SmofKabiven

SmofKabiven Elektrolytfri

SmofKabiven extra Nitrogen

SmofKabiven Perifer

Fresenius Kabi

Parenteral ernæring i trekammerpose.

ATC-nr.: B05B A10

 

   Står ikke på WADAs dopingliste - Forbudt metode (utvid)

Bestill bekreftelse på dopingsøkINFUSJONSVÆSKE, emulsjon: SmofKabiven: SmofKabiven 1000 ml består av en blanding av 508 ml aminosyreoppløsning med elektrolytter, 302 ml Glukose 42% og 190 ml Lipidemulsjon. 1000 ml inneh.: Renset soyabønneolje 11,4 g, triglyserider av middels kjedelengde 11,4 g, renset olivenolje 9,5 g, fiskeolje rik på omega-3 fettsyrer 5,7 g, glukose 127 g, alanin 7,1 g, arginin 6,1 g, glysin 5,6 g, histidin 1,5 g, isoleucin 2,5 g, leucin 3,8 g, lysin 3,4 g, metionin 2,2 g, fenylalanin 2,6 g, prolin 5,7 g, serin 3,3 g, taurin 0,5 g, treonin 2,2 g, tryptofan 1 g, tyrosin 0,2 g, valin 3,1 g, kalsiumklorid 0,28 g, natriumglyserofosfat 2,1 g, magnesiumsulfat 0,61 g, kaliumklorid 2,3 g, natriumacetat 1,7 g, sinksulfat 6,6 mg, glyserol, rensede eggfosfolipider, α-tokoferol, natriumoleat, natriumhydroksid, eddiksyre, saltsyre, vann til injeksjonsvæsker til 1000 ml. 1000 ml inneh.: Aminosyrer 51 g, nitrogen 8 g, fett 38 g, glukose 127 g. Elektrolytter: Na+ 41 mmol, K+ 30 mmol, Mg2+ 5,1 mmol, Ca2+ 2,5 mmol, fosfat 13 mmol, Zn2+ 0,04 mmol, sulfat 5,1 mmol, Cl 36 mmol, acetat 106 mmol. Osmolalitet: Ca. 1800 mosmol/kg vann, pH ca. 5,6. Energiinnh.: Totalt ca. 1100 kcal (4,6 MJ), ikke-protein ca. 900 kcal (3,8 MJ). B05B A10


INFUSJONSVÆSKE, emulsjon: SmofKabiven Elektrolytfri: SmofKabiven Elektrolytfri 1000 ml består av en blanding av 508 ml aminosyreoppløsning, 302 ml Glukose 42% og 190 ml Lipidemulsjon. 1000 ml inneh.: Renset soyabønneolje 11,4 g, triglyserider av middels kjedelengde 11,4 g, renset olivenolje 9,5 g, fiskeolje rik på omega-3 fettsyrer 5,7 g, glukose 127 g, alanin 7,1 g, arginin 6,1 g, glysin 5,6 g, histidin 1,5 g, isoleucin 2,5 g, leucin 3,8 g, lysin 3,4 g, metionin 2,2 g, fenylalanin 2,6 g, prolin 5,7 g, serin 3,3 g, taurin 0,5 g, treonin 2,2 g, tryptofan 1 g, tyrosin 0,2 g, valin 3,1 g, glyserol, rensede eggfosfolipider, α-tokoferol, natriumoleat, natriumhydroksid, eddiksyre, saltsyre, vann til injeksjonsvæsker til 1000 ml. 1000 ml inneh.: Aminosyrer 51 g, nitrogen 8 g, fett 38 g, glukose 127 g. Osmolalitet: Ca. 1600 mosmol/kg vann, pH ca. 5,6. Energiinnh.: Totalt ca. 1100 kcal (4,6 MJ), ikke-protein ca. 900 kcal (3,8 MJ). B05B A10


