Ramipril

Actavis


ACE-hemmer.

C09A A05 (Ramipril)TABLETTER 1,25 mg, 2,5 mg, 5 mg og 10 mg: Hver tablett inneh.: Ramipril 1,25 mg, resp. 2,5 mg, 5 mg og 10 mg, laktosemonohydrat, hjelpestoffer. Fargestoff: 2,5 mg: Gult jernoksid (E 172). 5 mg: Gult jernoksid (E 172), rødt jernoksid (E 172).


Indikasjoner

Behandling av hypertensjon. Reduksjon av kardiovaskulær mortalitet og morbiditet hos høyrisikopasienter med: Manifest aterotrombotisk kardiovaskulær sykdom (tidligere diagnostisert koronar hjertesykdom eller slag, eller perifer vaskulær sykdom) eller diabetes med tillegg av minst én kardiovaskulær risikofaktor. Behandling av nyresykdom: Begynnende glomerulær diabetisk nefropati definert ved tilstedeværelse av mikroalbuminuri, manifest glomerulær diabetisk nefropati definert ved tilstedeværelse av makroproteinuri hos pasienter med minst én kardiovaskulær risikofaktor, manifest glomerulær ikke-diabetisk nefropati definert ved tilstedeværelse av makroproteinuri >3 g/dag. Behandling av symptomatisk hjertesvikt. Sekundærprofylakse etter akutt hjerteinfarkt: Reduksjon av mortalitet under den akutte fasen av hjerteinfarkt hos pasienter med kliniske symptomer på hjertesvikt med oppstart >48 timer etter akutt hjerteinfarkt.

Dosering

Se SPC.
Administrering: Bør tas til samme tid hver dag. Tas med eller uten mat. Svelges med væske. Tabletter 2,5 mg, 5 mg og 10 mg: Kan deles (delestrek).

Komplett Felleskatalogtekst

For utfyllende informasjon, se Felleskatalogtekst for

Triatec «sanofi-aventis»


 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

Ramipril, TABLETTER:

Styrke Pakning
Varenr.
SPC1 Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3 R.gr.4
1,25 mg 100 stk. (blister)
024184
Blå resept
Byttegruppe
111,90 (trinnpris 111,90) C
2,5 mg 30 stk. (blister)
024113
Blå resept
Byttegruppe
62,00 (trinnpris 62,00) C
100 stk. (blister)
024143
Blå resept
Byttegruppe
111,90 (trinnpris 111,90) C
5 mg 30 stk. (blister)
024154
Blå resept
Byttegruppe
72,40 (trinnpris 72,40) C
100 stk. (blister)
024146
Blå resept
Byttegruppe
123,50 (trinnpris 123,50) C
10 mg 100 stk. (blister)
024168
Blå resept
Byttegruppe
182,40 (trinnpris 182,40) C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Blåresept (T) gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO For H-resept, se Helsedirektoratet

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 14.07.2016
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

26.06.2019