Proscar

MSD

5-alfareduktasehemmer.

ATC-nr.: G04C B01

  

   Står ikke på WADAs dopingliste

Bestill bekreftelse på dopingsøkMiljørisiko i Norge
 G04C B01
Finasterid
 
PNEC: 5 μg/liter
Salgsvekt: 22,917104 kg
Miljørisiko: Bruk av finasterid gir ubetydelig risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Finasterid har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Finasterid er potensielt persistent.
Miljøinformasjonen (datert 12.07.2017) er utarbeidet av MSD.
Se miljøinfo for virkestoff i samme ATC-gruppe

TABLETTER, filmdrasjerte 5 mg: Hver tablett inneh.: Finasterid 5 mg, laktose 106 mg, hjelpestoffer. Fargestoff: Indigotin (E 132), jernoksid (gult) (E 172), titandioksid (E 171).


Indikasjoner

Behandling av benign prostatahyperplasi for å redusere kjertelstørrelse, øke urinflow og lindre symptomer samt for å redusere risikoen for akutt urinretensjon og kirurgiske inngrep inkl. transuretral reseksjon av prostata (TURP) og prostataektomi.

Dosering

Voksne: 5 mg daglig som engangsdose. Selv om en forbedring kan sees tidlig, er behandling i minst 6 måneder ofte nødvendig før en kan vurdere effekten av behandlingen.
Eldre: Ingen dosejustering nødvendig selv om eliminasjonen av finasterid kan være noe langsommere hos menn >70 år.
Administrering: Kan tas med eller uten mat. Svelges hele.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene. Preparatet er ikke indisert hos kvinner eller barn. Skal ikke brukes av kvinner som er eller kan være gravide.

Forsiktighetsregler

Behandling med finasterid bør startes i samarbeid med spesialist i urologi. For å unngå obstruktive komplikasjoner er det viktig at pasienter med store mengder resturin og/eller kraftig nedsatt urinstrøm blir nøye kontrollert. Muligheten for kirurgisk behandling bør vurderes. Effekter på prostataspesifikt antigen (PSA) og deteksjon av prostatakreft: Ingen kliniske fordeler er vist ved prostatakreft. Digitale rektale undersøkelser, og andre undersøkelser for prostatakreft, er anbefalt før behandling starter, og deretter regelmessig. Serum-PSA er også brukt for å påvise prostatakreft. Generelt vil et grunnivå på PSA >10 ng/ml (Hybritech) føre til øyeblikkelig vurdering og overveielse av biopsi. Ved PSA-nivåer mellom 4-10 ng/ml er videre utredning anbefalt. Det er betydelig overlapp i PSA-nivåene blant menn med og uten prostatakreft. Hos menn med BPH utelukker derfor ikke PSA-verdier innenfor normalt referanseområde prostatakreft, uavhengig av behandling med finasterid. Et grunnivå på PSA <4 ng/ml utelukker ikke prostatakreft. Medfører en reduksjon av PSA i serum på ca. 50% hos pasienter med BPH, selv ved prostatakreft. Serumreduksjon av PSA utelukker ikke samtidig prostatakreft. Enhver vedvarende økning av PSA-nivået hos pasienter som blir behandlet med finasterid må utredes nøye, inkl. non-compliance overfor finasterid-behandlingen. Effekt på PSA-nivåer: Serumkonsentrasjon av PSA korrelerer med pasientens alder og prostatavolum, og prostatavolum er korrelert med pasientens alder. Når laboratoriemålinger av PSA vurderes, må det tas hensyn til at PSA-nivåer er redusert ved finasteridbehandling. Hos de fleste pasientene sees en hurtig PSA-reduksjon i løpet av de første månedene av behandlingen, deretter stabiliseres PSA-nivåene til nytt grunnivå. Grunnivået etter behandlingen er ca. 50% av PSA-nivået før behandling. PSA-nivåene bør derfor dobles hos typiske pasienter som behandles med finasterid i ≥6 måneder, for at verdien skal kunne sammenlignes med normalt nivå hos ubehandlede menn. Brystkreft: Brystkreft er sett hos menn som har brukt finasterid. Pasienten bør informeres om å melde raskt fra til legen ved ev. endringer i brystvev, som kuler, smerte, gynekomasti eller utsondring fra brystvortene. Humørsvingninger og depresjon: Humørsvingninger, inkl. nedstemthet, depresjon og, mindre hyppig, selvmordstanker, er sett. Pasienten bør overvåkes for psykiske symptomer og dersom slike oppstår, anbefales å kontakte lege. Laktose: Inneholder laktosemonohydrat og skal ikke brukes ved følgende genetiske mangler: Galaktoseintoleranse, total laktasemangel eller glukose-galaktosemalabsorpsjon.