INFUSJONSVÆSKE, emulsjon: SmofKabiven extra Nitrogen: SmofKabiven extra Nitrogen 1000 ml består av en blanding av 654 ml aminosyreoppløsning 10% med elektrolytter, 202 ml Glukose 42% og 144 ml Lipidemulsjon 20%. 1000 ml inneh.: Renset soyabønneolje 8,7 g, triglyserider av middels kjedelengde 8,7 g, renset olivenolje 7,2 g, fiskeolje rik på omega-3 fettsyrer 4,3 g, glukose 85 g, alanin 9,2 g, arginin 7,9 g, glysin 7,2 g, histidin 2 g, isoleucin 3,3 g, leucin 4,8 g, lysin 4,3 g, metionin 2,8 g, fenylalanin 3,3 g, prolin 7,3 g, serin 4,3 g, taurin 0,65 g, treonin 2,9 g, tryptofan 1,3 g, tyrosin 0,26 g, valin 4,1 g, kalsiumklorid 0,28 g, natriumglyserofosfat 2,3 g, magnesiumsulfat 0,61 g, kaliumklorid 2,3 g, natriumacetat 1,6 g, sinksulfat 6,6 mg, glyserol, rensede eggfosfolipider, α-tokoferol, natriumoleat, natriumhydroksid, eddiksyre, saltsyre, vann til injeksjonsvæsker til 1000 ml. 1000 ml inneh.: Aminosyrer 65,5 g, nitrogen 10,5 g, fett 28,9 g, glukose 84,7 g. Elektrolytter: Na+ 40,8 mmol, K+ 30,5 mmol, Mg2+ 5,1 mmol, Ca2+ 2,6 mmol, fosfat 12,7 mmol, Zn2+ 0,04 mmol, sulfat 5,1 mmol, Cl 35,6 mmol, acetat 125 mmol. Osmolalitet: Ca. 1600 mosmol/kg vann, pH ca. 5,6. Energiinnh.: Totalt ca. 889 kcal (3,7 MJ), ikke-protein ca. 627 kcal (2,6 MJ). B05B A10


INFUSJONSVÆSKE, emulsjon: SmofKabiven Perifer: SmofKabiven Perifer 1000 ml består av en blanding av 315 ml aminosyreoppløsning med elektrolytter, 544 ml Glukose 13% og 141 ml Lipidemulsjon. 1000 ml inneh.: Renset soyabønneolje 8,5 g, triglyserider av middels kjedelengde 8,5 g, renset olivenolje 7 g, fiskeolje rik på omega-3 fettsyrer 4,2 g, glukose 71 g, alanin 4,4 g, arginin 3,8 g, glysin 3,5 g, histidin 0,93 g, isoleucin 1,6 g, leucin 2,3 g, lysin 2,1 g, metionin 1,3 g, fenylalanin 1,6 g, prolin 3,5 g, serin 2,1 g, taurin 0,32 g, treonin 1,4 g, tryptofan 0,63 g, tyrosin 0,12 g, valin 2 g, kalsiumklorid 0,18 g, natriumglyserofosfat 1,3 g, magnesiumsulfat 0,38 g, kaliumklorid 1,4 g, natriumacetat 1,1 g, sinksulfat 4 mg, glyserol, rensede eggfosfolipider, α-tokoferol, natriumoleat, natriumhydroksid, eddiksyre, vann til injeksjonsvæsker til 1000 ml. 1000 ml inneh.: Aminosyrer 32 g, nitrogen 5,1 g, fett 28 g, glukose 71 g. Elektrolytter: Na+ 25 mmol, K+ 19 mmol, Mg2+ 3,2 mmol, Ca2+ 1,6 mmol, fosfat 8,2 mmol, Zn2+ 0,02 mmol, sulfat 3,2 mmol, Cl 22 mmol, acetat 66 mmol. Osmolalitet: Ca. 950 mosmol/kg vann, pH ca. 5,6. Energiinnh.: Totalt ca. 700 kcal (2,9 MJ), ikke-protein ca. 600 kcal (2,5 MJ). B05B A10


Indikasjoner

Parenteral ernæring til voksne og barn >2 år når oral eller enteral ernæring er umulig, utilstrekkelig eller kontraindisert.

