Recrea Forte 5%

Meda OTC


Hårvekststimulerende middel.

D11A X01 (Minoksidil)LINIMENT, oppløsning 5%: 1 ml inneh.: Minoksidil 50 mg, etanol (96%), propylenglykol, renset vann.


Indikasjoner

Alopecia androgenetica (arvelig håravfall) hos menn og kvinner. Recrea Forte hindrer håravfall og stimulerer hårvekst hos personer med alopecia androgenetica.

Dosering

Kan brukes av voksne ≥18 år. 1 ml appliseres 2 ganger daglig på hodet. Maks. døgndose 2 ml.
Administrering: Hår og hodebunn bør være tørre før påføring. Etter applisering skal hendene vaskes grundig. Se pakningsvedlegg.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene.

Forsiktighetsregler

Skal kun brukes på frisk og normal hodebunn. Bør ikke brukes ved plutselig eller flekkvis håravfall, eller håravfall som skyldes sykdom eller legemiddelbruk. Systemiske effekter er ikke påvist ved topikal anvendelse med normal dosering, men kan ikke utelukkes ved situasjoner som gir økt absorpsjon, som ved feilbruk eller usedvanlig ømfintlighet. Behandlingen skal avbrytes og lege kontaktes hvis tegn på lavt blodtrykk som besvimelse eller svimmelhet oppstår, ved brystsmerter, økt hjertefrekvens, plutselig uforklarlig vektøkning, hevelse i hender eller føtter, eller vedvarende rødhet eller andre tegn på irritasjon i hodebunnen. Dersom preparatet kommer i kontakt med øynene, skadet hud eller slimhinner, kan det forårsake svie og irritasjon. Bør derfor vaskes av med store mengder vann. Inneholder propylenglykol som kan forårsake hudirritasjon. Sprayen bør ikke innåndes. Enkelte har erfart endringer i hårfarge og/eller hårkonsistens. Opplysninger om preparatets sikkerhet hos pasienter <18 år mangler.

Interaksjoner

Gå til interaksjonsanalyse

Absorpsjon ved topikal bruk av minoksidil begrenses av intakt stratum corneum. Samtidig bruk av legemidler som endrer denne barrieren, som tretinoin og antralin, kan føre til økt absorpsjon.

Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Overgang i placenta er ukjent. Skal ikke brukes under graviditet.
Amming: Overgang i morsmelk er ukjent. Det er ikke klarlagt om barn som ammes kan påvirkes. Skal derfor ikke brukes under amming.

 

Bivirkninger

Bivirkningsoppslag

Vanligst rapportert er hudreaksjoner som lokal rødhet, kløe og tørrhet eller flassing på hud/hodebunn. Økt hårtap ved behandlingsstart skyldes sannsynlig minoksidils virkning på skifte av hår i den hvilende telogene fase til den voksende anagene fase. Den midlertidige økningen i hårtap inntrer vanligvis 2-6 uker etter behandlingsstart og stopper i løpet av 2 uker. Hvis hårtapet vedvarer >2 uker, skal behandlingen seponeres og lege kontaktes. Sjeldne tilfeller av hypertrikose (uønsket hårvekst på andre steder enn hodebunnen, f.eks. i ansiktet hos kvinner) er også rapportert.

Bivirkningsoppslag

Vanligst rapportert er hudreaksjoner som lokal rødhet, kløe og tørrhet eller flassing på hud/hodebunn. Økt hårtap ved behandlingsstart skyldes sannsynlig minoksidils virkning på skifte av hår i den hvilende telogene fase til den voksende anagene fase. Den midlertidige økningen i hårtap inntrer vanligvis 2-6 uker etter behandlingsstart og stopper i løpet av 2 uker. Hvis hårtapet vedvarer >2 uker, skal behandlingen seponeres og lege kontaktes. Sjeldne tilfeller av hypertrikose (uønsket hårvekst på andre steder enn hodebunnen, f.eks. i ansiktet hos kvinner) er også rapportert.