Graviditet, amming og fertilitet

Hemmer omdannelsen av testosteron til dihydrotestosteron, og kan gi misdannelser av ytre genitalia hos guttefoster. Små finasteridmengder er påvist i sæd under behandling. Når pasientens seksualpartner er eller kan være gravid, anbefales pasienten å eksponere partneren for sæd i minst mulig grad. Gravide eller fertile kvinner bør ikke håndtere delte eller knuste tabletter pga. muligheten for finasteridabsorpsjon og påfølgende risiko for guttefoster. Tablettene er filmdrasjerte hvilket vil hindre kontakt med virkestoffet ved normal håndtering.

 

Bivirkninger

Beskrivelse av frekvensintervaller
Vanligst er impotens og redusert libido. Disse forekommer tidlig i behandlingen og avtar ved fortsatt behandling hos de fleste.
OrganklasseBivirkning
Hjerte
Ukjent frekvensPalpitasjoner
Hud
Ukjent frekvensRedusert ansikts- og kroppshårvekst, økt hodehårvekst
Immunsystemet
Ukjent frekvensOverfølsomhetsreaksjoner, slik som utslett, pruritus, urticaria, angioødem, inkl. hevelse i lepper, tunge, hals og ansikt.
Kjønnsorganer/bryst
VanligeErektil dysfunksjon
Mindre vanligeEjakulasjonsforstyrrelse, ømme og forstørrede bryst
Ukjent frekvensBrystkreft, erektil dysfunksjon som vedvarer etter seponering, hematospermi, mannlig infertilitet og/eller dårlig sædkvalitet (forbedring av sædkvalitet er sett etter seponering), testikkelsmerte
Lever/galle
Ukjent frekvensØkte leverenzymer
Psykiske
VanligeRedusert libido
Ukjent frekvensAngst, depresjon
Undersøkelser
VanligeRedusert ejakulasjonsvolum
Ukjent frekvensRedusert PSA-nivå
FrekvensBivirkning
Vanlige
Kjønnsorganer/brystErektil dysfunksjon
PsykiskeRedusert libido
UndersøkelserRedusert ejakulasjonsvolum
Mindre vanlige
Kjønnsorganer/brystEjakulasjonsforstyrrelse, ømme og forstørrede bryst
Ukjent frekvens
HjertePalpitasjoner
HudRedusert ansikts- og kroppshårvekst, økt hodehårvekst
ImmunsystemetOverfølsomhetsreaksjoner, slik som utslett, pruritus, urticaria, angioødem, inkl. hevelse i lepper, tunge, hals og ansikt.
Kjønnsorganer/brystBrystkreft, erektil dysfunksjon som vedvarer etter seponering, hematospermi, mannlig infertilitet og/eller dårlig sædkvalitet (forbedring av sædkvalitet er sett etter seponering), testikkelsmerte
Lever/galleØkte leverenzymer
PsykiskeAngst, depresjon
UndersøkelserRedusert PSA-nivå

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Ingen spesiell behandling. Enkeltdoser opptil 400 mg og gjentatte doser på 80 mg/dag i 3 måneder er tolerert.
Se Giftinformasjonens anbefalinger: G04C B01

