Recrea Forte 5%

Meda OTC

Hårvekststimulerende middel.

ATC-nr.: D11A X01

 

   Står ikke på WADAs dopingliste

Bestill bekreftelse på dopingsøkLINIMENT, oppløsning 5%: 1 ml inneh.: Minoksidil 50 mg, etanol (96%), propylenglykol, renset vann.


Indikasjoner

Alopecia androgenetica (arvelig håravfall) hos menn og kvinner. Recrea Forte hindrer håravfall og stimulerer hårvekst hos personer med alopecia androgenetica.

Dosering

Kan brukes av voksne ≥18 år. 1 ml appliseres 2 ganger daglig på hodet. Maks. døgndose 2 ml.
Administrering: Hår og hodebunn bør være tørre før påføring. Etter applisering skal hendene vaskes grundig. Se pakningsvedlegg.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene.

Forsiktighetsregler

Skal kun brukes på frisk og normal hodebunn. Bør ikke brukes ved plutselig eller flekkvis håravfall, eller håravfall som skyldes sykdom eller legemiddelbruk. Systemiske effekter er ikke påvist ved topikal anvendelse med normal dosering, men kan ikke utelukkes ved situasjoner som gir økt absorpsjon, som ved feilbruk eller usedvanlig ømfintlighet. Behandlingen skal avbrytes og lege kontaktes hvis tegn på lavt blodtrykk som besvimelse eller svimmelhet oppstår, ved brystsmerter, økt hjertefrekvens, plutselig uforklarlig vektøkning, hevelse i hender eller føtter, eller vedvarende rødhet eller andre tegn på irritasjon i hodebunnen. Dersom preparatet kommer i kontakt med øynene, skadet hud eller slimhinner, kan det forårsake svie og irritasjon. Bør derfor vaskes av med store mengder vann. Inneholder propylenglykol som kan forårsake hudirritasjon. Sprayen bør ikke innåndes. Enkelte har erfart endringer i hårfarge og/eller hårkonsistens. Opplysninger om preparatets sikkerhet hos pasienter <18 år mangler.

Interaksjoner

For utfyllende informasjon fra Legemiddelverket om relevante interaksjoner, se D11A X01
Absorpsjon ved topikal bruk av minoksidil begrenses av intakt stratum corneum. Samtidig bruk av legemidler som endrer denne barrieren, som tretinoin og antralin, kan føre til økt absorpsjon.

Gå til interaksjonsanalyse


Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Overgang i placenta er ukjent. Skal ikke brukes under graviditet.
Amming: Overgang i morsmelk er ukjent. Det er ikke klarlagt om barn som ammes kan påvirkes. Skal derfor ikke brukes under amming.
Minoksidil (hud)

 

Bivirkninger

Beskrivelse av frekvensintervaller

Bivirkningsoppslag

Vanligst rapportert er hudreaksjoner som lokal rødhet, kløe og tørrhet eller flassing på hud/hodebunn. økt hårtap ved behandlingsstart skyldes sannsynlig minoksidils virkning på skifte av hår i den hvilende telogene fase til den voksende anagene fase. Den midlertidige økningen i hårtap inntrer vanligvis 2-6 uker etter behandlingsstart og stopper i løpet av 2 uker. Hvis hårtapet vedvarer >2 uker, skal behandlingen seponeres og lege kontaktes. sjeldne tilfeller av hypertrikose (uønsket hårvekst på andre steder enn hodebunnen, f.eks. i ansiktet hos kvinner) er også rapportert.

Bivirkningsoppslag

Vanligst rapportert er hudreaksjoner som lokal rødhet, kløe og tørrhet eller flassing på hud/hodebunn. økt hårtap ved behandlingsstart skyldes sannsynlig minoksidils virkning på skifte av hår i den hvilende telogene fase til den voksende anagene fase. Den midlertidige økningen i hårtap inntrer vanligvis 2-6 uker etter behandlingsstart og stopper i løpet av 2 uker. Hvis hårtapet vedvarer >2 uker, skal behandlingen seponeres og lege kontaktes. sjeldne tilfeller av hypertrikose (uønsket hårvekst på andre steder enn hodebunnen, f.eks. i ansiktet hos kvinner) er også rapportert.

Assosiert til topisk minoksidil oppløsning i studier etter markedsføring

OrganklasseBivirkning
Generelle
Mindre vanligeIrritasjon på applikasjonsstedet, kløe på applikasjonsstedet
SjeldneErytem på applikasjonsstedet
Hjerte
SjeldneBrystsmerte, palpitasjoner, økt hjerterytme
Svært sjeldneHypotensjon
Hud
Mindre vanligeEndret hårfarge, flassing, hypertrikose, midlertidig håravfall, tørr hud, unormal hårstruktur, utslett
SjeldneKontaktdermatitt
Immunsystemet
Ukjent frekvensAllergiske reaksjoner, herunder angioødem
Nevrologiske
SjeldneHodepine

