Makrolidantibiotikum.

ATC-nr.: J01F A02

  

   Står ikke på WADAs dopingliste

Bestill bekreftelse på dopingsøkTABLETTER, filmdrasjerte 3 mill. IE (682 mg): Hver tablett inneh.: Spiramycin 3 mill. IE, hjelpestoffer. Fargestoff: Titandioksid (E 171).


Indikasjoner

Infeksjoner, særlig luftveisinfeksjoner forårsaket av spiramycinfølsomme mikroorganismer, også når det foreligger penicillinallergi. Periodontitt sammen med og i tillegg til konvensjonell mekanisk behandling. Start- og tilleggsbehandling ved primær toksoplasmainfeksjon hos gravide.

Dosering

Infeksjoner (se Indikasjoner ovenfor) og periodontitt: Voksne og barn >20 kg: 1 tablett 2 ganger daglig. Ved pneumoni og/eller bronkitt anbefales 1 tablett 3 ganger daglig som startdose, deretter 1 tablett 2 ganger daglig. Behandlingstid: Ved periodontitt må behandlingen følges over tid av behandlende tannlege.
Primær toksoplasmainfeksjon: Monoterapi hos gravide før smitte er bekreftet. Tilleggsmedikasjon til pyrimetamin/sulfonamid hos gravide ved fastslått infeksjon. Gravide: 1 tablett 3 ganger daglig.
Administrering: Tas oralt.

Kontraindikasjoner

Kjent allergi overfor makrolider. Overfølsomhet for innholdsstoffene.

Forsiktighetsregler

Omdannes i leveren og forsiktighet bør utvises ved behandling av pasienter med nedsatt leverfunksjon. Distribueres ikke til cerebrospinalvæsken og er derfor uegnet til meningitter. Svært sjeldne tilfeller av hemolyse hos pasienter med mangel på glukose-6-fosfatdehydrogenase er rapportert og bruk er derfor ikke anbefalt for disse. Forlenget QT-intervall er rapportert og forsiktighet bør utvises hos pasienter med kjente risikofaktorer som ukorrigert elektrolyttubalanse (f.eks. hypokalemi, hypomagnesemi), medfødt lang QT-syndrom, hjertelidelser (som hjertesvikt, myokardinfarkt, bradykardi), samtidig bruk av legemidler som er kjent for å forlenge QT-intervallet. Eldre, nyfødte og kvinner kan være mer sensitive overfor QT-forlengende effekt. Tilfeller av alvorlige kutane reaksjoner, inkl. Stevens-Johnsons syndrom, toksisk epidermal nekrolyse (TEN) og akutt generalisert eksantemøs pustulose (AGEP) er rapportert. Pasienter bør opplyses om symptomene, og undersøkes tett og nøye med tanke på hudreaksjoner. Bør seponeres ved symptomer.

Interaksjoner

For utfyllende informasjon fra Legemiddelverket om relevante interaksjoner, se J01F A02
Bør brukes med forsiktighet ved samtidig bruk av legemidler som er kjent for å forlenge QT-intervallet (f.eks. klasse IA- og III-antiarytmika, trisykliske antidepressiver, noen antiinfektiver, noen antipsykotika). Hemmer absorpsjonen av karbidopa og gir redusert plasmakonsentrasjon av levodopa.

Gå til interaksjonsanalyse


Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Se Indikasjon og Dosering. Liten risiko for skadelige effekter på svangerskapsforløpet, fosteret eller det nyfødte barnet. Krysser placenta og føtal serumkonsentrasjon er ca. halvparten av maternell serumkonsentrasjon.
Amming: Gjenfinnes i så høye konsentrasjoner i morsmelk (ca. 7 × høyere enn topp serumnivå ved terapeutiske doser til voksne) at bruk ved amming ikke anbefales.
Spiramycin

