Pinex

Actavis


Analgetikum. Antipyretikum.

N02B E01 (Paracetamol)BRUSETABLETTER 500 mg: Hver brusetablett inneh.: Paracetamol 500 mg, sorbitol 300 mg, hjelpestoffer. Frisk smak (farris).


MIKSTUR, oppløsning 24 mg/ml: 1 ml inneh.: Paracetamol 24 mg, kaliumsorbat (E 202), natriumdisulfitt (E 223), hjelpestoffer, renset vann til 1 ml. Jordbærsmak.


STIKKPILLER 125 mg, 250 mg, 500 mg og 1 g: Hver stikkpille inneh.: Paracetamol 125 mg, resp. 250 mg, 500 mg og 1 g, hjelpestoffer. Fargestoff: Titandioksid (E 171).


TABLETTER, filmdrasjerte 500 mg: Hver tablett inneh.: Paracetamol 500 mg, hjelpestoffer.


Indikasjoner

Lette til moderate kortvarige smerter som menstruasjonssmerter, tannpine, hodepine, muskel- og leddsmerter, f.eks. ved feber og forkjølelse. Ubehag ved feber. Under legekontroll forebyggende mot komplikasjoner ved høy feber, langvarige hodesmerter og muskel- og leddplager.
Reseptfri bruk: Ved kortvarige lette til moderate smerter som menstruasjonssmerter, hodepine, tannpine og muskel- og leddsmerter, f.eks. ved forkjølelse og feber. Ubehag ved feber. Ved høy feber må lege kontaktes.

Dosering

Barn: Til barn anbefales generelt en enkeltdose på ca. 15 mg/kg, vanlig anbefalt døgndose er 45 mg/kg, maks. døgndose er 60-75 mg/kg.

Mikstur:

 

 

 

3-6 kg (0-4 måneder):

 

2 ml

3 ganger i døgnet

6-10 kg (4 måneder-1 år):

 

5 ml

3 ganger i døgnet

10-14 kg (1-3 år):

 

8 ml

3 ganger i døgnet

14-20 kg (3-5 år):

 

10 ml

3 ganger i døgnet

20-25 kg (5-7 år):

 

15 ml

3 ganger i døgnet

Gradert måleskje (1-10 ml) følger vedlagt.

 

 

 

 

Stikkpiller 125 mg:

 

 

 

6-12 kg (4 måneder-11/2 år):

 

1 stikkpille

3 ganger i døgnet

Stikkpiller 250 mg:

 

 

 

12-25 kg (11/2-7 år):

 

1 stikkpille

3 ganger i døgnet

Stikkpiller 500 mg:

 

 

 

25-40 kg (7-12 år):

 

1 stikkpille

3 ganger i døgnet

 

 

 

 

Tabletter og brusetabletter:

15-25 kg (3-7 år):

 

1/2 tablett (1/2 brusetablett)

3 ganger i døgnet

25-40 kg (7-12 år):

 

1 tablett (1 brusetablett)

3 ganger i døgnet


Voksne: Minimum doseringsintervall er 4 timer. Oppgitte doser skal ikke overstiges. Maks. døgndose 3000 mg. Lavest effektiv dose bør benyttes.

Stikkpiller 500 mg:

 

1-2 stikkpiller

3 ganger i døgnet

Stikkpiller 1 g:

 

1 stikkpille

3 ganger i døgnet

Tabletter og brusetabletter:

 

1-2 tabletter (brusetabletter)

3 ganger i døgnet

Administrering: Brusetabletter: Skal løses i 1/2 -1 glass vann. Drikkes umiddelbart. Kan deles (delestrek). Tabletter: Kan knuses. Kan deles (delestrek).

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene. Akutt hepatitt.

Forsiktighetsregler

Ved langtidsbruk (>3 måneder) med inntak annenhver dag eller oftere, kan hodepine utvikles eller forverres. Hodepine utløst av overforbruk av analgetika, bør ikke behandles med doseøkning. I slike tilfeller bør analgetika seponeres. Forsiktighet bør utvises ved lever- og nyresvikt. Regelmessig bruk av analgetika, spesielt i kombinasjon med andre analgetiske legemidler kan føre til vedvarende nyreskader med risiko for nyresvikt (analgetisk nefropati). Inntak av høyere doser enn anbefalt innebærer risiko for svært alvorlig leverskade. Behandling med antidot bør startes så raskt som mulig (se Overdosering/Forgiftning). For å unngå risiko for overdosering bør det kontrolleres at legemidler som ev. inntas samtidig, ikke inneholder paracetamol. Ved tilstander med lavt glutationnivå, kan bruk av paracetamol øke risiko for metabolsk acidose. Ved redusert tilgang på karbohydrat og høyverdig protein er sikkerhetsmarginen for toksiske leverreaksjoner mindre enn ved normal ernæringstilstand. Vedvarende bruk eller maksimale doser, spesielt hos pasienter med svekket ernæringstilstand pga. alkoholmisbruk, anoreksi eller feilernæring, medfører økt risiko for leverpåvirkning. Behandling av febertilstander hos barn bør av samme årsak helst være kortvarig. Hjelpestoffer, brusetabletter: Inneholder 17,9 mmol (412 mg) natrium og er ansett for å være natriumrikt. Dette bør vurderes ved kontrollert natriumdiett. Inneholder 300 mg sorbitol og bør ikke brukes ved fruktoseintoleranse. Hjelpestoffer, mikstur: Inneholder 0,08 mmol (1,7 mg) natrium pr. ml, og dette skal vurderes ved kontrollert natriumdiett og kroppsvekt ≥25 kg (dose på ≥12,5 ml). Inneholder 140 mg sorbitol pr. ml og bør ikke brukes ved fruktoseintoleranse. Inneholder natriummetabisulfitt som i sjeldne tilfeller kan gi alvorlig overfølsomhetsreaksjon og bronkospasme.

