Robinul

Meda

Antikolinergikum.

ATC-nr.: A03A B02

  

   Står ikke på WADAs dopingliste

Bestill bekreftelse på dopingsøkMiljørisiko i Norge
 A03A B02
Glykopyrroniumbromid
 
PNEC: 33 μg/liter
Salgsvekt: 0,241392 kg
Miljørisiko: Bruk av glykopyrroniumbromid gir ubetydelig risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Glykopyrroniumbromid har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Glykopyrroniumbromid er potensielt persistent.
Miljøinformasjonen (datert 24.04.2019) er utarbeidet av AstraZeneca.
Se miljøinfo for virkestoff i samme ATC-gruppe

INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning 0,2 mg/ml: 1 ml inneh.: Glykopyrroniumbromid 0,2 mg, natriumklorid, saltsyre, vann til injeksjonsvæsker.


Indikasjoner

Premedikasjon ved anestesi. Vagusindusert bradykardi. Blokkering av muskarineffekten av antikolinesteraser brukt til å oppheve virkningen av ikke-depolariserende muskelrelaksantia etter anestesi.

Dosering

Preoperativt: Gis 30-60 minutter før anestesi innledes. Voksne: 0,2-0,4 mg i.v. eller i.m. Alternativt 0,004-0,005 mg/kg opptil maks. 0,4 mg. Barn: 0,004-0,008 mg/kg opptil maks. 0,2 mg i.v. eller i.m. Større doser vil gi langvarig og plagsom munntørrhet.
Intraoperativt: Dosen kan gjentas hvis nødvendig. Voksne: Enkeltdose på 0,2-0,4 mg (eller 0,004-0,005 mg/kg opptil maks. 0,4 mg) i.v. Barn: Enkeltdose på 0,004-0,008 mg/kg opptil maks. 0,2 mg i.v.
Reversering av muskelrelakserende medikament ved avslutning av operasjoner: Glykopyrron kan gis samtidig fra samme sprøyte som antikolinesterasen, dermed oppnås større kardiovaskulær stabilitet. Voksne: 0,2 mg i.v. pr. 1 mg neostigmin eller tilsv. dose pyridostigmin. Alternativt 0,01-0,015 mg/kg i.v. ved neostigmin 0,05 mg/kg eller tilsv. dose pyridostigmin. Barn: 0,01 mg/kg i.v. ved neostigmin 0,05 mg/kg eller tilsv. dose pyridostigmin.
Tilberedning/Håndtering: Kan blandes med isoton NaCl. pH får ikke være >6.
Administrering: Gis i.v. eller i.m., avhengig av indikasjon, se ovenfor.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene.

Forsiktighetsregler

Pga. økt hjertefrekvens ved bruk av antikolinergika bør forsiktighet utvises hos pasienter med hypertensjon, kardiale arytmier, hjerteinsuffisiens og hypertyreoidisme. Ved anestesi kan antikolinergika resultere i ventrikkelarytmi. Bør unngås i store doser hos pasienter med myasthenia gravis. Forsiktighet utvises ved glaukom.

Interaksjoner

For utfyllende informasjon fra Legemiddelverket om relevante interaksjoner, se A03A B02
Antikolinergika kan gi ventrikulære arytmier ved syklopropan-anestesi. Dette kan unngås ved å administrere glykopyrron i lave doser. Samtidig behandling med andre antikolinergika kan medføre kolinerg blokade.

Gå til interaksjonsanalyse


Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Begrenset erfaring. I dyreforsøk har glykopyrron påvirket befruktning og overlevelse av avkommet. Bør derfor ikke gis til gravide.
Amming: Passerer over i morsmelk, men risiko for å påvirke barnet er liten og glykopyrron kan derfor brukes under amming.
Glykopyrron

Bivirkninger

Vanligste bivirkning er munntørrhet. Vanlige (≥1/100 til <1/10): Gastrointestinale: Munntørrhet, obstipasjon. Hjerte/kar: Takykardi, hjerteklapp, ventrikkelarytmi. Nevrologiske: Døsighet. Nyre/urinveier: Urinretensjon. Øye: Synsforstyrrelser. Ukjent frekvens: Immunsystemet: Hypersensitivitet, angioødem.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Symptomene er perifere. Motvirkes ved å gi en kvartær ammoniumantikolinesterase f.eks. neostigminmetylsulfat, 1 mg pr. mg glykopyrron gitt parenteralt.
Se Giftinformasjonens anbefalinger: A03A B02

Egenskaper

Klassifisering: Syntetisk antikolinergikum med kvartært ammonium.
Virkningsmekanisme: Primært postganglionær blokade, sekundært også ganglieblokade. Hemmer ventrikkelens motorikk og sekresjon. Hemmer sekresjon i munn, svelg og luftrør. Antagonist til muskarineffektene indusert av kolinerge legemidler. Begrenset passasje av blod-hjerne- og placentabarrierene (lav fettløselighet).
Utskillelse: Uforandret via urin og galle.