Bivirkninger

Vanlige (≥1/100 til <1/10): Gastrointestinale: Smerte i abdomen, kvalme, brekninger, diaré og pseudomembranøs kolitt. Nevrologiske: Forbigående dysgeusi. Hud: Utslett. Ukjent frekvens: Nevrologiske: Forbigående parestesier. Blod/lymfe: Akutt hemolyse, leukopeni, nøytropeni. Immunsystemet: Anafylaktisk sjokk, vaskulitt, inkl. Henoch-Schönleins purpura. Hjerte/kar: Ventrikkelarytmi, ventrikkeltakykardi, «torsades de pointes», som kan resultere i hjertestans. Lever/galle: Kolestatisk/blandet hepatitt. Hud: Urticaria, pruritus, angioødem, Stevens-Johnsons syndrom, TEN og AGEP. Undersøkelser: QT-forlengelse vist på EKG. Påvirkning av leverfunksjonsprøver.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Behandling: Symptomatisk. EKG-overvåkning tilrådes pga. risiko for QT-forlengelse.
Se Giftinformasjonens anbefalinger: J01F A02

Egenskaper

Virkningsmekanisme: Bindes til bakterienes ribosomer og hemmer derved proteinsyntesen. Bakteriostatisk på bakterier i proliferasjonsfasen. Baktericid ved høye konsentrasjoner. Antibakterielt spekter som i hovedsak omfatter grampositive bakterier (stafylokokker, streptokokker, pneumokokker og enterokokker), samt visse gramnegative: F.eks. Branhamella catarrhalis, Bordetella pertussis. Har effekt mot chlamydier og mycoplasmer.
Absorpsjon: Rask.
Proteinbinding: Ca. 10%.
Fordeling: God vevspenetrasjon, spesielt i lunger, muskulatur, prostata, lever og nyrer. Høy vevskonsentrasjon som er vedvarende høyere enn konsentrasjonen i blod/serum (spesielt i øvre og nedre luftveier). Passerer i liten grad blod-hjerne-barrieren. Vd: 525 liter.
Halveringstid: 6-8 timer.
Utskillelse: Hovedsakelig biliær ved normal leverfunksjon. Ca. 10% utskilles i urinen.

Sist endret: 20.10.2016
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

29.10.2016


 

Pakninger, priser, refusjon og SPC


Rovamycin, TABLETTER, filmdrasjerte:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
3 mill. IE (682 mg)10 stk. (blister)
567966
SPC_ICONBlå resept
-
176,50C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Ordforklaringer til teksten
 

Ordforklaringer

abdomen (bukhule): Abdomen er det anatomiske begrepet for buken eller bukhulen.

absorpsjon: Opptak i kroppen. Virkestoff absorberes av kroppen for å kunne transporteres til de steder de skal virke. Opptak kan skje gjennom tarmvegg, hud og slimhinner.

allergi: Overfølsomhet, unormal følsomhet for visse fremmede stoffer (allergener). Det er kroppens immunsystem som gjenkjenner og reagerer på allergenet. Vanlige allergener er pollen, mugg og pelsdyr, og diverse matvarer som melk, egg og nøtter. Når kroppen kommer i kontakt med allergenet frisetter immunforsvaret substansen histamin, som utløser reaksjoner som rennende nese, nysing, opphovning, røde øyne og andre kroppsreaksjoner.

angioødem (angionevrotisk ødem, quinckes ødem): Hevelse i hud og slimhinner, ofte i ansiktet, øyne eller lepper. Kan i verste fall føre til pustebersvær og kvelning. Kan forekomme ved allergi, men varme, sollys og trykk kan også være utløsende faktorer. Oppstår noen ganger ved legemiddelbruk.

antiarytmika (antiarytmikum): Legemiddel som regulerer hjerterytmen og motvirker rytmeforstyrrelser i hjertet.

antipsykotika (antipsykotikum, nevroleptikum, nevroleptika): Legemiddel mot psykoser. I psykiatrien brukes benevnelsen antipsykotika synonymt med nevroleptika eller psykoleptika.

bradykardi: Defineres ofte som under 60 slag pr. minutt.

bronkitt: Betennelse i lungenes bronkier, som er de største luftveiene i lungene. Kronisk bronkitt, som nesten alltid er forårsaket av røyking, er en besværlig sykdom med svært langvarig betennelse i luftveiene som gir hoste. Akutt bronkitt i forbindelse med en luftveisinfeksjon kan hos barn gi pustevansker.

