Recrea Forte 5%

Meda OTC

Hårvekststimulerende middel.

ATC-nr.: D11A X01

 

   Står ikke på WADAs dopingliste

Bestill bekreftelse på dopingsøkLINIMENT, oppløsning 5%: 1 ml inneh.: Minoksidil 50 mg, etanol (96%), propylenglykol, renset vann.


Indikasjoner

Alopecia androgenetica (arvelig håravfall) hos menn og kvinner. Recrea Forte hindrer håravfall og stimulerer hårvekst hos personer med alopecia androgenetica.

Dosering

Kan brukes av voksne ≥18 år. 1 ml appliseres 2 ganger daglig på hodet. Maks. døgndose 2 ml.
Administrering: Hår og hodebunn bør være tørre før påføring. Etter applisering skal hendene vaskes grundig. Se pakningsvedlegg.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene.

Forsiktighetsregler

Skal kun brukes på frisk og normal hodebunn. Bør ikke brukes ved plutselig eller flekkvis håravfall, eller håravfall som skyldes sykdom eller legemiddelbruk. Systemiske effekter er ikke påvist ved topikal anvendelse med normal dosering, men kan ikke utelukkes ved situasjoner som gir økt absorpsjon, som ved feilbruk eller usedvanlig ømfintlighet. Behandlingen skal avbrytes og lege kontaktes hvis tegn på lavt blodtrykk som besvimelse eller svimmelhet oppstår, ved brystsmerter, økt hjertefrekvens, plutselig uforklarlig vektøkning, hevelse i hender eller føtter, eller vedvarende rødhet eller andre tegn på irritasjon i hodebunnen. Dersom preparatet kommer i kontakt med øynene, skadet hud eller slimhinner, kan det forårsake svie og irritasjon. Bør derfor vaskes av med store mengder vann. Inneholder propylenglykol som kan forårsake hudirritasjon. Sprayen bør ikke innåndes. Enkelte har erfart endringer i hårfarge og/eller hårkonsistens. Opplysninger om preparatets sikkerhet hos pasienter <18 år mangler.

Interaksjoner

For utfyllende informasjon fra Legemiddelverket om relevante interaksjoner, se D11A X01
Absorpsjon ved topikal bruk av minoksidil begrenses av intakt stratum corneum. Samtidig bruk av legemidler som endrer denne barrieren, som tretinoin og antralin, kan føre til økt absorpsjon.

Gå til interaksjonsanalyse


Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Overgang i placenta er ukjent. Bør ikke brukes under graviditet.
Amming: Overgang i morsmelk er ukjent. Det er ikke klarlagt om barn som ammes kan påvirkes. Bør derfor ikke brukes under amming.
Minoksidil (hud)

Bivirkninger

Hyppige (>1/100): Hud: Lokal rødhet, kløe og tørrhet eller flassing på hud/hodebunn. Sjeldne (<1/1000): Hud: Hypertrikose (uønsket hårvekst inkl. økt hårvekst i ansiktet hos kvinner). Økt hårtap ved behandlingsstart skyldes sannsynlig minoksidils virkning på skifte av hår i den hvilende telogene fase til den voksende anagene fase. Den midlertidige økningen i hårtap inntrer vanligvis 2-6 uker etter behandlingsstart og stopper i løpet av 2 uker. Hvis hårtapet vedvarer mer enn 2 uker, skal behandlingen seponeres og lege kontaktes. Sirkulatoriske: Hypotensjon.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Symptomer: Peroralt inntak kan forårsake systemiske effekter pga. den vasodilaterende virkningen av minoksidil. Overdosering vil sannsynligvis føre til kardiovaskulære effekter som væskeretensjon, rask hjerterytme, besvimelse og svimmelhet.
Behandling: Hvis systemiske effekter opptrer, skal behandlingen avbrytes straks og pasienten kontakte lege.
Se Giftinformasjonens anbefalinger: D11A X01