Dosering

Pasientens evne til å eliminere lipider, metabolisere nitrogen og glukose samt pasientens ernæringsbehov bør styre dosering og infusjonshastighet. Dosen bør individuelt tilpasses til pasientens kliniske tilstand, kroppsvekt, ernærings- og energibehov, med dosejustering basert på ekstra oralt/enteralt inntak. Behovet for nitrogentilførsel som kreves for å opprettholde kroppens proteinmasse, avhenger av pasientens tilstand (f.eks. ernæringsstatus og grad av katabolsk stress eller anabolisme). For å gi fullstendig parenteral ernæring, må sporelementer, vitaminer og ev. ekstra elektrolytter tilsettes etter pasientens behov.
SmofKabiven, Smofkabiven Elektrolytfri: Anbefalt maks. døgndose på 35 ml/kg/døgn (kg = kroppsvekt) vil tilføre 1,8 g aminosyrer/kg/døgn (tilsv. 0,28 g nitrogen/kg/døgn), 4,5 g glukose/kg/døgn, 1,33 g lipider/kg/døgn og et totalt energiinnhold på 39 kcal/kg/døgn (tilsv. 31 kcal/kg/døgn ikke-proteinenergi). Voksne og ungdom 12-16/18 år: Doseområdet på 13-31 ml SmofKabiven eller SmofKabiven Elektrolytfri/kg/døgn vil tilføre 0,6-1,6 g aminosyrer/kg/døgn (tilsv. 0,1-0,25 g nitrogen/kg/døgn) og 14-35 kcal/kg/døgn total energi (12-27 kcal/kg/døgn ikke-proteinenergi). Det vil dekke de fleste pasienters behov. Maks. døgndose varierer med pasientens kliniske tilstand, og kan forandres fra dag til dag. Anbefalt maks. døgndose er 35 ml/kg/døgn. Barn 2-11 år: Maks. døgndose varierer med pasientens kliniske tilstand, og kan forandres fra dag til dag. Anbefalt maks. døgndose er 35 ml/kg/døgn. Dosen opp til 35 ml/kg/døgn bør regelmessig justeres iht. barnets behov, som varierer mer enn hos voksne.
SmofKabiven extra Nitrogen: Anbefalt maks. døgndose på 31 ml/kg/døgn (kg = kroppsvekt) for alle pasientgrupper vil tilføre 2 g aminosyrer/kg/døgn (tilsv. 0,32 g nitrogen/kg/døgn), 2,6 g glukose/kg/døgn, 0,9 g lipider/kg/døgn og et totalt energiinnhold på 28 kcal/kg/døgn (tilsv. 19 kcal/kg/døgn av ikke-proteinenergi). Voksne og ungdom 12-16/18 år: Doseområdet på 13-31 ml SmofKabiven extra Nitrogen/kg/døgn vil tilføre 0,14-0,32 g nitrogen/kg/døgn (0,85-2 g aminosyrer/kg/døgn) og 12-28 kcal/kg/døgn total energi (8-19 kcal/kg/døgn av ikke-proteinenergi). Det vil dekke de fleste pasienters behov. Maks. døgndose varierer med pasientens kliniske tilstand, og kan forandres fra dag til dag. Barn 2-11 år: Maks. døgndose varierer med pasientens kliniske tilstand, og kan forandres fra dag til dag. Dosen opp til 31 ml/kg/døgn bør regelmessig justeres iht. barnets behov, som varierer mer enn hos voksne.
SmofKabiven Perifer: Anbefalt maks. døgndose på 40 ml/kg/døgn (kg = kroppsvekt) vil tilføre 1,3 g aminosyrer/kg/døgn (tilsv. 0,2 g nitrogen/kg/døgn), 2,8 g glukose/kg/døgn, 1,1 g lipider/kg/døgn og et totalt energiinnhold på 28 kcal/kg/døgn (tilsv. 22 kcal/kg/døgn ikke-proteinenergi). Voksne og ungdom 12-16/18 år: Doseområdet på 20-40 ml SmofKabiven Perifer/kg/døgn vil tilføre 0,6-1,3 g aminosyrer/kg/døgn (tilsv. 0,1-0,2 g nitrogen/kg/døgn) og 14-28 kcal/kg/døgn total energi (11-22 kcal/kg/døgn ikke-proteinenergi). Det vil dekke de fleste pasienters behov. Maks. døgndose varierer med pasientens kliniske tilstand, og kan forandres fra dag til dag. Anbefalt maks. døgndose er 40 ml/kg/døgn. Barn 2-11 år: Maks. døgndose varierer med pasientens kliniske tilstand, og kan forandres fra dag til dag. Anbefalt maks. døgndose er 40 ml/kg/døgn. Dosen opp til 40 ml/kg/døgn bør regelmessig justeres iht. barnets behov, som varierer mer enn hos voksne.