Egenskaper

Klassifisering: Spesifikk kompetitiv hemmer av enzymet 5-alfareduktase.
Virkningsmekanisme: 5-alfareduktase katalyserer omdannelsen av testosteron til det mer potente androgenet dihydrotestosteron (DHT). Finasterid har ingen affinitet til den androgene reseptoren. Hemming av enzymet 5-alfareduktase resulterer i en reduksjon av fritt sirkulerende og intraprostatisk DHT, testosteronnivået holder seg vanligvis innenfor normalområdet. Signifikant reduksjon av sirkulerende DHT er vist 24 timer etter peroral administrering av finasterid. Utviklingen av prostatakjertelen og benign prostatahyperplasi er avhengig av dannelse av DHT i prostata. I kliniske langtidsstudier med finasterid er det vist at reduksjon av DHT er forbundet med signifikant regresjon av forstørret prostatakjertel, signifikant økning av maks. urinflow, signifikant bedring av obstruktive symptomer og 51% redusert risiko for urologiske hendelser. Reduksjon av prostatavolum er også assosiert med en signifikant reduksjon av prostataspesifikt antigen (PSA).
Absorpsjon: Tmax 2 timer. Biologisk tilgjengelighet ca. 80%, uavhengig av samtidig matinntak.
Proteinbinding: Ca. 93%.
Metabolisme: 2 metabolitter er identifisert. Disse har en liten aktivitet sammenlignet med finasterid.
Utskillelse: Ca. 39% via nyrene som metabolitter og ca. 57% av total dose utskilles i feces.

Sist endret: 04.05.2020
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

04.09.2019


 

Pakninger, priser, refusjon og SPC


Proscar, TABLETTER, filmdrasjerte:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
5 mg105 stk. (blister)
493839
SPC_ICONBlå resept
Byttegruppe
436,30 (trinnpris 436,30)C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Ordforklaringer til teksten
 

Ordforklaringer

absorpsjon: Opptak i kroppen. Virkestoff absorberes av kroppen for å kunne transporteres til de steder de skal virke. Opptak kan skje gjennom tarmvegg, hud og slimhinner.

androgen: Substanser som har maskuliniserende effekter, som økt muskelmasse, kroppsbehåring, skjeggvekst og dypere stemme.

angioødem (angionevrotisk ødem, quinckes ødem): Hevelse i hud og slimhinner, ofte i ansiktet, øyne eller lepper. Kan i verste fall føre til pustebersvær og kvelning. Kan forekomme ved allergi, men varme, sollys og trykk kan også være utløsende faktorer. Oppstår noen ganger ved legemiddelbruk.

angst (engstelse): Tilstand der hovedsymptomet er irrasjonell frykt.

brystkreft (brystcancer, brystsvulst, brysttumor, cancer mammae): Ondartet svulst i brystet hos kvinner. Står for ca. 30% av all kreftsykdom som rammer kvinner. Sykdommen kan behandles på mange måter, blant annet med kirurgi, stråling og kjemoterapi.

enzym: Protein som katalyserer (øker hastigheten på) biokjemiske reaskjoner i en celle.

erektil dysfunksjon (ereksjonssvikt, impotens): Manglende evne til å få eller opprettholde ereksjon.

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

forgiftning: Tilstand som skyldes inntak av giftige stoffer, slik som legemidler, rusmidler, kjemikalier eller stoffer som finnes naturlig i dyr og planter, i en slik mengde at det kan føre til alvorlig skade.

glukose (dekstrose, dextrose): Glukose = dekstrose (dekstrose er en eldre betegnelse på glukose). I Felleskatalogen er disse ofte omtalt som oppløsningsvæsker for ulike preparater til parenteral bruk.

indikasjoner: I medisinsk sammenheng brukes indikasjoner for å beskrive grunner til å igangsette et bestemt tiltak, slik som legemiddelbehandling.

infertilitet: Manglende evne til å få barn.

kontraindikasjoner: Forhold som i et spesielt tilfelle taler imot en viss handlemåte, f.eks. en behandlingsmetode. I Felleskatalogtekstene må de forhold som angis tolkes som absolutte kontraindikasjoner, hvilket betyr at bruken skal unngås helt.

metabolisme: Kjemiske prosesser i levende organismer som fører til omdannelse av tilførte (f.eks. legemidler) eller kroppsegne stoffer. Noen legemidler metaboliseres til inaktive metabolitter, mens andre metaboliseres til aktive metabolitter.

metabolitt: En metabolitt oppstår når et stoff (f.eks. legemiddel) omdannes som følge av kjemiske prosesser i levende organismer (metabolisme). Noen legemidler metaboliseres til inaktive metabolitter, mens andre metaboliseres til aktive metabolitter.

redusert libido (nedsatt libido, nedsatt seksualdrift, nedsatt sexlyst): Nedsatt seksuell lyst.

urticaria (elveblest): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.