Egenskaper

Klassifisering: Hårvekststimulerende middel.
Virkningsmekanisme: Eksakt mekanisme ukjent. Stimulerer hårveksten sentralt på hodet hos personer med tidlige og mindre uttalte stadier av alopecia androgenetica. Alopecia androgenetica gjenkjennes vanligvis ved skallet bakhode hos menn og tynnere hårvekst i hodebunnen hos kvinner. Håravfallet forventes å opphøre tidligst etter omkring 3 måneders behandling. Gjenvekst av hår vil vanligvis skje etter 2 måneders bruk av oppløsningen. Graden av effekt og hvor raskt denne inntrer er individuell. Det kan ta opptil 8 måneder for kvinner og 12 måneder for menn å oppnå best mulig resultat. Håravfall har vist seg å opphøre hos 4 av 5 pasienter. Større eller mindre grad av ny hårvekst er påvist hos gjennomsnittlig 6 av 10 pasienter. Tilbakegang til den opprinnelige tilstand er sett 3-4 måneder etter avbrutt behandling.
Absorpsjon: Minoksidil absorberes i liten grad fra normal uskadet hud etter lokal applikasjon. I gjennomsnitt når 1,4% (0,3-4,5%) av totaldosen systemsirkulasjonen. Det er ukjent om pågående hudsykdom påvirker absorpsjonen.
Metabolisme: Etter seponering elimineres 95% av systemisk absorbert minoksidil i løpet av 4 dager.
Utskillelse: Hovedsakelig via urinen.

Pakninger uten resept

Pakninger t.o.m. 3 × 60 ml er unntatt fra reseptplikt.

Sist endret: 16.03.2016
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

28.10.2015

 

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Recrea Forte 5%, LINIMENT, oppløsning:

StyrkePakning
Varenr.
Refusjon1
Byttegruppe
Pris (kr)2R.gr.3SPC
5%60 ml
024888
-
-
*FSPC_ICON
3 × 60 ml
025042
-
-
*FSPC_ICON

1Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

2Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne * i kolonnen Pris. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

3Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Ordforklaringer til teksten
 

Ordforklaringer

absorpsjon: Opptak i kroppen. Virkestoff absorberes av kroppen for å kunne transporteres til de steder de skal virke. Opptak kan skje gjennom tarmvegg, hud og slimhinner.

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

forgiftning: Tilstand som skyldes inntak av giftige stoffer, slik som legemidler, rusmidler, kjemikalier eller stoffer som finnes naturlig i dyr og planter, i en slik mengde at det kan føre til alvorlig skade.

hudsykdom (dermatose): Ett samlenavn for alle hudsykdomer.

hypotensjon (lavt blodtrykk): Lavt blodtrykk kan føre til svimmelhet og besvimelse. Lavt blodtrykk kan være en bivirkning av behandling mot høyt blodtrykk. Normalt blotrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) 120 mm Hg og undertrykk (diastolisk trykk) 80 mm Hg.

indikasjoner: I medisinsk sammenheng brukes indikasjoner for å beskrive grunner til å igangsette et bestemt tiltak, slik som legemiddelbehandling.

kontraindikasjoner: Forhold som i et spesielt tilfelle taler imot en viss handlemåte, f.eks. en behandlingsmetode. I Felleskatalogtekstene må de forhold som angis tolkes som absolutte kontraindikasjoner, hvilket betyr at bruken skal unngås helt.

metabolisme: Kjemiske prosesser i levende organismer som fører til omdannelse av tilførte (f.eks. legemidler) eller kroppsegne stoffer. Noen legemidler metaboliseres til inaktive metabolitter, mens andre metaboliseres til aktive metabolitter.

utskillelse (ekskresjon): Hvordan kroppen skiller ut virkestoff og eventuelle metabolitter. Utskillelse av legemidler skjer hovedsakelig via nyrene eller via gallen.

væskeretensjon (vannretensjon): Tilbakeholdelse av væske i kroppen.