Interaksjoner

Gå til interaksjonsanalyse

Dosejustering kan være nødvendig ved samtidig bruk av antiepileptika, kloramfenikol og probenecid. Den antikoagulerende effekten av warfarin og andre kumariner kan forsterkes av langvarig daglig bruk av paracetamol, med økt risiko for blødninger. Metoklopramid kan øke absorpsjonshastigheten av paracetamol. Kolestyramin reduserer gastrointestinal absorpsjon av paracetamol.

Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: En stor mengde data fra gravide indikerer hverken misdannelser eller føtal/neonatal toksisitet. Epidemiologiske studier på nevronal utvikling hos barn utsatt for paracetamol in utero viser ikke entydige resultater. Kan brukes under graviditet hvis klinisk nødvendig, med lavest mulig effektiv dose i kortest mulig tid og lavest mulig frekvens.
Amming: Beregnet dose barnet får i seg er maks. 4,2% av morens vektjusterte enkeltdose av paracetamol. Det er lite sannsynlig at barn som ammes påvirkes.

 

Bivirkninger

Organklasse Bivirkning
Blod/lymfe
Svært sjeldne Hemolytisk anemi, leukopeni, trombocytopeni
Generelle
Vanlige Rødhet i rektalslimhinnen (stikkpiller)
Hud
Sjeldne Utslett
Svært sjeldne Alvorlige hudreaksjoner
Immunsystemet
Sjeldne Allergisk reaksjon
Svært sjeldne Anafylaktisk reaksjon
Overfølsomhetsreaksjoner i huden som pruritus, angioødem, Stevens-Johnsons syndrom og toksisk epidermal nekrolyse
Lever/galle
Svært sjeldne Leverpåvirkning (ved alkoholmisbruk)
Luftveier
Svært sjeldne Bronkospasme hos pasienter som er overfølsomme for acetylsalisylsyre eller andre NSAID
Nyreskade kan ikke utelukkes ved langtidsbehandling.
Frekvens Bivirkning
Vanlige
Generelle Rødhet i rektalslimhinnen (stikkpiller)
Sjeldne
Hud Utslett
Immunsystemet Allergisk reaksjon
Svært sjeldne
Blod/lymfe Hemolytisk anemi, leukopeni, trombocytopeni
Hud Alvorlige hudreaksjoner
Immunsystemet Anafylaktisk reaksjon
Overfølsomhetsreaksjoner i huden som pruritus, angioødem, Stevens-Johnsons syndrom og toksisk epidermal nekrolyse
Lever/galle Leverpåvirkning (ved alkoholmisbruk)
Luftveier Bronkospasme hos pasienter som er overfølsomme for acetylsalisylsyre eller andre NSAID
Nyreskade kan ikke utelukkes ved langtidsbehandling.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning


Egenskaper

Virkningsmekanisme: Sentral og perifer analgetisk effekt, antipyretisk effekt over varmereguleringssenteret i hypothalamus.
Absorpsjon: Raskt og nær fullstendig etter oralt inntak. Cmax nås 1/2-1 time etter oralt inntak, 2-21/2 time etter rektal administrering.
Halveringstid: 2-3 timer.
Terapeutisk serumkonsentrasjon: 0,033-0,133 mmol/liter (5-20 μg/ml).

Pakninger uten resept

Brusetabletter 20 stk., tabletter 20 stk., mikstur 60 ml og stikkpiller 10 stk. er unntatt fra reseptplikt.

 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

Pinex, BRUSETABLETTER:

Styrke Pakning
Varenr.
SPC1 Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3 R.gr.4
500 mg 20 stk. (boks)
169052
Blå resept
Byttegruppe
* F

Pinex, MIKSTUR, oppløsning:

Styrke Pakning
Varenr.
SPC1 Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3 R.gr.4
24 mg/ml 60 ml
051946
-
Byttegruppe
* F

Pinex, STIKKPILLER:

Styrke Pakning
Varenr.
SPC1 Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3 R.gr.4
125 mg 10 stk.
488478
Blå resept
Byttegruppe
* F
250 mg 10 stk.
473306
Blå resept
Byttegruppe
* F
500 mg 10 stk.
488692
-
Byttegruppe
* F
1 g 10 stk.
488759
-
Byttegruppe
* F

Pinex, TABLETTER, filmdrasjerte:

Styrke Pakning
Varenr.
SPC1 Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3 R.gr.4
500 mg 20 stk. (blister)
526749
-
Byttegruppe
* F

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Blåresept (T) gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO For H-resept, se Helsedirektoratet

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 10.10.2019
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

Brusetabletter, stikkpiller og tabletter: 31.07.2019

Mikstur: 21.09.2020