REKTALSALVE: 1 g inneh.: Hydrokortison 5 mg, cinkokainhydroklorid 5 mg, framycetinsulfat tilsv. framycetin (neomycin B) 10 mg, aesculin 10 mg, ullfett, flytende parafin, hvit vaselin til 1 g.


Indikasjoner

Hemoroider, analfissurer, proktitter og analkløe.

Dosering

Et tynt lag påsmøres morgen og kveld, samt etter hver tarmtømming. Ved dypere applikasjon festes kanylen på tuben, kanylen føres helt inn i endetarmen og tuben presses forsiktig i den nedre enden samtidig som kanylen dras ut. Salven kan brukes alene eller samtidig med stikkpiller.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene, neomycin eller kanamycin. Skal ikke brukes ved nærvær av infeksjoner.

Forsiktighetsregler

Undersøkelse bør gjøres for å utelukke malignitet. Mulighet for systemisk absorpsjon. Unngå langtidsbehandling. Appliseres bare i rektum, anus og omkringliggende hud. Hydrokortison kan gi fortynning og skade på huden. Synsforstyrrelser kan forekomme ved bruk av systemiske og topikale kortikosteroider. Ved symptomer som tåkesyn/andre synsforstyrrelser skal pasienten vurderes for henvisning til øyelege for evaluering av mulige årsaker, som grå stær, grønn stær eller sjeldne sykdommer som sentral serøs korioretinopati (CSCR). Feokromocytom krise, som kan være fatal, er rapportert etter bruk av kortikosteroider (ikke registrert ved lokalbehandling med hydrokortison rektalsalve). Ved mistenkt eller påvist feokromocytom skal kortikosteroider kun gis etter nøye nytte-/risikovurdering.

Interaksjoner

Gå til interaksjonsanalyse

Samtidig bruk av CYP3A-hemmere, inkl. kobicistat, forventes å øke risikoen for systemiske bivirkninger. Kombinasjon bør unngås med mindre fordel oppveier økt risiko. I slike tilfeller skal pasienten overvåkes for systemiske kortikosteroideffekter.

Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Sikkerhet ved bruk under graviditet er ikke klarlagt. Dyrestudier viser reproduksjonstoksisitet, som indikerer en mulig risiko for fosterskader. Bør ikke brukes i store mengder eller over lang tid hos gravide.
Amming: Hydrokortison går over i morsmelk. Bør fortrinnsvis ikke brukes under amming pga. mulig systemisk absorpsjon hos mor.

 

Bivirkninger

Organklasse Bivirkning
Hud
Sjeldne Kontaktdermatitt
Ukjent frekvens Urticaria, utslett
Øye
Sjeldne Tåkesyn
Frekvens Bivirkning
Sjeldne
Hud Kontaktdermatitt
Øye Tåkesyn
Ukjent frekvens
Hud Urticaria, utslett

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Suppresjon av hypothalamus-hypofyse-binyre (HPA)-aksen kan oppstå ved overdosering.

Egenskaper

Klassifisering: Til lokal bruk ved inflammatoriske rektallidelser.
Virkningsmekanisme: Virker desinfiserende, adstringerende og epiteliserende. Hydrokortison har en kraftig antiinflammatorisk effekt som gir reduksjon av ødem, hyperemi, smerter og kløe, samt en normalisering av rektalslimhinnen. Cinkokain har lokalanestetisk effekt og aesculin har adstringerende effekt på blodkar. Framycetin er et bredspektret lokalantibiotikum med god vevstoleranse.
Absorpsjon: Hydrokortison absorberes godt fra rektalslimhinnen.
Metabolisme: Hydrokortison nedbrytes til inaktive metabolitter.

 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

Proctosedyl, REKTALSALVE:

Styrke Pakning
Varenr.
SPC1 Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3 R.gr.4
30 g
165019
-
-
135,00 C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Blåresept (T) gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO For H-resept, se Helsedirektoratet

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 14.06.2018
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

04.06.2018