Robinul-Neostigmin

Meda

Antikolinergikum + antikolinesterase.

ATC-nr.: N07A A51

 

   Står ikke på WADAs dopingliste

Bestill bekreftelse på dopingsøkMiljørisiko i Norge
 A03A B02
Glykopyrroniumbromid
 
PNEC: 33 μg/liter
Salgsvekt: 0,241392 kg
Miljørisiko: Bruk av glykopyrroniumbromid gir ubetydelig risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Glykopyrroniumbromid har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Glykopyrroniumbromid er potensielt persistent.
Miljøinformasjonen (datert 24.04.2019) er utarbeidet av AstraZeneca.
Se miljøinfo for virkestoff i samme ATC-gruppe
 N07A A01
Neostigmin
 
Miljørisiko: Miljøpåvirkning av neostigmin kan ikke utelukkes, da økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Neostigmin har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Det kan ikke utelukkes at neostigmin er persistent, da data mangler.
Miljøinformasjonen (datert 14.05.2019) er utarbeidet av Meda.
Se miljøinfo for virkestoff i samme ATC-gruppe

INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning: 1 ml inneh.: Glykopyrroniumbromid 0,5 mg, neostigminmetylsulfat 2,5 mg, dinatriumfosfatdodekahydrat, sitronsyre, natriumdihydroksid, vann til injeksjonsvæsker.


Indikasjoner

Reversering av rester av ikke-depolariserende (konkurrerende) nevromuskulær blokkering.

Dosering

Angitte doser kan gjentas dersom det ikke oppnås tilfredsstillende reversering av den nevromuskulære blokkering. En totaldose som overskrider 2 ml anbefales ikke da så store doser neostigmin kan gi depolariserende nevromuskulært blokk.
Voksne inkl. eldre: 1-2 ml i.v. over en periode på 10-30 sekunder. Alternativt: 0,02 ml/kg i.v. over en periode på 10-30 sekunder.
Barn: 0,02 ml/kg i.v. over en periode på 10-30 sekunder.
Tilberedning/Håndtering: Injeksjonsvæskene skal ikke blandes med andre legemidler i samme sprøyte. Preparatet skal ikke fortynnes.
Administrering: Gis i.v.

Kontraindikasjoner

Hypersensitivitet for glykopyrron eller neostigmin. Mekanisk obstruksjon av mage-tarm eller urinveiene. Peritonitt, parkinsonisme, epilepsi, vagotoni, bradykardi, hypotensjon. Skal ikke gis samtidig med suksameton (suksinylkolin) da neostigmin potenserer den depolariserende nevromuskulære blokade av suksameton.

Forsiktighetsregler

Det må utvises forsiktighet til astmapasienter. Pga. økt hjertefrekvens ved bruk av antikolinergika, bør forsiktighet utvises hos pasienter med hypertensjon, kardiale arytmier, hjerteinsuffisiens og hypertyreoidisme. Ved anestesi kan antikolinergika resultere i ventrikkelarytmi. Bør unngås i store doser hos pasienter med myasthenia gravis. Brukes med forsiktighet ved feber pga. hemming av svetting.

Interaksjoner

For utfyllende informasjon fra Legemiddelverket om relevante interaksjoner, se N07A A51
I.v. injeksjon av antikolinergika ved syklopropan-anestesi kan resultere i ventrikkelarytmi og forsiktighet bør derfor utvises. Lokalanestetika, noen generelle anestetika, antiarytmika og andre legemidler som påvirker nevromuskulœr transmisjon bør brukes med forsiktighet eller ikke i det hele tatt ved myasthenia gravis. Visse antibiotika, spesielt neomycin, streptomycin og kanamycin har en mild, men klar, ikke-depolariserende blokkerende effekt som kan aksentuere nevromuskulære blokk. Disse bør kun brukes ved klar indikasjon ved myasthenia gravis, og dosen av preparatet bør da justeres nøye. Neostigmin har ingen antagonistisk effekt, og kan forlenge fase I-blokaden av depolariserende muskelrelaksantia som suksinylkolin. Neostigmin kan hemme metabolismen av suksameton og øke og forlenge effekten av suksameton.

