Skinoren

Bayer AB

Middel mot akne.

ATC-nr.: D10A X03

 

   Står ikke på WADAs dopingliste

Bestill bekreftelse på dopingsøkKREM 20%: 1 g inneh.: Azelainsyre 200 mg, Arlatone 983 S, Cutina CBS, cetearyloktanoat, propylenglykol 125 mg, glyserol, benzosyre (E 210) 2 mg, renset vann.


Indikasjoner

Acne vulgaris.

Dosering

Voksne og barn ≥12 år: Påføres 2 ganger daglig (morgen og kveld) på angrepne hudpartier. Ca. 2,5 cm er nok til hele ansiktet. Behandlingsvarighet er individuell, og avhenger av alvorlighetsgrad. Tydelig bedring vises vanligvis etter ca. 4 ukers bruk, men for å oppnå optimalt resultat er det viktig at behandlingen er kontinuerlig over flere måneder. Lokal hudirritasjon går vanligvis tilbake under behandlingen. Ved sterk hudirritasjon skal mengde krem pr. påføring reduseres, eller forbigående anvendes kun 1 gang daglig inntil irritasjon opphører. Dersom nødvendig, kan behandlingen avbrytes midlertidig i noen få dager, ev. seponeres.
Barn (<12 år): Sikkerhet og effekt ikke fastslått.
Administrering: Gnis forsiktig inn. Før påføring renses huden godt med rent vann og tørkes. Et mildt rensemiddel kan benyttes.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene.

Forsiktighetsregler

Kun til utvortes bruk. Unngå kontakt med øyne, munn og andre slimhinner. Ved uhell skal øyne, munn eller slimhinner skylles grundig med rikelig vann. Dersom øyeirritasjonen vedvarer, bør lege oppsøkes. Hender bør vaskes etter hver påføring. Benzosyre kan være lett irriterende på hud, øyne og slimhinner. Polypropylenglykol kan gi hudirritasjon. Forverring av astma kan oppstå i sjeldne tilfeller.

Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Ingen tilstrekkelige, velkontrollerte studier er utført. Dyreforsøk viser ingen skadelige effekter. Forsiktighet bør utvises hos gravide.
Amming: Utskillelse i morsmelk in vivo er ukjent, men legemidlet passerer in vitro. Dette forventes ikke å gi betydelig endring fra baseline-nivå. Konsentreres ikke i melk, og <4% av lokalt administrert azelainsyre absorberes systemisk. Endogen eksponering øker dermed ikke utover fysiologisk nivå. Forsiktighet bør imidlertid utvises hos ammende. Spedbarnet må ikke komme i kontakt med behandlet hud/bryst.
Azelain

Bivirkninger

Svært vanlige (≥1/10): Øvrige: Brennende følelse, pruritus eller erytem på applikasjonsstedet. Vanlige (≥1/100 til <1/10): Øvrige: Hudavskalling, smerter, tørr hud, misfarging eller irritasjon på applikasjonsstedet. Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100): Hud: Seboré, akne, depigmentering av hud. Øvrige: Parestesi, dermatitt, ubehag eller ødem på applikasjonsstedet. Sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000): Hud: Keilitt. Immunsystemet: Overfølsomhet, forverring av astma. Øvrige: Vesikler, eksem, varmefølelse, sår eller utslett på applikasjonsstedet.

Rapportering av bivirkninger


Egenskaper

Klassifisering: Akneterapeutikum (alifatisk dikarboksylsyre).
Virkningsmekanisme: Antibakteriell gjennom veksthemming av propionibakterier, hemming av fettsyredannelse. Komedolytisk gjennom påvirkning av forhorningsprosessen i overhudcellene.
Absorpsjon: Lav, 3,6% (etter 1 påføring à 5 g). Trenger gjennom alle hudens lag etter påføring. Penetrering skjer raskere i skadet hud.
Utskillelse: Azelainsyre, som er en endogen substans, utskilles i urin, ca. 25 mg/døgn.

Sist endret: 04.04.2014
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

09.01.2015

 

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Skinoren, KREM:

StyrkePakning
Varenr.
Refusjon1
Byttegruppe
Pris (kr)2R.gr.3SPC
20%30 g
416883
-
-
115,70CSPC_ICON

1Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

2Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne * i kolonnen Pris. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

3Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Ordforklaringer til teksten
 

Ordforklaringer

absorpsjon: Opptak i kroppen. Virkestoff absorberes av kroppen for å kunne transporteres til de steder de skal virke. Opptak kan skje gjennom tarmvegg, hud og slimhinner.

acne vulgaris (akne, kviser): Infeksjon i huden som oppstår når en talgkjertel tetter seg.

astma: Anfall av åndenød pga. kramper og betennelse i bronkiene. Anfall kan utløses av trening eller ved å puste inn et irriterende stoff. Symptomer på astma er surkling og tetthet i brystet, kortpustethet og hoste.

dermatitt (hudinflammasjon): Hudbetennelse.

eksem: Samlebetegnelse for overflatiske hudbetennelser som vanligvis er langvarige og ikke-smittsomme. Vanligvis får man ett eller flere symptomer som rødhet, hevelser, småblemmer, hudfortykkelse og hudavflassing. Eksem kan ha flere årsaker som f.eks. arvelige faktorer, eller stoffer som kommer i kontakt med huden som nikkel og vaskemidler, såkalt kontakteksem.

erytem (hudrødme): Diffus rødhet i huden.

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

indikasjoner: I medisinsk sammenheng brukes indikasjoner for å beskrive grunner til å igangsette et bestemt tiltak, slik som legemiddelbehandling.

kontraindikasjoner: Forhold som i et spesielt tilfelle taler imot en viss handlemåte, f.eks. en behandlingsmetode. I Felleskatalogtekstene må de forhold som angis tolkes som absolutte kontraindikasjoner, hvilket betyr at bruken skal unngås helt.

seboré: Økt utskillelse av talg fra hudens talgkjertler. Hvis det dannes tørre flak blir det flass.

utskillelse (ekskresjon): Hvordan kroppen skiller ut virkestoff og eventuelle metabolitter. Utskillelse av legemidler skjer hovedsakelig via nyrene eller via gallen.

veksthemming (vekstretardasjon): Forsinket vekst. Se også intrauterin vekstretardasjon.

ødem (væskeoppsamling, væskeopphopning, væskeansamling): Sykelig opphoping av væske i vevet utenfor cellene. Folkelig beskrives dette som ‘vann i kroppen’.