Promiten

Meda

Lavmolekylært dekstran.

ATC-nr.: B05A A05

 

  Dekstran forbudt iht. WADAs dopingliste

Bestill bekreftelse på dopingsøkMiljørisiko i Norge
 B05A A05
Dekstran
 
Miljørisiko: Bruk av karbohydrater gir ingen miljøpåvirkning.
Miljøinformasjonen (datert 12.03.2019) er utarbeidet av Meda.
Se miljøinfo for virkestoff i samme ATC-gruppe
 A12C A01
Natriumklorid
 
Miljørisiko: Bruk av elektrolytter gir ingen miljøpåvirkning.
Miljøinformasjonen (datert 28.08.2018) er utarbeidet av BioPhausia.
Se miljøinfo for virkestoff i samme ATC-gruppe

INJEKSJONSVÆSKE 150 mg/ml: 1 ml inneh.: Dextran. 1 150 mg, natr. chlorid. 6 mg, acid. hydrochlorid. ad pH ca. 4,5 et aqua ad iniect. q.s.


Indikasjoner

Profylaktisk mot alvorlige anafylaktiske reaksjoner i forbindelse med infusjon av dekstranoppløsninger for klinisk bruk.

Dosering

Voksne/eldre: 20 ml.
Barn: 0,3 ml/kg.
Administrering: Gis sakte i.v. 1-2 minutter før infusjon av klinisk dekstran. Doseringsintervallene mellom Promiten og første enhet av klinisk dekstran bør ikke overstige 15 minutter, - en ny dose bør i så fall gis. Ved gjentatt tilførsel av klinisk dekstran gis ytterligere en dose hvis det er gått mer enn 48 timer siden siste infusjon av klinisk dekstran.

Graviditet, amming og fertilitet

Risiko ved bruk under graviditet vurderes som liten.
Dekstraner

Bivirkninger

Sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000): Hud: Hudsymptomer i form av erytem. Sirkulatoriske: Arteriell hypotensjon/hypertensjon og/eller bradykardi. Disse bivirkninger er i alminnelighet av kort varighet og krever sjelden behandling.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

24 g og fem 12 g-doser gitt i løpet av en time uten kliniske symptomer. Promiten skilles raskt ut via nyrene, og en overdose skulle derfor være av kort varighet og ha minimale konsekvenser.

Egenskaper

Klassifisering: Lavmolekylært dekstran, med en middelmolekylvekt av ca. 1000 i molært overskudd til injeksjon før infusjon av klinisk dekstran.
Virkningsmekanisme: Bindes til antistoff av IgG-klasse og hindrer dannelse av skadelige immunkomplekser, som kan utløse frigjøring av intermediære komponenter ved etterfølgende infusjon av klinisk dekstran. Den beskyttende effekt er bare undersøkt og dokumentert for Macrodex 60 mg/ml og Rheomacrodex 100 mg/ml og Plasmodex.
Halveringstid: Gjennomsnittlig t1/2 i serum er 11/2 time.
Utskillelse: Etter en enkeltdose av dekstran 1, vil ca. 90% utskilles via nyrene i løpet av 6 timer.

Sist endret: 06.08.2013
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

23.04.2008

 

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Promiten, INJEKSJONSVÆSKE:

StyrkePakning
Varenr.
Refusjon1
Byttegruppe
Pris (kr)2R.gr.3SPC
150 mg/ml20 × 20 ml (PP-plastamp.)
474007
-
-
1141,20CSPC_ICON

1Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

2Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne * i kolonnen Pris. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

3Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Ordforklaringer til teksten
 

Ordforklaringer

anafylaktisk reaksjon (anafylaksi): Akutt og alvorlig allergisk reaksjon med symptomer som feber, utslett, opphovning, pustebesvær og blodtrykksfall. Anafylaktisk sjokk er livstruende om man ikke setter i gang med legemiddelbehandling i form av antihistaminer og adrenalin.

bradykardi (refleksbradykardi): Defineres ofte som under 60 slag pr. minutt.

erytem (hudrødme): Diffus rødhet i huden.

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

forgiftning: Tilstand som skyldes inntak av giftige stoffer, slik som legemidler, rusmidler, kjemikalier eller stoffer som finnes naturlig i dyr og planter, i en slik mengde at det kan føre til alvorlig skade.

halveringstid (t1/2, t1/2): Tiden det tar til konsentrasjonen (mengden) av et virkestoff er halvert.

hypertensjon (høyt blodtrykk): Høyt blodtrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) over 140 og/eller undertrykk (diastoliske trykk) over 90 mm Hg.

hypotensjon (lavt blodtrykk): Lavt blodtrykk kan føre til svimmelhet og besvimelse. Lavt blodtrykk kan være en bivirkning av behandling mot høyt blodtrykk. Normalt blotrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) 120 mm Hg og undertrykk (diastolisk trykk) 80 mm Hg.

i.v. (intravenøs, intravenøst): Begrepet betegner administrering av et parenteralt preparat som skal gis intravenøst.

indikasjoner: I medisinsk sammenheng brukes indikasjoner for å beskrive grunner til å igangsette et bestemt tiltak, slik som legemiddelbehandling.

utskillelse (ekskresjon): Hvordan kroppen skiller ut virkestoff og eventuelle metabolitter. Utskillelse av legemidler skjer hovedsakelig via nyrene eller via gallen.