Sikkerhetskopi av iPhone/iPad

Det er anbefalt å ta regelmessig sikkerhetskopi av Min FK og Notater ved å kopiere filene minenotater.txt, minenotater.html og minfk.txt, som vises i appens fildelingsvindu under Programmer når iPhonen/iPaden er koblet til iTunes. Du må kopiere disse filene fra iTunes til en egen mappe på din PC/Mac. Dette gir deg en sikkerhetskopi av Min FK og Notater som ikke krever at du gjør full gjenoppretting av enheten slik som iTunes eller iClouds innebygde sikkerhetskopi krever.
Hvis du har mistet informasjonen i Min FK og Notater etter at du for eksempel har slettet appen og installert den på nytt, kan du bare dra og slippe filene nevnt ovenfor fra mappen på din PC/Mac til fildeling under Programmer i iTunes. Min FK og Notater vil da bli hentet inn igjen i appen. Enheten må være koblet til iTunes når du gjør dette. Denne metoden kan også brukes for å kopiere Min FK og Notater fra din iPhone til din iPad eller motsatt.
Sikkerhetskopi av Min FK og Notater vil være nyttig dersom applikasjonen blir slettet i sin helhet og må installeres på nytt. Ved innholds- eller programvareoppdatering fra App Store beholdes Min FK og Notater og man trenger ikke å hente sikkerhetskopi.
Detaljert beskrivelse av hvordan dette gjøres kommer nedenfor:
  1. Opprett en mappe på din PC/Mac som du for eksempel kan kalle «minfk».
  2. Start opp iTunes på din PC/Mac.
  3. Koble til din iPhone/iPad til PC/Mac via kabel.
  4. Klikk på iPhone-/iPad-knappen som kommer opp i iTunes når du kobler til enheten.
  5. Velg så Programmer, naviger deretter nedover til du kommer til Fildeling
  6. Marker Felleskatalogens app til venstre. Filene minenotater.html, minenotater.txt og minfk.txt skal nå komme opp i høyre del av vinduet, marker disse og trykk deretter «Lagre i...».
  7. Etter at du har trykket «Lagre i…» navigerer du til mappen «minfk» som du opprettet tidligere, og trykker deretter på «Velg mappe». Filene lagres nå i denne mappen.
Hvis du senere en gang trenger å hente filene tilbake til din iPhone/iPad følger du samme prosedyre frem til punkt 6 og velger da «Legg til fil…», navigerer til mappen «minfk» på din PC/Mac, markerer de tre filene og velger «Åpne». Filene vil nå bli kopiert fra mappen og inn i Fildeling i iTunes. Du kan nå koble iPad/iPhone fra PC/Mac.