Assosiert til topisk minoksidil oppløsning i studier etter markedsføring

FrekvensBivirkning
Mindre vanlige
GenerelleIrritasjon på applikasjonsstedet, kløe på applikasjonsstedet
HudEndret hårfarge, flassing, hypertrikose, midlertidig håravfall, tørr hud, unormal hårstruktur, utslett
Sjeldne
GenerelleErytem på applikasjonsstedet
HjerteBrystsmerte, palpitasjoner, økt hjerterytme
HudKontaktdermatitt
NevrologiskeHodepine
Svært sjeldne
HjerteHypotensjon
Ukjent frekvens
ImmunsystemetAllergiske reaksjoner, herunder angioødem

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Symptomer: Peroralt inntak kan forårsake systemiske effekter pga. den vasodilaterende virkningen av minoksidil. Overdosering vil sannsynligvis føre til kardiovaskulære effekter som væskeretensjon, rask hjerterytme, besvimelse og svimmelhet.
Behandling: Hvis systemiske effekter opptrer, skal behandlingen avbrytes straks og pasienten kontakte lege.
Se Giftinformasjonens anbefalinger: D11A X01

Egenskaper

Klassifisering: Hårvekststimulerende middel.
Virkningsmekanisme: Eksakt mekanisme ukjent. Stimulerer hårveksten sentralt på hodet hos personer med tidlige og mindre uttalte stadier av alopecia androgenetica. Alopecia androgenetica gjenkjennes vanligvis ved skallet bakhode hos menn og tynnere hårvekst i hodebunnen hos kvinner. Håravfallet forventes å opphøre tidligst etter omkring 3 måneders behandling. Gjenvekst av hår vil vanligvis skje etter 2 måneders bruk av oppløsningen. Graden av effekt og hvor raskt denne inntrer er individuell. Det kan ta opptil 8 måneder for kvinner og 12 måneder for menn å oppnå best mulig resultat. Håravfall har vist seg å opphøre hos 4 av 5 pasienter. Større eller mindre grad av ny hårvekst er påvist hos gjennomsnittlig 6 av 10 pasienter. Tilbakegang til den opprinnelige tilstand er sett 3-4 måneder etter avbrutt behandling.
Absorpsjon: Minoksidil absorberes i liten grad fra normal uskadet hud etter lokal applikasjon. I gjennomsnitt når 1,4% (0,3-4,5%) av totaldosen systemsirkulasjonen. Det er ukjent om pågående hudsykdom påvirker absorpsjonen.
Metabolisme: Etter seponering elimineres 95% av systemisk absorbert minoksidil i løpet av 4 dager.
Utskillelse: Hovedsakelig via urinen.

Pakninger uten resept

Pakninger t.o.m. 3 × 60 ml er unntatt fra reseptplikt.

Sist endret: 27.05.2020
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

05.12.2016


 

Pakninger, priser, refusjon og SPC


Recrea Forte 5%, LINIMENT, oppløsning:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
5%60 ml
024888
SPC_ICON-
-
*F

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Ordforklaringer til teksten
 

Ordforklaringer

absorpsjon: Opptak i kroppen. Virkestoff absorberes av kroppen for å kunne transporteres til de steder de skal virke. Opptak kan skje gjennom tarmvegg, hud og slimhinner.

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

angioødem (angionevrotisk ødem, quinckes ødem): Hevelse i hud og slimhinner, ofte i ansiktet, øyne eller lepper. Kan i verste fall føre til pustebersvær og kvelning. Kan forekomme ved allergi, men varme, sollys og trykk kan også være utløsende faktorer. Oppstår noen ganger ved legemiddelbruk.

erytem (rødhet i huden, hudrødme): Diffus rødhet i huden.

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

forgiftning: Tilstand som skyldes inntak av giftige stoffer, slik som legemidler, rusmidler, kjemikalier eller stoffer som finnes naturlig i dyr og planter, i en slik mengde at det kan føre til alvorlig skade.

hudsykdom (dermatose): Ett samlenavn for alle hudsykdomer.

hypotensjon (lavt blodtrykk): Lavt blodtrykk kan føre til svimmelhet og besvimelse. Lavt blodtrykk kan være en bivirkning av behandling mot høyt blodtrykk. Normalt blotrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) 120 mm Hg og undertrykk (diastolisk trykk) 80 mm Hg.

indikasjoner: I medisinsk sammenheng brukes indikasjoner for å beskrive grunner til å igangsette et bestemt tiltak, slik som legemiddelbehandling.

kontraindikasjoner: Forhold som i et spesielt tilfelle taler imot en viss handlemåte, f.eks. en behandlingsmetode. I Felleskatalogtekstene må de forhold som angis tolkes som absolutte kontraindikasjoner, hvilket betyr at bruken skal unngås helt.

metabolisme: Kjemiske prosesser i levende organismer som fører til omdannelse av tilførte (f.eks. legemidler) eller kroppsegne stoffer. Noen legemidler metaboliseres til inaktive metabolitter, mens andre metaboliseres til aktive metabolitter.

væskeretensjon (vannretensjon): Tilbakeholdelse av væske i kroppen.