Spesielle pasientgrupper: Nedsatt lever-/nyrefunksjon: Se Kontraindikasjoner og Forsiktighetsregler. Pasienter med fedme: Doseringen bør bygge på beregnet idealvekt.
Tilberedning/Håndtering: Før bruk må forseglingene mellom de 3 kamrene brytes, og innholdet blandes godt ved å vende posen flere ganger, se pakningsvedlegget for bruksanvisning. Ferdigblandet pose er kun til engangsbruk. Tilsetninger skal gjøres aseptisk og umiddelbart før infusjonen påbegynnes. Blandbarhet: Tilsetninger må kun foretas når det foreligger dokumentert kompatibilitet. SmofKabiven extra Nitrogen har en kompleks sammensetning og det rådes derfor sterkt til ikke å tilsette andre oppløsninger dersom forlikelighet ikke er vist. For informasjon om kompatible tilsetninger kontaktes Fresenius Kabi.
Administrering: SmofKabiven, SmofKabiven Elektrolytfri: Gis som infusjon i sentral vene. Voksne og ungdom 12-16/18 år: Anbefalt infusjonstid er 14-24 timer. Infusjonshastigheten bør ikke overstige 2 ml/kg/time (kg = kroppsvekt). Barn 2-11 år: Anbefalt infusjonstid er 12-24 timer. Anbefalt maks. infusjonshastighet er 2,4 ml/kg/time (tilsv. 0,12 g aminosyrer/kg/time, 0,3 g glukose/kg/time og 0,09 g lipider/kg/time). Ved anbefalt maks. infusjonshastighet skal ikke infusjonstiden overstige 14 timer og 30 minutter, med unntak av spesielle tilfeller med nøye overvåkning. SmofKabiven extra Nitrogen: Gis som infusjon i sentral vene. Voksne og ungdom 12-16/18 år: Anbefalt infusjonstid er 14-24 timer. Infusjonshastigheten bør ikke overstige 1,5 ml/kg/time (tilsv. 0,13 g glukose, 0,1 g aminosyrer og 0,04 g lipider/kg/time). Barn (2-11 år): Anbefalt infusjonstid er 12-24 timer. Anbefalt maks. infusjonshastighet er 1,8 ml/kg/time (tilsv. 0,12 g aminosyrer/kg/time, 0,15 g glukose/kg/time og 0,05 g lipider/kg/time). Ved anbefalt maks. infusjonshastighet skal ikke infusjonstiden overstige 17 timer, med unntak av spesielle tilfeller med nøye overvåkning. SmofKabiven Perifer: Gis som infusjon i perifer eller sentral vene. Voksne og ungdom 12-16/18 år: Anbefalt infusjonstid er 14-24 timer. Infusjonshastigheten bør ikke overstige 3 ml/kg/time. Barn 2-11 år: Anbefalt infusjonstid er 12-24 timer. Anbefalt maks. infusjonshastighet er 3 ml/kg/time (tilsv. 0,1 g aminosyrer/kg/time, 0,21 g glukose/kg/time og 0,08 g lipider/kg/time). Ved anbefalt maks. døgndose bør dosen infunderes over minst 13 timer slik at anbefalt maks. infusjonshastighet ikke overskrides, med unntak av spesielle tilfeller.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for protein fra fisk, egg, soya eller peanøtter eller noen av de andre komponentene. Alvorlig hyperlipidemi. Alvorlig leversvikt. Alvorlige koagulasjonsforstyrrelser. Medfødte forstyrrelser i aminosyremetabolismen. Alvorlig nyresvikt når hemofiltrasjon eller dialyse ikke er tilgjengelig. Akutt sjokk. Ukompensert hyperglykemi. Patologisk forhøyet serumnivå av en av elektrolyttene i oppløsningen. Hemofagocytotisk syndrom. Ustabile tilstander (f.eks. alvorlige posttraumatiske tilstander, dårlig kontrollert diabetes mellitus, akutt hjerteinfarkt, slag, emboli, metabolsk acidose, alvorlig sepsis, hypoton dehydrering og hyperosmolært koma). Spedbarn og barn <2 år. Generelle kontraindikasjoner mot infusjonsbehandling: Akutt lungeødem, overhydrering og dekompensert hjertesvikt.

