RescueFlow

Øresund Pharma


Kolloidosmotisk, hyperton dekstranoppløsning.

B05A A05 (Dekstran, Natriumklorid)INFUSJONSVÆSKE, oppløsning: 250 ml (1 pose) inneh.: Dekstran 70 15 g, natriumklorid 18,75 g, konsentrert saltsyre, natriumhydroksid, vann til injeksjonsvæsker. pH 3,5-7.


Indikasjoner

Initial behandling av hypovolemi med hypotoni i forbindelse med traumer.

Dosering

En engangsdose à 250 ml (1 pose) gis som initial behandling etter stabilisering av pasienten, først og fremst mht. respirasjon og blødning. Bør umiddelbart etterfølges av tilførsel av isotone oppløsninger, som doseres etter pasientens kliniske behov.
Tilberedning/Håndtering: Skal ikke blandes med andre legemidler pga. manglende blandbarhetsstudier.
Administrering: Gis som rask i.v. infusjon i løpet av 2-5 minutter.

Kontraindikasjoner

Kjent overfølsomhet for innholdsstoffene. Bruk ved fødsel.

Forsiktighetsregler

Forsiktighet bør utvises ved samtidig behandling med legemidler som påvirker koagulasjonsstatus (mengden dekstran 70 i preparatet (15 g) vil ikke i seg selv påvirke blødningstiden da hemostaseforandringer først inntreffer ved doser >1,5 g dekstran/kg kroppsvekt). Aggressiv væskeresuscitering kan imidlertid føre til fortynning av koagulasjonsfaktorer i en slik utstrekning at blødningsdiatese kan oppstå. Forsiktighet bør utvises ved nedsatt hjertefunksjon da preparatet er en potent volumekspander. Hypertone oppløsninger må brukes med forsiktighet til pasienter med diabetes mellitus som har alvorlig hyperglykemi og hyperosmolalitet. Hvis en slik tilstand er kjent eller mistenkt, bør annen væskebehandling overveies. Innledende behandling med haptendekstran har vist seg å redusere risikoen for overfølsomhetsreaksjoner ved bruk av dekstran (ved initial behandling av traumaindusert hypotoni i kliniske studier ble en slik innledende behandling ikke gitt). Den potensielt høye risikoen for anafylaktiske reaksjoner ved denne fremgangsmåten bør iakttas og avveies mot den forventede nytte for pasienten.

Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Erfaring mangler. Anafylaktiske reaksjoner hos moren i forbindelse med fødsel gir anoksi hos fosteret. Fosterdød eller nevrologiske skader har inntruffet når infusjonsoppløsninger med dekstran 40 er gitt til moren uten forutgående injeksjon av haptendekstran. Bør ikke gis i graviditetens sluttfase eller ved fødsel.
Amming: Overgang i morsmelk er ukjent. Bruk til ammende anses ikke å innebære noen risiko for barnet.

 

Bivirkninger

Lokal smerte ved infusjonsstedet (lindres ved forsiktig massasje).
Lokal smerte ved infusjonsstedet (lindres ved forsiktig massasje).

Rapportering av bivirkninger


Egenskaper

Virkningsmekanisme: Preparatet (gjennomsnittlig molekylvekt 70 000) gir en rask plasmavolumøkning. Både dekstran 70 og natriumklorid bidrar til effekten. Den hypertone komponenten, natriumklorid 7,5%, gir en rask fluks av hovedsakelig intracellulært vann til blodbanen. Effekten avtar imidlertid raskt, pga. ekstravasasjon av natrium og klor fra blodbanen. Dekstrankomponenten bidrar til å forlenge volumeffekten, ettersom dekstran 70 forblir i sirkulasjonen i betydelig lengre tid. Den intravaskulære volumøkning som oppnås med 250 ml av preparatet, er 2-3 ganger det infunderte volum, tilsv. den volumøkning som oppnås etter i.v. tilførsel av 3 liter krystalloidløsning.
Halveringstid: I plasma 6-8 timer.
Metabolisme: Dekstran med molekylvekt <50 000 D utskilles uendret i urinen. Større molekyler opptas i RES, hvor de nedbrytes til glukose av endogent dekstranase.

 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

RescueFlow, INFUSJONSVÆSKE, oppløsning:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
6 × 250 ml (PVC-plastpose)
113982
-
-
2984,70C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 10.11.2020
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

18.06.2020