TABLETTER 2,5 mg: Hver tablett inneh.: Tørket ekstrakt av rotstokk av klaseormedrue (Cimicifuga racemosa) 2,5 mg, laktosemonohydrat, hjelpestoffer.


Indikasjoner

Plantebasert legemiddel til bruk mot plager i overgangsalderen som hetetokter og svetting.

Dosering

1 tablett 2 ganger daglig (morgen og kveld). De første effektene sees etter 2 ukers behandling. Det anbefales å bruke preparatet i flere måneder, men ikke >6 måneder uten medisinsk tilsyn.
Administrering: Tas med eller uten mat, og med rikelig væske. Bør svelges hele. Skal ikke suges.
<div class="notification legemiddelfoto-notification"> <div class="toggle-switch-wrapper dropdown-style"> <div class="toggle-switch-wrapper-body"> <div class="toggle-switch-button-wrapper" role="heading" aria-level="2"> <button class="toggle-switch" rel="PREPARAT_PHOTOS"> <span class="toggle-switch-body"> <span class="toggle-switch-body-inner"> <span class="icon-before" aria-hidden="true"> <!--empty--> </span> <span class="text"> <span class="title">Legemiddelfoto</span> </span> <span class="icon-after" aria-hidden="true"> <!--empty--> </span> </span> </span> </button> </div> <div class="toggle-switch-content-wrapper"> <div class="toggle-switch-content" id="PREPARAT_PHOTOS" style="display:none;"> <div class="foto-content first last odd"> <div class="pia-foto first last odd"> <div class="pia-foto-body"> <div class="drug-title"> <h3>Remifemin «Schaper & Brümmer» tabletter 2,5 mg</h3> </div> <div class="details-wrapper"> <div class="foto"> <img title="Bilde av legemiddel" alt="Bilde av legemiddel" src="/medisin/foto-preparat/40209807"/> </div> <div class="details table-wrapper"> <table class="photo_details"> <tbody> <tr> <td>Form:</td> <td>Rund</td> </tr> <tr> <td>Overflateform:</td> <td>Konveks</td> </tr> <tr> <td>Deling:</td> <td>Delestrek</td> </tr> <tr> <td>Mål (lengde × bredde):</td> <td>9.1x9.1 mm</td> </tr> <tr> <td>Farge:</td> <td> <span>Hvit</span> </td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> <div class="extra"> <span>Farge og størrelse på kapsel/tablett kan avvike noe.</span> </div> </div> </div> <aside data-action="linkAction"><!--empty--></aside> </div> </div> </div> </div> <aside data-action="toggleSwitchAction"><!--empty--></aside> </div> </div>

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene.

Forsiktighetsregler

Forsiktighet utvises ved eksisterende/tidligere leversykdom. Ved tegn og symptomer på leverskade (tretthet, appetittap, gulning av hud og øyne, kraftige øvre magesmerter med kvalme, brekninger, mørk urin) skal preparatet seponeres. Ved vaginalblødning eller nye/uklare symptomer bør lege kontaktes. Skal ikke kombineres med østrogen uten etter samråd med lege. Pasienter som er behandlet eller undergår behandling for brystkreft eller andre hormonavhengige tumorer, skal ikke bruke preparatet uten medisinsk tilsyn. Inneholder laktose og bør ikke brukes ved galaktoseintoleranse, lapp-laktasemangel eller glukose-galaktosemalabsorpsjon.

Interaksjoner

Gå til interaksjonsanalyse

Ingen rapporterte.

Graviditet, amming og fertilitet

I fravær av tilstrekkelig data anbefales ikke bruk under graviditet og amming.

Bivirkninger

Tilfeller av levertoksisitet (inkl. hepatitt, gulsott, forstyrrelser av leverfunksjonstester) er rapportert ved bruk av preparater som inneholder Cimicifuga. Hudreaksjoner (urticaria, kløe, eksantem), ansiktsødem, perifert ødem, gastrointestinale symptomer (f.eks. dyspeptiske forstyrrelser, diaré) og vektøkning er rapportert i sjeldne tilfeller.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Ingen tilfeller rapportert.

Egenskaper

Klassifisering: Plantebasert legemiddel.
Virkningsmekanisme: Ukjent. Kliniske data motviser systemisk østrogenagonistisk virkningsmekanisme. Det er ikke sett effekt på hormonelle parametere (LH, FSH, østradiol og prolaktin), i tetthet av bryst, proliferering av brystepitel eller endometriell tykkelse.

 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

Remifemin, TABLETTER:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
2,5 mg100 stk. (blister)
487791
-
-
*F

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 24.03.2015
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

16.12.2014