Forsiktighetsregler

For å unngå risiko ved for høy infusjonshastighet, anbefales kontinuerlig og godt kontrollert infusjon, om mulig ved bruk av infusjonspumpe. Pga. økt infeksjonsrisiko ved infusjon i sentral og i perifer (SmofKabiven Perifer) vene, må strenge retningslinjer for aseptikk følges. Dette for å unngå kontaminasjon ved innleggelse og bruk av kateteret. Særskilt klinisk overvåkning er nødvendig ved oppstart. Hvis noe unormalt skjer, må infusjonen avbrytes. Evnen til å eliminere lipider er individuell og bør derfor overvåkes. Serumkonsentrasjonen av triglyserider bør ikke overstige 4 mmol/liter under infusjonen. Bør brukes med forsiktighet i tilfeller der fettmetabolismen kan være påvirket, som ved nyresvikt, diabetes mellitus, pankreatitt, nedsatt leverfunksjon, hypotyreose og sepsis. Preparatene inneholder soyabønneolje, fiskeolje og eggfosfolipider, som en sjelden gang kan forårsake allergiske reaksjoner. Kryssallergiske reaksjoner er sett mellom soyabønne og peanøtt. Serumglukose, elektrolytter, osmolaritet, væskebalanse, syre-basestatus og leverenzymtester bør kontrolleres regelmessig. Blodcelletelling og koagulasjon bør overvåkes når lipider tilføres over en lengre periode. Mengde av individuelt tilsatte elektrolytter bør styres av pasientens kliniske tilstand og ved regelmessige målinger av serumnivåer. Parenteral ernæring skal gis med forsiktighet ved laktacidose, utilstrekkelig cellulær oksygentilførsel og forhøyet serumosmolaritet. Ethvert tegn på anafylaktisk reaksjon bør umiddelbart føre til at infusjonen avbrytes. Lipidinnholdet i preparatene kan påvirke visse laboratorieprøver (f.eks. bilirubin, laktatdehydrogenase, oksygenmetning og Hb) hvis blodprøven tas før lipidene er eliminert fra blodbanen. Hos de fleste pasienter er lipidene eliminert etter et lipidfritt intervall på 5-6 timer. I.v. infusjon av aminosyrer kan føre til økt urinutskillelse av sporelementer, særlig kobber og sink. Det bør tas hensyn til dette ved dosering av sporelementer, særlig ved langvarig i.v. ernæring. Det må tas hensyn til sinkmengden i SmofKabiven, SmofKabiven extra Nitrogen og SmofKabiven Perifer. Hos underernærte pasienter kan oppstart av parenteral ernæring utløse raske væskeskift. Dette kan medføre lungeødem, kongestiv hjertesvikt og nedsatt serumkonsentrasjon av kalium, fosfor, magnesium og vannløselige vitaminer. Forandringene kan inntre i løpet av 24-48 timer. Forsiktig og langsom oppstart anbefales derfor til denne pasientgruppen, i tillegg til grundig overvåkning og justering av tilført væske, elektrolytter, mineraler og vitaminer. Pga. risiko for pseudoagglutinering bør preparatene ikke gis samtidig med blod i samme infusjonssett. Ved hyperglykemi kan tilførsel av eksogent insulin være nødvendig. Pga. aminosyresammensetningen er preparatene ikke egnet til bruk hos nyfødte eller barn <2 år. Det finnes ingen klinisk erfaring med bruk av preparatene til barn 2-16/18 år. SmofKabiven, SmofKabiven Extra Nitrogen og SmofKabiven Perifer: Bør gis med forsiktighet til pasienter med tendens til elektrolyttretensjon. Forstyrrelser i elektrolytt- eller væskebalansen (f.eks. unormalt høyt eller lavt elektrolyttnivå) bør korrigeres før infusjonsstart. Hos pasienter med nyresvikt bør fosfat- og kaliumtilførsel kontrolleres nøye for å unngå hyperfosfatemi og hyperkalemi. SmofKabiven Elektrolytfri: Preparatet inneholder lite elektrolytter og er beregnet til pasienter med spesielle og/eller begrensede elektrolyttbehov. Natrium, kalium, kalsium, magnesium og tillegg av fosfat bør tilsettes basert på pasientens kliniske tilstand og regelmessige målinger av serumnivåer. Ved nyresvikt bør fosfatinntaket følges nøye for å unngå hyperfosfatemi.

Interaksjoner

For utfyllende informasjon fra Legemiddelverket om relevante interaksjoner, se B05B A10
Heparin i kliniske doser gir en forbigående frigjøring av lipoproteinlipase til sirkulasjonen. Dette kan initialt resultere i økt lipolyse i plasma, etterfulgt av en forbigående reduksjon i eliminasjonen av triglyserider.

