Antiflogistikum.

ATC-nr.: M01A X05

 

   Står ikke på WADAs dopingliste

Bestill bekreftelse på dopingsøkMiljørisiko i Norge
 M01A X05
Glukosamin
 
Miljørisiko: Bruk av karbohydrater gir ingen miljøpåvirkning.
Miljøinformasjonen (datert 15.05.2017) er utarbeidet av Recip AB.
Se miljøinfo for virkestoff i samme ATC-gruppe

TABLETTER 625 mg: Hver tablett inneh.: Glukosaminhydroklorid 750 mg tilsv. 625 mg glukosamin, hjelpestoffer.


Indikasjoner

Lindring av symptomer ved lett til moderat artrose.

Dosering

Startdose er 1 tablett 2 ganger daglig. Ikke indisert til akutte, smertefulle symptomer. Klinisk effekt sees vanligvis innen 4 uker etter behandlingsstart. Når symptomlindring er oppnådd kan dosen reduseres til 1 tablett daglig. Hvis det ikke påvises effekt på smerte og/eller funksjon etter 2-3 måneder bør behandlingen avsluttes.
Spesielle pasientgrupper: Nedsatt lever-/nyrefunksjon: Studier ikke utført, doseanbefalinger kan ikke gis. Barn og ungdom <18 år: Bør ikke gis da effekt og sikkerhet ikke er undersøkt. Eldre: Dosejustering ikke nødvendig.
Administrering: Bør svelges med væske. Kan deles (delestrek).

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene. Skal ikke gis til pasienter med skalldyrallergi da virkestoffet fremstilles av skalldyr.

Forsiktighetsregler

Før behandling startes bør lege oppsøkes for å utrede om annen behandling er nødvendig i forbindelse med leddplagene. Ved manglende effekt etter 4 uker bør lege kontaktes. Forsiktighet utvises ved diabetes mellitus. Hyppigere kontroll av blodsukkerverdiene kan være nødvendig i begynnelsen av behandlingen. Ved kjent risikofaktor for kardiovaskulær sykdom anbefales monitorering av lipidtall i blodet, da det er rapportert om noen få tilfeller av hyperkolesterolemi under glukosaminbehandling. Preparatet forventes ikke å ha effekt på evnen til å kjøre bil eller bruke maskiner.

Interaksjoner

For utfyllende informasjon fra Legemiddelverket om relevante interaksjoner, se M01A X05
Interaksjonsdata for glukosamin er begrenset, men økninger i INR er rapportert med orale vitamin K-antagonister. Pasienter som behandles med orale vitamin K-antagonister bør derfor følges nøye opp ved start og seponering av glukosaminbehandling. Da ev. interaksjoner ikke kan utelukkes, bør forsiktighet utvises ved kombinasjon med andre legemidler.

Gå til interaksjonsanalyse


Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Anbefales ikke under graviditet pga. utilstrekkelige data.
Amming: Overgang i morsmelk er ukjent, og det er ikke klarlagt om barn som ammes kan påvirkes. Skal derfor ikke brukes under amming.
Glukosamin

Bivirkninger

Vanlige (≥1/100 til <1/10): Gastrointestinale: Kvalme, magesmerter, fordøyelsesbesvær, diaré, forstoppelse. Nevrologiske: Hodepine, tretthet. Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100): Hud: Utslett, kløe, rødme. Svært sjeldne (<1/10 000), ukjent: Gastrointestinale: Oppkast. Hud: Angioødem, urticaria. Nevrologiske: Svimmelhet. Øvrige: Ødem/perifert ødem. Hyperkolesterolemi har vært rapportert sporadisk, men årsakssammenheng er ikke fastslått.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Symptomer på overdose kan være hodepine, svimmelhet, desorientering, artralgi, kvalme, oppkast, diaré eller forstoppelse. Ett tilfelle av overdose er rapportert hos en 12 år gammel jente som inntok 28 g glukosaminhydroklorid oralt, og utviklet artralgi, oppkast og desorientering. Pasienten ble fullstendig restituert.
Se Giftinformasjonens anbefalinger: M01A X05

Egenskaper

Klassifisering: Ikke-steroid antiinflammatorisk og revmatisk middel.
Virkningsmekanisme: Glukosamin er en endogen substans. Eksogen tilførsel av glukosamin til dyr kan øke proteoglykansyntesen og dermed hemme nedbrytningen av brusken. Langtidsstudier antyder at glukosamin kan ha en positiv innvirkning på metabolismen i brusk. Glukosamin har vist å gi smertelindring i løpet av 4 uker, samt forbedre bevegeligheten i berørte ledd ved mild til moderat artrose.
Fordeling: Vd: Ca. 5 liter.
Halveringstid: Ca. 2 timer etter i.v. tilførsel.
Utskillelse: Ca. 38% av en i.v. dose utskilles uforandret i urinen.

