Proctosedyl

sanofi-aventis

Antihemoroidemiddel.

ATC-nr.: C05A A01

 

  Hydrokortison forbudt iht. WADAs dopingliste

Bestill bekreftelse på dopingsøkMiljørisiko i Norge
 D04A B02
Cinkokain
 
Miljørisiko: Miljøpåvirkning av cinkokain kan ikke utelukkes, da økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Cinkokain har høyt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Det kan ikke utelukkes at cinkokain er persistent, da data mangler.
Miljøinformasjonen (datert 26.08.2016) er utarbeidet av Meda.
Se miljøinfo for virkestoff i samme ATC-gruppe
 D07A A02
Hydrokortison
 
Miljørisiko: Miljøpåvirkning av hydrokortison kan ikke utelukkes, da økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Bioakkumulering av hydrokortison kan ikke utelukkes, da data mangler.
Nedbrytning: Det kan ikke utelukkes at hydrokortison er persistent, da data mangler.
Miljøinformasjonen (datert 19.12.2018) er utarbeidet av Pfizer.
Se miljøinfo for virkestoff i samme ATC-gruppe

REKTALSALVE: 1 g inneh.: Hydrokortison 5 mg, cinkokainhydroklorid 5 mg, framycetinsulfat tilsv. framycetin (neomycin B) 10 mg, aesculin 10 mg, ullfett, flytende parafin, hvit vaselin til 1 g.


Indikasjoner

Hemoroider, analfissurer, proktitter og analkløe.

Dosering

Et tynt lag påsmøres morgen og kveld, samt etter hver tarmtømming. Ved dypere applikasjon festes kanylen på tuben, kanylen føres helt inn i endetarmen og tuben presses forsiktig i den nedre enden samtidig som kanylen dras ut. Salven kan brukes alene eller samtidig med stikkpiller.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene, neomycin eller kanamycin. Skal ikke brukes ved nærvær av infeksjoner.

Forsiktighetsregler

Undersøkelse bør gjøres for å utelukke malignitet. Mulighet for systemisk absorpsjon. Unngå langtidsbehandling. Appliseres bare i rektum, anus og omkringliggende hud. Hydrokortison kan gi fortynning og skade på huden. Synsforstyrrelser kan forekomme ved bruk av systemiske og topikale kortikosteroider. Ved symptomer som tåkesyn/andre synsforstyrrelser skal pasienten vurderes for henvisning til øyelege for evaluering av mulige årsaker, som grå stær, grønn stær eller sjeldne sykdommer som sentral serøs korioretinopati (CSCR). Feokromocytom krise, som kan være fatal, er rapportert etter bruk av kortikosteroider (ikke registrert ved lokalbehandling med hydrokortison rektalsalve). Ved mistenkt eller påvist feokromocytom skal kortikosteroider kun gis etter nøye nytte-/risikovurdering.

Interaksjoner

For utfyllende informasjon fra Legemiddelverket om relevante interaksjoner, se C05A A01
Samtidig bruk av CYP3A-hemmere, inkl. kobicistat, forventes å øke risikoen for systemiske bivirkninger. Kombinasjon bør unngås med mindre fordel oppveier økt risiko. I slike tilfeller skal pasienten overvåkes for systemiske kortikosteroideffekter.

Gå til interaksjonsanalyse


Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Sikkerhet ved bruk under graviditet er ikke klarlagt. Dyrestudier viser reproduksjonstoksisitet, som indikerer en mulig risiko for fosterskader. Bør ikke brukes i store mengder eller over lang tid hos gravide.
Amming: Hydrokortison går over i morsmelk. Bør fortrinnsvis ikke brukes under amming pga. mulig systemisk absorpsjon hos mor.
Hydrokortison|Framycetin (hud)

Bivirkninger

Sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000): Hud: Kontaktdermatitt. Øye: Tåkesyn. Ukjent frekvens: Hud: Urticaria, utslett.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Suppresjon av hypothalamus-hypofyse-binyre (HPA)-aksen kan oppstå ved overdosering.
Se Giftinformasjonens anbefalinger: For glukokortikoider H02A B og cinkokain N01B B06

Egenskaper

Klassifisering: Til lokal bruk ved inflammatoriske rektallidelser.
Virkningsmekanisme: Virker desinfiserende, adstringerende og epiteliserende. Hydrokortison har en kraftig antiinflammatorisk effekt som gir reduksjon av ødem, hyperemi, smerter og kløe, samt en normalisering av rektalslimhinnen. Cinkokain har lokalanestetisk effekt og aesculin har adstringerende effekt på blodkar. Framycetin er et bredspektret lokalantibiotikum med god vevstoleranse.
Absorpsjon: Hydrokortison absorberes godt fra rektalslimhinnen.
Metabolisme: Hydrokortison nedbrytes til inaktive metabolitter.