Gå til interaksjonsanalyse


Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Sikkerheten ved bruk under graviditet er ikke klarlagt, da human erfaring er utilstrekkelig. Dyrestudier med glykopyrron har vist reproduksjonstoksiske effekter. Preparatet bør derfor ikke brukes av gravide.
Amming: Glykopyrron går over i morsmelk i små mengder, men det ukjent hvor mye neostigmin som går over. Sikkerheten ved bruk under amming er ikke klarlagt og preparatet bør derfor ikke brukes.
Glykopyrron|Neostigmin

Bivirkninger

Vanlige (≥1/100 til <1/10): Gastrointestinale: Munntørrhet1, salivasjon2, økt gastrointestinal aktivitet2. Hjerte/kar: Bradykardi2, takykardi1, hjertearytmi1,2, hjertebank1. Øvrige: Døsighet1, svettehemming1. Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100): Nyre/urinveier: Urinretensjon. Øye: Akkommodasjonsparese1. Ukjent frekvens: Immunsystemet: Hypersensitivitet, angioødem. Generelt: Neostigmin kan også gi bronkospasmer, hidrose, brekninger, kolitt og diaré. Glykopyrron kan i tillegg gi obstipasjon og kardialgi. 1Glykopyrron-komponenten 2Neostigmin-komponenten

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Symptomene på overdosering med glykopyrron er perifere. Motvirkes ved å gi en kvartær ammoniumantikolinesterase f.eks. neostigminmetylsulfat, 1 mg pr. 1 mg glykopyrron gitt parenteralt. Symptomene på overdosering med neostigminmetylsulfat (salivasjon, rhinoré, rastløshet, kaldsvetting, akutt angst, brekninger, kalde ekstremiteter, dyspné, bradykardi) behandles med glykopyrron 0,2-0,6 mg eller atropin 0,4-1,2 mg. Alvorlig respirasjonsdepresjon behandles med kunstig ventilasjon.
Se Giftinformasjonens anbefalinger: For neostigmin N07A A01 og glykopyrron A03A B02

Egenskaper

Klassifisering: Glykopyrron: Et syntetisk antikolinergikum med kvartært ammonium. Neostigmin: En kolinesterasehemmer med kvartært ammonium.
Fordeling: Glykopyrron: Er sterkt ionisert ved fysiologisk pH og har lav lipidløselighet og penetrerer derfor i liten grad blod-hjerne- og placentabarrierene.
Halveringstid: Virkning inntrer etter ca. 3 minutter og varer i 6 timer. Neostigmin: Plasma t1/2: 47-60 minutter.
Utskillelse: Glykopyrron: Hovedsakelig uendret i feces via galle-eliminasjon og i urin. Neostigmin: Hovedsakelig i urin.

Oppbevaring og holdbarhet

Oppbevares i originalpakningen for å beskytte mot lys.

Sist endret: 21.10.2016
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

28.12.2016


 

Pakninger, priser, refusjon og SPC


Robinul-Neostigmin, INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
10 × 1 ml (glassamp.)
113993
SPC_ICON-
-
532,20C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Ordforklaringer til teksten
 

Ordforklaringer

anestesi (bedøvelse): Følelsesløshet, dvs. bortfall av sanseinntrykk slik som smertesans.

angioødem (angionevrotisk ødem, quinckes ødem): Hevelse i hud og slimhinner, ofte i ansiktet, øyne eller lepper. Kan i verste fall føre til pustebersvær og kvelning. Kan forekomme ved allergi, men varme, sollys og trykk kan også være utløsende faktorer. Oppstår noen ganger ved legemiddelbruk.

angst (engstelse): Tilstand der hovedsymptomet er irrasjonell frykt.

antiarytmika (antiarytmikum): Legemiddel som regulerer hjerterytmen og motvirker rytmeforstyrrelser i hjertet.

arytmi (hjertearytmi, hjerterytmeforstyrrelse): Uregelmessig hjerterytme som følge av at de elektriske impulsene som samordner hjerteslagene ikke fungerer som normalt.

bradykardi: Defineres ofte som under 60 slag pr. minutt.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

dyspné (tung pust, tungpustethet): Tung og anstrengende pust. Oppstår vanligvis ved anstrengelse, men ved visse hjerte- og lungesykdommer, selv ved hvile.

epilepsi: Sykdom der enkelte hjerneceller blir overaktive, noe som gir ulike typer krampeanfall enten med eller uten påfølgende bevisstløshet.

feber (pyreksi, febertilstand): Kroppstemperatur på 38°C eller høyere (målt i endetarmen).

