RescueFlow

Pharmanovia

Kolloidosmotisk oppløsning.

ATC-nr.: B05A A05

 

  Dekstran forbudt iht. WADAs dopingliste - Forbudt metode (utvid)

Bestill bekreftelse på dopingsøkMiljørisiko i Norge
 B05A A05
Dekstran
 
Miljørisiko: Bruk av karbohydrater gir ingen miljøpåvirkning.
Miljøinformasjonen (datert 12.03.2019) er utarbeidet av Meda.
Se miljøinfo for virkestoff i samme ATC-gruppe
 A12C A01
Natriumklorid
 
Miljørisiko: Bruk av elektrolytter gir ingen miljøpåvirkning.
Miljøinformasjonen (datert 28.08.2018) er utarbeidet av BioPhausia.
Se miljøinfo for virkestoff i samme ATC-gruppe

INFUSJONSVÆSKE, oppløsning: 250 ml (1 pose) inneh.: Dekstran 70 15 g, natriumklorid 18,75 g, saltsyre, natriumhydroksid, vann til injeksjonsvæsker. pH 3,5-7.


Indikasjoner

Initial behandling av hypovolemi med hypotoni i forbindelse med traumer.

Dosering

En engangsdose à 250 ml (1 pose) gis i.v. i løpet av 2-5 minutter, som initial behandling etter stabilisering av pasienten, først og fremst mht. respirasjon og blødning. Bør umiddelbart etterfølges av tilførsel av isotone oppløsninger, som doseres etter pasientens kliniske behov.
Tilberedning/Håndtering: Skal ikke blandes med andre legemidler pga. manglende blandbarhetsstudier.
Administrering: I.v.

Kontraindikasjoner

Kjent overfølsomhet for innholdsstoffene. Bruk ved fødsel.

Forsiktighetsregler

Forsiktighet bør utvises ved samtidig behandling med legemidler som påvirker koagulasjonsstatus (mengden dekstran 70 i preparatet (15 g) vil ikke i seg selv påvirke blødningstiden). Aggressiv væskeresuscitering kan imidlertid føre til fortynning av koagulasjonsfaktorer i en slik utstrekning at blødningsdiatese kan oppstå. Forsiktighet bør utvises ved nedsatt hjertefunksjon pga. preparatet er en potent volumekspander. Hypertone oppløsninger må brukes med forsiktighet til pasienter med diabetes mellitus som har alvorlig hyperglykemi og hyperosmolalitet. Hvis en slik tilstand er kjent eller mistenkt, bør annen væskebehandling overveies. Innledende behandling med haptendekstran (Promiten «Meda») har vist seg å redusere risikoen for overfølsomhetsreaksjoner ved bruk av dekstran. Ved initial behandling av traumaindusert hypotoni ble en slik innledende behandling ikke gitt. Den potensielt høye risikoen for anafylaktiske reaksjoner ved denne fremgangsmåten bør iakttas og avveies mot den forventede nytte for pasienten.

Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Erfaring mangler. Anafylaktiske reaksjoner hos moren i forbindelse med fødsel gir anoksi hos fosteret. Fosterdød eller nevrologiske skader har inntruffet når infusjonsoppløsninger med dekstran 40 er gitt til moren uten forutgående injeksjon av haptendekstran. Bør ikke gis i graviditetens sluttfase eller ved fødsel.
Amming: Overgang i morsmelk er ukjent. Bruk til ammende anses ikke å innebære noen risiko for barnet.
Dekstraner

Bivirkninger

Lokal smerte ved infusjonsstedet.