Assosiert til topisk minoksidil oppløsning i studier etter markedsføring

Organklasse Bivirkning
Generelle
Mindre vanlige Irritasjon på applikasjonsstedet, kløe på applikasjonsstedet
Sjeldne Erytem på applikasjonsstedet
Hjerte
Sjeldne Brystsmerte, palpitasjoner, økt hjerterytme
Svært sjeldne Hypotensjon
Hud
Mindre vanlige Endret hårfarge, flassing, hypertrikose, midlertidig håravfall, tørr hud, unormal hårstruktur, utslett
Sjeldne Kontaktdermatitt
Immunsystemet
Ukjent frekvens Allergiske reaksjoner, herunder angioødem
Nevrologiske
Sjeldne Hodepine

Assosiert til topisk minoksidil oppløsning i studier etter markedsføring

Frekvens Bivirkning
Mindre vanlige
Generelle Irritasjon på applikasjonsstedet, kløe på applikasjonsstedet
Hud Endret hårfarge, flassing, hypertrikose, midlertidig håravfall, tørr hud, unormal hårstruktur, utslett
Sjeldne
Generelle Erytem på applikasjonsstedet
Hjerte Brystsmerte, palpitasjoner, økt hjerterytme
Hud Kontaktdermatitt
Nevrologiske Hodepine
Svært sjeldne
Hjerte Hypotensjon
Ukjent frekvens
Immunsystemet Allergiske reaksjoner, herunder angioødem

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Symptomer: Peroralt inntak kan forårsake systemiske effekter pga. den vasodilaterende virkningen av minoksidil. Overdosering vil sannsynligvis føre til kardiovaskulære effekter som væskeretensjon, rask hjerterytme, besvimelse og svimmelhet.
Behandling: Hvis systemiske effekter opptrer, skal behandlingen avbrytes straks og pasienten kontakte lege.

Egenskaper

Klassifisering: Hårvekststimulerende middel.
Virkningsmekanisme: Eksakt mekanisme ukjent. Stimulerer hårveksten sentralt på hodet hos personer med tidlige og mindre uttalte stadier av alopecia androgenetica. Alopecia androgenetica gjenkjennes vanligvis ved skallet bakhode hos menn og tynnere hårvekst i hodebunnen hos kvinner. Håravfallet forventes å opphøre tidligst etter omkring 3 måneders behandling. Gjenvekst av hår vil vanligvis skje etter 2 måneders bruk av oppløsningen. Graden av effekt og hvor raskt denne inntrer er individuell. Det kan ta opptil 8 måneder for kvinner og 12 måneder for menn å oppnå best mulig resultat. Håravfall har vist seg å opphøre hos 4 av 5 pasienter. Større eller mindre grad av ny hårvekst er påvist hos gjennomsnittlig 6 av 10 pasienter. Tilbakegang til den opprinnelige tilstand er sett 3-4 måneder etter avbrutt behandling.
Absorpsjon: Minoksidil absorberes i liten grad fra normal uskadet hud etter lokal applikasjon. I gjennomsnitt når 1,4% (0,3-4,5%) av totaldosen systemsirkulasjonen. Det er ukjent om pågående hudsykdom påvirker absorpsjonen.
Metabolisme: Etter seponering elimineres 95% av systemisk absorbert minoksidil i løpet av 4 dager.
Utskillelse: Hovedsakelig via urinen.

Pakninger uten resept

Pakninger t.o.m. 3 × 60 ml er unntatt fra reseptplikt.

 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

Recrea Forte 5%, LINIMENT, oppløsning:

Styrke Pakning
Varenr.
SPC1 Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3 R.gr.4
5% 60 ml
024888
-
-
* F

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Blåresept (T) gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO For H-resept, se Helsedirektoratet

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 27.05.2020
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

05.12.2016