Precosa

Biocodex

Middel ved intestinale infeksjoner.

ATC-nr.: A07F A02

 

   Står ikke på WADAs dopingliste

Bestill bekreftelse på dopingsøkKAPSLER, harde 250 mg: Hver kapsel inneh.: Saccharomyces boulardii CNCM I-745 250 mg, laktosemonohydrat, hjelpestoffer. Fargestoff: Titandioksid (E 171).


Indikasjoner

Profylakse mot antibiotikaassosiert diaré. Tillegg til vankomycin- eller metronidazolbehandling for å forebygge residiv ved diaré forårsaket av Clostridium difficile.

Dosering

Profylakse mot antibiotikaassosiert diaré: Voksne: 2 kapsler morgen og kveld. Behandlingen bør startes innen 48-72 timer etter 1. antibiotikumdose og pågå i minst 3 dager etter avsluttet antibiotikabehandling og høyst 4 uker.
Forebygge residiv ved diaré forårsaket av Clostridium difficile ved vankomycin- eller metronidazolbehandling: Voksne: 2 kapsler morgen og kveld. Behandlingen bør startes snarest mulig etter 1. antibiotikumdose og pågå i 4 uker.
Administrering: Kapslene skal ikke blandes med iskalde eller varme drikker.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene.

Forsiktighetsregler

Risiko for utvikling av sepsis når preparatet gis i forbindelse med bukkirurgiske inngrep. Hos pasienter med sentralt venekateter er sjeldne tilfeller av fungemi (med positiv blodprøve for saccharomyces) beskrevet. Kontaminasjonen er mest sannsynlig av eksogen opprinnelse og man bør derfor være forsiktig ved håndtering av Saccharomyces boulardii i nærheten av disse pasientene.

Interaksjoner

For utfyllende informasjon fra Legemiddelverket om relevante interaksjoner, se A07F A02
Skal ikke administreres samtidig med antimykotika.

Gå til interaksjonsanalyse


Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Saccharomyces boulardii absorberes ikke fra mage-tarmkanalen. Risiko ved bruk under graviditet er ikke klarlagt.
Amming: Overgang i morsmelk er ukjent.

Bivirkninger

Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100): Gastrointestinale: forstoppelse, tørste. Hud: Urticaria. Immunsystemet: Allergiske reaksjoner. Tilfeller av sepsis med Saccharomyces boulardii har forekommet hos svært reduserte pasienter.

Rapportering av bivirkninger


Egenskaper

Klassifisering: Middel ved intestinale infeksjoner.
Virkningsmekanisme: Blokkerer toksinreseptorer i tarmen, samt veksthemmende effekt på visse enteropatogener (E. coli, Shigella, Salmonella, stafylokokker). Videre induserer Saccharomyces boulardii dannelse av sekretorisk IgA i tarmmucosa.
Absorpsjon: Absorberes ikke fra mage-tarmkanalen.
Halveringstid: I feces: 3-9 timer. Steady state i feces oppnås etter 3-5 dager.

Sist endret: 20.06.2017
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

26.06.2017


 

Pakninger, priser, refusjon og SPC


Precosa, KAPSLER, harde:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
250 mg50 stk. (glassbeholder)
022623
SPC_ICON-
Byttegruppe
276,20C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Ordforklaringer til teksten
 

Ordforklaringer

absorpsjon: Opptak i kroppen. Virkestoff absorberes av kroppen for å kunne transporteres til de steder de skal virke. Opptak kan skje gjennom tarmvegg, hud og slimhinner.

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

antimykotika (antimykotikum): Legemiddel som virker mot sopp.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

halveringstid (t1/2, t1/2): Tiden det tar til konsentrasjonen (mengden) av et virkestoff er halvert.

indikasjoner: I medisinsk sammenheng brukes indikasjoner for å beskrive grunner til å igangsette et bestemt tiltak, slik som legemiddelbehandling.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

kontraindikasjoner: Forhold som i et spesielt tilfelle taler imot en viss handlemåte, f.eks. en behandlingsmetode. I Felleskatalogtekstene må de forhold som angis tolkes som absolutte kontraindikasjoner, hvilket betyr at bruken skal unngås helt.

sepsis (septikemi, blodforgiftning): Blodforgiftning er en infeksjon med bakterier i blodet, høy feber og påvirket allmenntilstand.

steady state: Steady state (likevekt) er oppnådd når konsentrasjonen i blodet er stabil. Halveringstiden til et legemiddel påvirker tiden det tar før steady state oppnås.

urticaria (elveblest): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.