Gå til interaksjonsanalyse


Graviditet, amming og fertilitet

Ingen kliniske data tilgjengelig. Parenteral ernæring kan bli nødvendig under graviditet og amming. Bør bare gis til gravide og ammende etter grundig overveielse.

Bivirkninger

Vanlige (≥1/100 til <1/10): Øvrige: Svak økning i kroppstemperatur, tromboflebitt (kun for SmofKabiven Perifer). Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100): Gastrointestinale: Manglende appetitt, kvalme, oppkast. Lever/galle: Økning av leverenzymer i plasma. Øvrige: Frostfølelse, svimmelhet, hopepine. Sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000): Hjerte/kar: Takykardi, hypotensjon, hypertensjon. Luftveier: Dyspné. Øvrige: Overfølsomhetsreaksjoner (f.eks. anafylaktiske eller anafylaktoide reaksjoner, utslett, urticaria, rødming, hodepine), varme- eller kuldefølelse, blekhet, cyanose, smerter i nakke, rygg, ben, bryst og korsrygg. Generelt: Skulle disse bivirkningene oppstå, bør infusjonen stoppes eller, om nødvendig, fortsettes med redusert dose. Aminosyreinfusjon kan også gi økt kroppstemperatur. Ved nedsatt nyrefunksjon kan økt nivå av nitrogenholdige metabolitter (f.eks. kreatinin og urea) forekomme. Hvis pasientens kapasitet for glukoseclearance overskrides, vil det inntre hyperglykemi. Fat overload-syndrom: Redusert evne til å eliminere triglyserider kan føre til fat overload-syndrom. Syndromet kan forekomme ved alvorlig hypertriglyseridemi, selv ved anbefalt infusjonshastighet, og ved plutselig endring av pasientens kliniske tilstand, som redusert nyrefunksjon eller infeksjon. Syndromet kjennetegnes ved hyperlipidemi, feber, lipidinfiltrasjon, hepatomegali med eller uten ikterus, splenomegali, anemi, leukopeni, trombocytopeni, koagulasjonsforstyrrelser, hemolyse og retikulocytose, unormale leverfunksjonsprøver og koma. Symptomene er vanligvis reversible hvis infusjonen avbrytes.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Symptomer: Fat overload-syndrom. Kvalme, oppkast, skjelving og svetting er sett ved overskridelse av anbefalt infusjonshastighet for aminosyrer. Overdosering kan føre til overhydrering, elektrolyttforstyrrelser, hyperglykemi og hyperosmolalitet.
Behandling: Infusjonshastigheten reduseres eller infusjonen avbrytes. Akutte tiltak er av generell støttende karakter, med spesiell oppmerksomhet på det respiratoriske og kardiovaskulære system. Grundig biokjemisk overvåkning er nødvendig, og spesifikke abnormaliteter behandles etter vanlige retningslinjer. I sjeldne og alvorlige situasjoner kan det være nødvendig med hemodialyse, hemofiltrasjon eller hemodiafiltrasjon. Hyperglykemi behandles etter den kliniske situasjonen ved bruk av insulin og/eller ved justering av infusjonstakten.

Egenskaper

Klassifisering: Oppløsninger med aminosyrer, lipider, karbohydrater og elektrolytter for parenteral ernæring.

Oppbevaring og holdbarhet

Oppbevares ved høyst 25°C, i overposen. Skal ikke fryses. Holdbarhet etter blanding av trekammerposen/holdbarhet etter blanding med tilsetninger: Fra et mikrobiologisk synspunkt bør preparatet brukes umiddelbart. Dersom preparatet ikke brukes umiddelbart, er oppbevaringstid og -forhold før bruk brukerens ansvar. Oppbevaringstid bør normalt ikke overstige 24 timer ved 2-8°C.