Sist endret: 14.06.2018
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

04.06.2018


 

Pakninger, priser, refusjon og SPC


Proctosedyl, REKTALSALVE:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
30 g
165019
SPC_ICON-
-
135,00C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Ordforklaringer til teksten
 

Ordforklaringer

absorpsjon: Opptak i kroppen. Virkestoff absorberes av kroppen for å kunne transporteres til de steder de skal virke. Opptak kan skje gjennom tarmvegg, hud og slimhinner.

analfissur: Rift i slimhinnen i endetarmsåpningen. Mange med analfissur opplever smerte ved avføring.

analkløe (pruritus ani): Kløe i og rundt endetarmsåpningen.

antiinflammatorisk: Betennelsesdempende. Som motvirker betennelse, dvs. opphovning, rødhet og smerter.

cyp3a-hemmer: Se CYP3A4-hemmer.

endetarm: Nederste del av fordøyelseskanalen (15-20 cm).

feokromocytom: En vanligvis godartet svulst i binyremargen. Svulsten forårsaker overproduksjon av adrenalin og noradrenalin. Dette medfører blant annet økt blodtrykk.

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

forgiftning: Tilstand som skyldes inntak av giftige stoffer, slik som legemidler, rusmidler, kjemikalier eller stoffer som finnes naturlig i dyr og planter, i en slik mengde at det kan føre til alvorlig skade.

glukokortikoider: Glukokortikoider er binyrebarkhormoner som er viktige for normal kroppsfunksjon. Syntetiske glukokortikoider har betennelsesdempende og immundempende egenskaper, og brukes f.eks. ved leddgikt, astma og ulike autoimmune sykdommer.

grå stær (katarakt): Katarakt eller grå stær: Navn på en øyesykdom. Grå stær er en vanlig sykdom hos eldre. Ved grå stær blir øyelinsen grumset slik at lyset ikke når fram til netthinnen og man får langsomt en forverret synsskarphet.

grønn stær (glaukom): Glaukom eller grønn stær er en øyesykdom. Det finnes flere former for grønn stær, men felles for alle er at trykket i øyet er for høyt, noe som kan skade synsnerven og gi redusert syn. Trykket reguleres av forholdet mellom tilsiget og utskillelsen av øyets kammervann. Glaukom er en av de vanligste årsakene til blindhet.

hemoroider: Utposninger på blodkarene (venene) i endetarmen.

hypothalamus-hypofyse-binyre (hpa)-akse (hypothalamus-hypofyse-binyre-akse, hpa-akse): (HPA: Hypothalamic-Pituitary-Adrenal) En tenkt akse mellom hypothalamus, hypofyse og binyrer; 3 organer som via hormoner/signalstoff påvirker hverandre og regulerer kroppsfunksjoner som metabolisme, hjerte-karsystem, immunsystem, CNS og reproduksjon.

indikasjoner: I medisinsk sammenheng brukes indikasjoner for å beskrive grunner til å igangsette et bestemt tiltak, slik som legemiddelbehandling.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

kontraindikasjoner: Forhold som i et spesielt tilfelle taler imot en viss handlemåte, f.eks. en behandlingsmetode. I Felleskatalogtekstene må de forhold som angis tolkes som absolutte kontraindikasjoner, hvilket betyr at bruken skal unngås helt.

kortikosteroid: Steroidhormoner som produseres i binyrebarken. De kan inndeles i flere undergrupper: Glukokortikoider, mineralkortikoider og mannlige- og kvinnelige kjønnshormoner.

metabolisme: Kjemiske prosesser i levende organismer som fører til omdannelse av tilførte (f.eks. legemidler) eller kroppsegne stoffer. Noen legemidler metaboliseres til inaktive metabolitter, mens andre metaboliseres til aktive metabolitter.

metabolitt: En metabolitt oppstår når et stoff (f.eks. legemiddel) omdannes som følge av kjemiske prosesser i levende organismer (metabolisme). Noen legemidler metaboliseres til inaktive metabolitter, mens andre metaboliseres til aktive metabolitter.

urticaria (elveblest): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.

ødem (væskeoppsamling, væskeopphopning, væskeansamling): Sykelig opphoping av væske i vevet utenfor cellene. Folkelig beskrives dette som ‘vann i kroppen’.