Sist endret: 20.10.2016
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

05.10.2016


 

Pakninger, priser, refusjon og SPC


Robinul, INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
0,2 mg/ml10 × 1 ml (glassamp.)
533489
SPC_ICONBlå resept
Byttegruppe
454,30C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Ordforklaringer til teksten
 

Ordforklaringer

anestesi (bedøvelse): Følelsesløshet, dvs. bortfall av sanseinntrykk slik som smertesans.

angioødem (angionevrotisk ødem, quinckes ødem): Hevelse i hud og slimhinner, ofte i ansiktet, øyne eller lepper. Kan i verste fall føre til pustebersvær og kvelning. Kan forekomme ved allergi, men varme, sollys og trykk kan også være utløsende faktorer. Oppstår noen ganger ved legemiddelbruk.

antagonist: Substans som hemmer virkningen av en annen substans ved konkurrerende binding til reseptorer. Reseptorer finnes bl.a. i celleveggene hvor de formidler et bestemt signal når en bestemt substans binder seg til reseptoren. Dette signalet kan da hemmes ved bruk av en antagonist som bindes til samme reseptor.

arytmi (hjertearytmi, hjerterytmeforstyrrelse): Uregelmessig hjerterytme som følge av at de elektriske impulsene som samordner hjerteslagene ikke fungerer som normalt.

bradykardi: Defineres ofte som under 60 slag pr. minutt.

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

forgiftning: Tilstand som skyldes inntak av giftige stoffer, slik som legemidler, rusmidler, kjemikalier eller stoffer som finnes naturlig i dyr og planter, i en slik mengde at det kan føre til alvorlig skade.

glaukom (grønn stær): Glaukom eller grønn stær er en øyesykdom. Det finnes flere former for grønn stær, men felles for alle er at trykket i øyet er for høyt, noe som kan skade synsnerven og gi redusert syn. Trykket reguleres av forholdet mellom tilsiget og utskillelsen av øyets kammervann. Glaukom er en av de vanligste årsakene til blindhet.

hypertensjon (høyt blodtrykk): Høyt blodtrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) over 140 og/eller undertrykk (diastoliske trykk) over 90 mm Hg.

hypertyreoidisme (tyreotoksikose, hypertyreose, høyt stoffskifte): Høyt stoffskifte skyldes en økt mengde av stoffskiftehormonene tyroksin (T4) og/eller trijodtyronin (T3) i blodet. Stoffskiftehormonene dannes i skjoldkjertelen. Symptomer er indre uro, tretthet, svettetendens, skjelvende hender, hjertebank ev. uregelmessig puls, vekttap, diaré, menstruasjonsforstyrrelser, konsentrasjonsproblemer. Enkelte får øyeproblemer (fremstående øyne, økt tåreflod, hovne øyelokk, dobbeltsyn eller nedsatt syn). Struma forekommer særlig hos eldre.

i.m. (intramuskulær, intramuskulært): Begrepet betegner administrering av et parenteralt preparat som skal gis intramuskulært.

i.v. (intravenøs, intravenøst): Begrepet betegner administrering av et parenteralt preparat som skal gis intravenøst.

indikasjoner: I medisinsk sammenheng brukes indikasjoner for å beskrive grunner til å igangsette et bestemt tiltak, slik som legemiddelbehandling.

kontraindikasjoner: Forhold som i et spesielt tilfelle taler imot en viss handlemåte, f.eks. en behandlingsmetode. I Felleskatalogtekstene må de forhold som angis tolkes som absolutte kontraindikasjoner, hvilket betyr at bruken skal unngås helt.

munntørrhet (xerostomi, tørr munn): Tørre slimhinner i munnen som følge av nedsatt spyttsekresjon.

myasthenia gravis: Alvorlig autoimmun sykdom som gir økt trettbarhet og svakhet i muskulaturen.

parenteralt (parenteral): Betyr utenfor tarmen. For eksempel er parenteral administrering av legemidler en samlebetegnelse for alle de måtene man kan innta et legemiddel på, uten at det passerer tarmen. Den vanligste måten er å injisere stoffet rett inn i en blodåre (kjent som intravenøs administrering).

takykardi: Unormalt rask hjerterytme, definert som puls over 100 slag/minutt.