Pyrisept

Karo Pharma


Antiseptisk og desinfiserende middel.

D08A J03 (Cetylpyridin)Indikasjoner | Dosering | Tilberedning | Administrering | Legemiddelfoto | Instruksjonsfilmer | Kontraindikasjoner | Forsiktighetsregler | Interaksjoner | Graviditet, amming og fertilitet | Bivirkninger | Overdosering og forgiftning | Egenskaper og miljø | Oppbevaring og holdbarhet | Andre opplysninger | Utleveringsbestemmelser | Pakninger uten resept | Pakninger, priser og refusjon | Medisinbytte | SPC (preparatomtale)

OPPLØSNING 1 mg/ml: 1 ml inneh.: Cetylpyridiniumklorid 1 mg, natriumedetat 1 mg, renset vann til 1 ml, buffer til pH 7,3. Isotonisk. Kan autoklaveres. Mikrobiologisk kontrollert.


SALVE 1 mg/g: 1 g inneh.: Cetylpyridiniumklorid 1 mg, makrogol 400, makrogol 3350, renset vann til 1 g.


Indikasjoner

Desinfisering av sår som f.eks. kutt, hudavskrapninger, overflatiske sår, infiserte sår: Pyrisept 1 mg/ml oppløsning. Pyrisept salve 1 mg/g. Skylling av slimhinner: Pyrisept 0,2 mg/ml (fortynn 200 ml Pyrisept 1 mg/ml til 1000 ml).

Forsiktighetsregler

Skal ikke brukes i ørene eller i øynene.

Interaksjoner

Effekten nedsettes av såpe og andre anionaktive vaskemidler, som ev. må skylles bort før bruk. Effekten blir redusert av organisk materiale som f.eks. blod.

 

Bivirkninger

Frekvensintervaller: Svært vanlige (≥1/10), vanlige (≥1/100 til <1/10), mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100), sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000), svært sjeldne (<1/10 000) og ukjent frekvens.

Rapportering av bivirkninger


Egenskaper og miljø

KlassifiseringKvartær ammoniumforbindelse med baktericid/fungicid effekt overfor grampositive bakterier, enkelte gramnegative bakterier og enkelte sopparter. Syrefaste bakterier og virus påvirkes ikke. Natriumedetat potenserer effekten av cetylpyridiniumklorid.
AbsorpsjonForsøk på marsvin har vist at cetylpyridiniumklorid ikke, eller i meget liten grad absorberes gjennom intakt hud.

 

Pakninger, priser og refusjon

Pyrisept, OPPLØSNING:

Styrke Pakning
Varenr.
Refusjon1 Pris (kr)2 R.gr.3
1 mg/ml 100 ml (plastflaske m/spraypumpe)
439391
Blå resept * F
100 ml (plastflaske m/sprutinnsats)
442392
Blå resept * F
250 ml (plastflaske m/sprutinnsats)
442400
Blå resept * F

Pyrisept, SALVE:

Styrke Pakning
Varenr.
Refusjon1 Pris (kr)2 R.gr.3
1 mg/g 20 g
408047
Blå resept * F

1Blåresept (T) gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO For H-resept, se Helsedirektoratet

2Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

3Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


SPC (preparatomtale)

Pyrisept OPPLØSNING 1 mg/ml

Gå til godkjent preparatomtale

Pyrisept SALVE 1 mg/g

Gå til godkjent preparatomtale

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

Oppløsning: 29.05.2018

Salve: 03.07.2018


Sist endret: 02.10.2019
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)