Rapportering av bivirkninger


Egenskaper

Klassifisering: Hyperton oppløsning med dekstran av gjennomsnittlig molekylvekt 70 000.
Virkningsmekanisme: Preparatet gir en rask plasmavolumøkning. Både dekstran 70 og natriumklorid bidrar til effekten. Den hypertone komponenten, natriumklorid 7,5%, forårsaker en rask fluks av hovedsakelig intracellulært vann til blodbanen. Effekten avtar imidlertid raskt, pga. ekstravasasjon av natrium og klor fra blodbanen. Dekstrankomponenten bidrar til å forlenge volumeffekten, ettersom dekstran 70 forblir i sirkulasjonen i betydelig lengre tid. Den intravaskulære volumøkning som oppnås med 250 ml av preparatet, er 2-3 ganger det infunderte volum, tilsv. den volumøkning som oppnås etter i.v. tilførsel av 3 liter krystalloidløsning.
Halveringstid: I plasma 6-8 timer.
Metabolisme: Dekstran med molekylvekt <50 000 D utskilles uendret i urinen. Større molekyler opptas i RES, hvor de nedbrytes til glukose av endogent dekstranase.

Sist endret: 12.01.2017
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

08.07.2013

 

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


RescueFlow, INFUSJONSVÆSKE, oppløsning:

StyrkePakning
Varenr.
Refusjon1
Byttegruppe
Pris (kr)2R.gr.3SPC
6 × 250 ml (PVC-plastpose)
113982
-
-
2984,70CSPC_ICON

1Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

2Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne * i kolonnen Pris. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

3Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Ordforklaringer til teksten
 

Ordforklaringer

anafylaktisk reaksjon (anafylaksi): Akutt og alvorlig allergisk reaksjon med symptomer som feber, utslett, opphovning, pustebesvær og blodtrykksfall. Anafylaktisk sjokk er livstruende om man ikke setter i gang med legemiddelbehandling i form av antihistaminer og adrenalin.

diabetes mellitus (sukkersyke): Finnes i to varianter: Type 1, kalt barne- og ungdomsdiabetes, og type 2 som også kalles aldersdiabetes. Type 1 diabetes krever daglige insulinsprøyter.

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

glukose (dekstrose, dextrose): Glukose = dekstrose (dekstrose er en eldre betegnelse på glukose). I Felleskatalogen er disse ofte omtalt som oppløsningsvæsker for ulike preparater til parenteral bruk.

halveringstid (t1/2, t1/2): Tiden det tar til konsentrasjonen (mengden) av et virkestoff er halvert.

hyperglykemi (høyt blodsukker): Når blodsukkeret er unormalt høyt. Oftest er årsaken diabetes, siden det dannes for lite av hormonet insulin. Mangel på insulin fører til cellene ikke kan ta opp glukose fra blodet.

hypotoni (muskelhypotoni, hypotoni i musklene): Hypotoni er minsket/nedsatt muskelspenning.

hypovolemi (volumdeplesjon): Redusert blodvolum.

i.v. (intravenøs, intravenøst): Begrepet betegner administrering av et parenteralt preparat som skal gis intravenøst.

indikasjoner: I medisinsk sammenheng brukes indikasjoner for å beskrive grunner til å igangsette et bestemt tiltak, slik som legemiddelbehandling.

intravaskulær (intravaskulært): Begrepet betegner administrering av et parenteralt preparat som skal gis intravaskulært.

koagulasjonsfaktor: Protein som deltar i koagulasjonsprosessen, og som derved stopper blødning. Det finnes flere forskjellige koagulasjonsfaktorer, med ulike oppgaver i koagulasjonsprosessen.

kontraindikasjoner: Forhold som i et spesielt tilfelle taler imot en viss handlemåte, f.eks. en behandlingsmetode. I Felleskatalogtekstene må de forhold som angis tolkes som absolutte kontraindikasjoner, hvilket betyr at bruken skal unngås helt.

metabolisme: Kjemiske prosesser i levende organismer som fører til omdannelse av tilførte (f.eks. legemidler) eller kroppsegne stoffer. Noen legemidler metaboliseres til inaktive metabolitter, mens andre metaboliseres til aktive metabolitter.

utskillelse (ekskresjon): Hvordan kroppen skiller ut virkestoff og eventuelle metabolitter. Utskillelse av legemidler skjer hovedsakelig via nyrene eller via gallen.