Sist endret: 10.12.2018
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

SmofKabiven, SmofKabiven Elektrolytfri: 09.05.2019

SmofKabiven extra Nitrogen: 29.09.2017

SmofKabiven Perifer: 06.11.2018


 

Pakninger, priser, refusjon og SPC


SmofKabiven, INFUSJONSVÆSKE, emulsjon:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
6 × 493 ml (trekammerpose, 550 kcal)
540009
SPC_ICON-
-
1926,20C
4 × 986 ml (trekammerpose, 1100 kcal)
154618
SPC_ICON-
-
1989,10C
4 × 1477 ml (trekammerpose, 1600 kcal)
154629
SPC_ICON-
-
2296,30C
4 × 1970 ml (trekammerpose, 2200 kcal)
154640
SPC_ICON-
-
2559,60C
3 × 2463 ml (trekammerpose, 2700 kcal)
154651
SPC_ICON-
-
2242,10C

SmofKabiven Elektrolytfri, INFUSJONSVÆSKE, emulsjon:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
4 × 986 ml (trekammerpose, 1100 kcal)
154662
SPC_ICON-
-
1618,60C
4 × 1477 ml (trekammerpose, 1600 kcal)
154673
SPC_ICON-
-
1954,00C

SmofKabiven extra Nitrogen, INFUSJONSVÆSKE, emulsjon:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
4 × 1012 ml (trekammerpose, 900 kcal)
511988
SPC_ICON-
-
3347,10C
4 × 1518 ml (trekammerpose, 1350 kcal)
168222
SPC_ICON-
-
3845,20C
4 × 2025 ml (trekammerpose, 1800 kcal)
472590
SPC_ICON-
-
4885,50C

SmofKabiven Perifer, INFUSJONSVÆSKE, emulsjon:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
4 × 1206 ml (trekammerpose, 800 kcal)
154706
SPC_ICON-
-
1660,10C
4 × 1448 ml (trekammerpose, 1000 kcal)
076203
SPC_ICON-
-
2153,70C
4 × 1904 ml (trekammerpose, 1300 kcal)
154717
SPC_ICON-
-
2153,70C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Ordforklaringer til teksten
 

Ordforklaringer

acidose (syreforgiftning): Syreforgiftning. Ved acidose synker pH-verdien i blodet til under normalverdi 7,35. Respiratorisk acidose oppstår når kroppen ikke kan kvitte seg med karbondioksid via lungene på utpusten. Karbondioksid akkumuleres i blodet og senker pH-verdien. Respiratorisk acidose kan oppstå ved redusert/opphørt inn- og utånding, og ved enkelte kroniske lungesykdommer. Metabolsk acidose forekommer når sure restprodukter av fettsyrer opphopes i blodet. Denne typen acidose forekommer blant annet ved diabetes og ved sult, på grunn av stoffskifteforstyrrelser.

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

anafylaktisk reaksjon (anafylaksi): Akutt og alvorlig allergisk reaksjon med symptomer som feber, utslett, opphovning, pustebesvær og blodtrykksfall. Anafylaktisk sjokk er livstruende om man ikke setter i gang med legemiddelbehandling i form av antihistaminer og adrenalin.

anemi (blodmangel): Reduksjon i antall røde blodceller eller nivået av blodpigment, hemoglobin. Kan bl.a. forårsakes av blodtap eller arvelige faktorer.

diabetes mellitus (sukkersyke): Finnes i to varianter: Type 1, kalt barne- og ungdomsdiabetes, og type 2 som også kalles aldersdiabetes. Type 1 diabetes krever daglige insulinsprøyter.

dialyse: Rensing av blod for avfallsstoffer og overflødig væske. Rensingen gjøres ved hjelp av en spesiell maskin, vanligvis på sykehus. Det fins to typer dialyse, hemodialyse; rensing av blod og peritoneal dialyse; rensing av blodet via bukhulen.

dyspné (tung pust, tungpustethet): Tung og anstrengende pust. Oppstår vanligvis ved anstrengelse, men ved visse hjerte- og lungesykdommer, selv ved hvile.

feber (pyreksi, febertilstand): Kroppstemperatur på 38°C eller høyere (målt i endetarmen).

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

forgiftning: Tilstand som skyldes inntak av giftige stoffer, slik som legemidler, rusmidler, kjemikalier eller stoffer som finnes naturlig i dyr og planter, i en slik mengde at det kan føre til alvorlig skade.

glukose (dekstrose, dextrose): Glukose = dekstrose (dekstrose er en eldre betegnelse på glukose). I Felleskatalogen er disse ofte omtalt som oppløsningsvæsker for ulike preparater til parenteral bruk.

hemodialyse: Metode som fjerner avfallsstoffer og overskuddsvæske fra kroppen ved hjelp av en dialysemaskin.

hepatomegali (forstørret lever, leverforstørrelse): Forstørret lever. Kan være forårsaket av en rekke forhold, som for eksempel virusinfeksjon, rus, alkoholmisbruk og kreft.