chlamydia (klamydia): Slekt av bakteriearter hvorav tre forårsaker sykdom hos mennesker. Chlamydia pneumoniae forårsaker en lungebetennelse som kalles Twar, mens Chlamydia psittaci som vanligvis spres via fugler, gir en type lungebetennelse som kalles papegøyesyke. Chlamydia trachomatis kan smitte ved seksuell omgang og forårsaker sykdom i underlivet som ubehandlet kan føre til sterilitet. Chlamydia trachomatis kan også forårsake trakom; en type øyeinfeksjon.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

forgiftning: Tilstand som skyldes inntak av giftige stoffer, slik som legemidler, rusmidler, kjemikalier eller stoffer som finnes naturlig i dyr og planter, i en slik mengde at det kan føre til alvorlig skade.

glukose (dekstrose, dextrose): Glukose = dekstrose (dekstrose er en eldre betegnelse på glukose). I Felleskatalogen er disse ofte omtalt som oppløsningsvæsker for ulike preparater til parenteral bruk.

halveringstid (t1/2, t1/2): Tiden det tar til konsentrasjonen (mengden) av et virkestoff er halvert.

hjertestans (hjertestopp, asystole): Opphør av hjertets pumpefunksjon. Hjertestans hos voksne kan ha ulike årsaker, f.eks. plutselig hjerteinfarkt.

hypomagnesemi (magnesiummangel): Tilstand med unormalt lavt magnesiumnivå i blodet.

indikasjoner: I medisinsk sammenheng brukes indikasjoner for å beskrive grunner til å igangsette et bestemt tiltak, slik som legemiddelbehandling.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

kontraindikasjoner: Forhold som i et spesielt tilfelle taler imot en viss handlemåte, f.eks. en behandlingsmetode. I Felleskatalogtekstene må de forhold som angis tolkes som absolutte kontraindikasjoner, hvilket betyr at bruken skal unngås helt.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

meningitt (hjernehinnebetennelse): Betennelse i hinnene rundt hjerne og ryggmarg, forårsaket av bakterier eller virus. Sykdommen forårsaker alvorlig hodepine, feber og er en betydelig belastning for kroppen. Hjernehinnebetennelse som er forårsaket av bakterier er svært alvorlig og kan noen ganger føre til døden, selv om antibiotikabehandling igangsettes. Hjernehinnebetennelse forårsaket av virus er som regel ikke så alvorlig.

myokardinfarkt (hjerteinfarkt, hjerteattakk): Hjerteinfarkt oppstår når du får blodpropp i hjertet. Blodproppen gjør at deler av hjertemuskelen ikke får tilført oksygenholdig blod, og denne delen av hjertemuskelen går til grunne.

nøytropeni (neutropeni, mangel på nøytrofile granulocytter): Sykelig redusert antall nøytrofile granulocytter i blodet.

pneumoni (lungebetennelse): Betennelse i lungevevet som følge av en infeksjon med virus eller bakterier.

stevens-johnsons syndrom (sjs): En sjelden sykdomstilstand med blant annet feber og sårdannelse på hud og slimhinner. Utløsende faktor kan være enkelte medisiner, men også virus- og bakterieinfeksjoner kan forårsake tilstanden.

ten (toksisk epidermal nekrolyse, lyells syndrom): Svært alvorlig og livstruende legemiddelreaksjon der deler av huden faller av i store flak.

torsades de pointes: Torsades de pointes er en sjelden form for arytmi der hjertet slår veldig fort. Dette er meget alvorlig og kan behandles med en pacemaker, som da hjelper hjertet til å komme i takt igjen når det slår uregelmessig.

trisyklisk antidepressiv (tca): En gruppe legemidler som motvirker depresjon ved å øke konsentrasjonen av signalstoffene noradrenalin og serotonin i hjernen.

urticaria (elveblest): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.

vd (distribusjonsvolum, fordelingsvolum): Et teoretisk volum som beskriver hvordan et legemiddel fordeler seg i vev og blodbane. Ved et lavt distribusjonsvolum fordeler legemiddelet seg i liten grad utenfor blodbanen. Distribusjonsvolumet vil være ca. 5 liter hos et voksent menneske for et legemiddel som hovedsakelig befinner seg i plasma.