN04B Dopaminerge midlerN05A AntipsykotikaN06B Psykostimulantia, midler ved ADHD og nootropikaR03A Adrenergika, midler til inhalasjonR03B Andre midler ved obstruktiv lungesykdom, til inhalasjonR03D Andre systemiske midler ved obstruktiv lungesykdomV03A Alle andre terapeutiske preparater

Endringer i preparatsortiment - (23 treff)

Firmaregister - (4 treff)

Substansregister - (32 treff)

Instruksjonsveiledning og opplæringsmateriell - (2 treff)

Forgiftninger - (2 treff)

Legemidler og miljø - (8 treff)

Preparater på godkjenningsfritak - (1 treff)

Resultat fritekstsøk for pasient: 'TEva' — 57 treff.