hjerteinfarkt (myokardinfarkt, hjerteattakk): Hjerteinfarkt oppstår når du får blodpropp i hjertet. Blodproppen gjør at deler av hjertemuskelen ikke får tilført oksygenholdig blod, og denne delen av hjertemuskelen går til grunne.

hyperglykemi (høyt blodsukker): Når blodsukkeret er unormalt høyt. Oftest er årsaken diabetes, siden det dannes for lite av hormonet insulin. Mangel på insulin fører til cellene ikke kan ta opp glukose fra blodet.

hyperkalemi (kaliumoverskudd): For høyt kaliumnivå i blodet.

hyperlipidemi (hyperlipemi): Hyperlipidemi betyr et kontinuerlig høyt fettinnhold i blodet. Forhøyede nivåer av fettstoffer i blodet øker risikoen for hjerte-karsykdommer.

hypertensjon (høyt blodtrykk): Høyt blodtrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) over 140 og/eller undertrykk (diastoliske trykk) over 90 mm Hg.

hypertriglyseridemi: Økte nivåer av triglyserider i blodet. Triglyserider er den viktigste bestanddel i animalsk og vegetabilsk fett.

hypotensjon (lavt blodtrykk): Lavt blodtrykk kan føre til svimmelhet og besvimelse. Lavt blodtrykk kan være en bivirkning av behandling mot høyt blodtrykk. Normalt blotrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) 120 mm Hg og undertrykk (diastolisk trykk) 80 mm Hg.

hypotyreose (hypotyreoidisme, lavt stoffskifte): Hypotyreose eller lavt stoffskifte oppstår når skjoldkjertelen produserer for lite thyreoideahormoner som regulerer stoffskiftet i kroppen. Årsaken er vanligvis en sykdom der immunforsvaret angriper skjoldkjertelen. Symptomer skyldes lavere stoffskifte og gir utslag som tretthet, kuldefølelse, forstoppelse og vektøkning. Sykdommen behandles ved å gi thyreoideahormon som legemiddel.

i.v. (intravenøs, intravenøst): Begrepet betegner administrering av et parenteralt preparat som skal gis intravenøst.

ikterus (gulsott): Opphopning av gallepigment i hud, slimhinner og hornhinne, noe som gir en gulaktig farge.

indikasjoner: I medisinsk sammenheng brukes indikasjoner for å beskrive grunner til å igangsette et bestemt tiltak, slik som legemiddelbehandling.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

koagulasjonsforstyrrelse (koagulopati): Forstyrrelse i blodets koagulasjon (levring). Mens mangel på koagulasjonsfaktorer gir blødningstendens, vil mangel på koagulasjonshemmere gi blodpropptendens.

kontraindikasjoner: Forhold som i et spesielt tilfelle taler imot en viss handlemåte, f.eks. en behandlingsmetode. I Felleskatalogtekstene må de forhold som angis tolkes som absolutte kontraindikasjoner, hvilket betyr at bruken skal unngås helt.

kreatinin: Kreatinin er et stoff som dannes i musklene og kan bare fjernes fra kroppen gjennom filtrering i nyrene.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

metabolitt: En metabolitt oppstår når et stoff (f.eks. legemiddel) omdannes som følge av kjemiske prosesser i levende organismer (metabolisme). Noen legemidler metaboliseres til inaktive metabolitter, mens andre metaboliseres til aktive metabolitter.

parenteral (parenteralt): Betyr utenfor tarmen. For eksempel er parenteral administrering av legemidler en samlebetegnelse for alle de måtene man kan innta et legemiddel på, uten at det passerer tarmen. Den vanligste måten er å injisere stoffet rett inn i en blodåre (kjent som intravenøs administrering).

rødming (flushing): Plutselig varmefølelse, hudrødme

sepsis (septikemi, blodforgiftning): Blodforgiftning er en infeksjon med bakterier i blodet, høy feber og påvirket allmenntilstand.

splenomegali (forstørrelse av milten): Forstørrelse av milten. Milten er en del av lymfesystemet, som er en del av immunsystemet. Milten bryter blant annet ned gamle røde blodceller.

takykardi: Unormalt rask hjerterytme, definert som puls over 100 slag/minutt.

trombocytopeni (trombopeni, blodplatemangel): Redusert antall trombocytter (blodplater) i blodet.

urticaria (elveblest): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.