Precosa

Biocodex


Middel ved intestinale infeksjoner.

A07F A02 (Saccharomyces boulardii)KAPSLER, harde 250 mg: Hver kapsel inneh.: Saccharomyces boulardii CNCM I-745 250 mg, laktosemonohydrat, hjelpestoffer. Fargestoff: Titandioksid (E 171).


Indikasjoner

Profylakse mot antibiotikaassosiert diaré. Tillegg til vankomycin- eller metronidazolbehandling for å forebygge residiv ved diaré forårsaket av Clostridium difficile.

Dosering

Profylakse mot antibiotikaassosiert diaré: Voksne: 2 kapsler morgen og kveld. Behandlingen bør startes innen 48-72 timer etter 1. antibiotikumdose og pågå i minst 3 dager etter avsluttet antibiotikabehandling og høyst 4 uker.
Forebygge residiv ved diaré forårsaket av Clostridium difficile ved vankomycin- eller metronidazolbehandling: Voksne: 2 kapsler morgen og kveld. Behandlingen bør startes snarest mulig etter 1. antibiotikumdose og pågå i 4 uker.
Administrering: Kapslene skal ikke blandes med iskalde eller varme drikker.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene.

Forsiktighetsregler

Risiko for utvikling av sepsis når preparatet gis i forbindelse med bukkirurgiske inngrep. Hos pasienter med sentralt venekateter er sjeldne tilfeller av fungemi (med positiv blodprøve for saccharomyces) beskrevet. Kontaminasjonen er mest sannsynlig av eksogen opprinnelse og man bør derfor være forsiktig ved håndtering av Saccharomyces boulardii i nærheten av disse pasientene.

Interaksjoner

Gå til interaksjonsanalyse

Skal ikke administreres samtidig med antimykotika.

Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Saccharomyces boulardii absorberes ikke fra mage-tarmkanalen. Risiko ved bruk under graviditet er ikke klarlagt.
Amming: Overgang i morsmelk er ukjent.

Bivirkninger

Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100): Gastrointestinale: forstoppelse, tørste. Hud: Urticaria. Immunsystemet: Allergiske reaksjoner. Tilfeller av sepsis med Saccharomyces boulardii har forekommet hos svært reduserte pasienter.

Rapportering av bivirkninger


Egenskaper

Klassifisering: Middel ved intestinale infeksjoner.
Virkningsmekanisme: Blokkerer toksinreseptorer i tarmen, samt veksthemmende effekt på visse enteropatogener (E. coli, Shigella, Salmonella, stafylokokker). Videre induserer Saccharomyces boulardii dannelse av sekretorisk IgA i tarmmucosa.
Absorpsjon: Absorberes ikke fra mage-tarmkanalen.
Halveringstid: I feces: 3-9 timer. Steady state i feces oppnås etter 3-5 dager.

 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

Precosa, KAPSLER, harde:

Styrke Pakning
Varenr.
SPC1 Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3 R.gr.4
250 mg 50 stk. (glassbeholder)
022623
-
Byttegruppe
276,20 C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Blåresept (T) gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO For H-resept, se Helsedirektoratet

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 20.06.2017
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

26.06.2017