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

forgiftning: Tilstand som skyldes inntak av giftige stoffer, slik som legemidler, rusmidler, kjemikalier eller stoffer som finnes naturlig i dyr og planter, i en slik mengde at det kan føre til alvorlig skade.

halveringstid (t1/2, t1/2): Tiden det tar til konsentrasjonen (mengden) av et virkestoff er halvert.

hypertensjon (høyt blodtrykk): Høyt blodtrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) over 140 og/eller undertrykk (diastoliske trykk) over 90 mm Hg.

hypertyreoidisme (tyreotoksikose, hypertyreose, høyt stoffskifte): Høyt stoffskifte skyldes en økt mengde av stoffskiftehormonene tyroksin (T4) og/eller trijodtyronin (T3) i blodet. Stoffskiftehormonene dannes i skjoldkjertelen. Symptomer er indre uro, tretthet, svettetendens, skjelvende hender, hjertebank ev. uregelmessig puls, vekttap, diaré, menstruasjonsforstyrrelser, konsentrasjonsproblemer. Enkelte får øyeproblemer (fremstående øyne, økt tåreflod, hovne øyelokk, dobbeltsyn eller nedsatt syn). Struma forekommer særlig hos eldre.

hypotensjon (lavt blodtrykk): Lavt blodtrykk kan føre til svimmelhet og besvimelse. Lavt blodtrykk kan være en bivirkning av behandling mot høyt blodtrykk. Normalt blotrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) 120 mm Hg og undertrykk (diastolisk trykk) 80 mm Hg.

i.v. (intravenøs, intravenøst): Begrepet betegner administrering av et parenteralt preparat som skal gis intravenøst.

indikasjoner: I medisinsk sammenheng brukes indikasjoner for å beskrive grunner til å igangsette et bestemt tiltak, slik som legemiddelbehandling.

kardialgi: Smerte eller ubehag bak brystbenet.

kontraindikasjoner: Forhold som i et spesielt tilfelle taler imot en viss handlemåte, f.eks. en behandlingsmetode. I Felleskatalogtekstene må de forhold som angis tolkes som absolutte kontraindikasjoner, hvilket betyr at bruken skal unngås helt.

metabolisme: Kjemiske prosesser i levende organismer som fører til omdannelse av tilførte (f.eks. legemidler) eller kroppsegne stoffer. Noen legemidler metaboliseres til inaktive metabolitter, mens andre metaboliseres til aktive metabolitter.

munntørrhet (xerostomi, tørr munn): Tørre slimhinner i munnen som følge av nedsatt spyttsekresjon.

myasthenia gravis: Alvorlig autoimmun sykdom som gir økt trettbarhet og svakhet i muskulaturen.

parenteralt (parenteral): Betyr utenfor tarmen. For eksempel er parenteral administrering av legemidler en samlebetegnelse for alle de måtene man kan innta et legemiddel på, uten at det passerer tarmen. Den vanligste måten er å injisere stoffet rett inn i en blodåre (kjent som intravenøs administrering).

respirasjonsdepresjon (åndedrettsdepresjon, respirasjonshemming): Svekket pustefunksjon, noe som gjør det vanskelig for kroppen å opprettholde oksygenkonsentrasjonen og å fjerne karbondioksid fra blodet. Legemiddegruppen opioider (sentraltvirkende smertestillende midler) har respirasjonsdepresjon som bivirkning.

takykardi: Unormalt rask hjerterytme, definert som puls over 100 slag/minutt.