Pakninger uten resept

Tabletter 60 stk. er unntatt fra reseptplikt.

Sist endret: 28.03.2019
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

14.03.2019

 

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Samin, TABLETTER:

StyrkePakning
Varenr.
Refusjon1
Byttegruppe
Pris (kr)2R.gr.3SPC
625 mg60 stk. (blister)
437016
-
Byttegruppe
*FSPC_ICON
180 stk. (boks)
030896
-
Byttegruppe
264,60CSPC_ICON

1Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

2Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne * i kolonnen Pris. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

3Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Ordforklaringer til teksten
 

Ordforklaringer

angioødem (angionevrotisk ødem, quinckes ødem): Hevelse i hud og slimhinner, ofte i ansiktet, øyne eller lepper. Kan i verste fall føre til pustebersvær og kvelning. Kan forekomme ved allergi, men varme, sollys og trykk kan også være utløsende faktorer. Oppstår noen ganger ved legemiddelbruk.

antagonist: Substans som hemmer virkningen av en annen substans ved konkurrerende binding til reseptorer. Reseptorer finnes bl.a. i celleveggene hvor de formidler et bestemt signal når en bestemt substans binder seg til reseptoren. Dette signalet kan da hemmes ved bruk av en antagonist som bindes til samme reseptor.

antiflogistikum (antiflogistika): Betennelsesdempende legemiddel.

antiinflammatorisk: Betennelsesdempende. Som motvirker betennelse, dvs. opphovning, rødhet og smerter.

artrose (osteoartrose, osteoartritt, slitasjegikt): Nedbrytning av den glatte leddbrusken på overflaten av ben som er tilsluttet et ledd. Nedbrytningen kan være forårsaket av slitasje, skade eller sykdom, og kan gjøre det smertefullt å bevege leddet. Artrose forekommer hovedsakelig hos eldre mennesker. Oftest er det kneledd, hofteledd, fingerledd og ankler som berøres.

diabetes mellitus (sukkersyke): Finnes i to varianter: Type 1, kalt barne- og ungdomsdiabetes, og type 2 som også kalles aldersdiabetes. Type 1 diabetes krever daglige insulinsprøyter.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

fordøyelsesbesvær (dyspepsi, fordøyelsesproblemer): Fordøyelsesproblemer med symptomer som vedvarende eller tilbakevendende smerter fra magen og øvre del av buken. Smerten kan variere og oppstår ofte i forbindelse med spising. Dyspepsi rammer ca. 25% av befolkningen. Vanligvis er årsaken ikke sykdom og det kalles da funksjonell dyspepsi.

forgiftning: Tilstand som skyldes inntak av giftige stoffer, slik som legemidler, rusmidler, kjemikalier eller stoffer som finnes naturlig i dyr og planter, i en slik mengde at det kan føre til alvorlig skade.

halveringstid (t1/2, t1/2): Tiden det tar til konsentrasjonen (mengden) av et virkestoff er halvert.

hyperkolesterolemi: En tilstand med en unormal høy mengde kolesterol i blodet. For mye kolesterol i blodet kan forårsakes av for høyt alkoholkonsum, samt dårlige kost- og mosjonsvaner. I tillegg finnes noen arvelige tilstander.

i.v. (intravenøs, intravenøst): Begrepet betegner administrering av et parenteralt preparat som skal gis intravenøst.

indikasjoner: I medisinsk sammenheng brukes indikasjoner for å beskrive grunner til å igangsette et bestemt tiltak, slik som legemiddelbehandling.

kontraindikasjoner: Forhold som i et spesielt tilfelle taler imot en viss handlemåte, f.eks. en behandlingsmetode. I Felleskatalogtekstene må de forhold som angis tolkes som absolutte kontraindikasjoner, hvilket betyr at bruken skal unngås helt.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

metabolisme: Kjemiske prosesser i levende organismer som fører til omdannelse av tilførte (f.eks. legemidler) eller kroppsegne stoffer. Noen legemidler metaboliseres til inaktive metabolitter, mens andre metaboliseres til aktive metabolitter.

urticaria (elveblest): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.

utskillelse (ekskresjon): Hvordan kroppen skiller ut virkestoff og eventuelle metabolitter. Utskillelse av legemidler skjer hovedsakelig via nyrene eller via gallen.

vd (distribusjonsvolum, fordelingsvolum): Et teoretisk volum som beskriver hvordan et legemiddel fordeler seg i vev og blodbane. Ved et lavt distribusjonsvolum fordeler legemiddelet seg i liten grad utenfor blodbanen. Distribusjonsvolumet vil være ca. 5 liter hos et voksent menneske for et legemiddel som hovedsakelig befinner seg i plasma.

ødem (væskeoppsamling, væskeopphopning, væskeansamling): Sykelig opphoping av væske i vevet utenfor cellene. Folkelig beskrives dette som ‘vann i kroppen’.