Pilokarpin Minims

Bausch Health

Miotikum.

ATC-nr.: S01E B01

  ØYEDRÅPER, endosebeholdere 20 mg/ml (2%): 1 ml inneh.: Pilokarpinnitrat 20 mg, sterilt vann. Uten konserveringsmiddel.


Indikasjoner

Glaukom. Tilbakedrypping etter diagnostisk mydriasis.

Dosering

1-2 dråper dryppes i øyet 2-4 ganger daglig. Endosebeholderen kastes etter hver inndrypping/bruk og ev. overskuddsvæske kastes.

Kontraindikasjoner

Når pupillkontraksjon ikke er ønskelig, f.eks. akutt iritt. Overfølsomhet for innholdsstoffene.

Forsiktighetsregler

Legemidlet antas normalt ikke å påvirke evnen til å kjøre bil eller bruke maskiner. Pilokarpin kan gi miose som medfører svekket lys-adapsjon som gir nedsatt nattsyn. Pasienten bør gjøre seg kjent med hvordan en reagerer på øyedråpene før man kjører bil eller bruker maskiner.

Interaksjoner

For utfyllende informasjon fra Legemiddelverket om relevante interaksjoner, se S01E B01
Miotika (atropin, homatropin) motvirker effekten av mydriatika.

Gå til interaksjonsanalyse


Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Ved bruk av øyedråper anses systemisk eksponering av pilokarpin å være så liten at det sannsynligvis medfører liten risiko for skadelige effekter på svangerskapsforløpet, fosteret eller det nyfødte barnet.
Amming: Ved bruk av øyedråper anses systemisk eksponering å være liten. Det er lite sannsynlig at barn som ammes blir påvirket.
Pilokarpin

Bivirkninger

Vanlige (≥1/100 til <1/10): Lokal irritasjon (svie, kløe), rødhet i konjunktiva, ciliær spasme, tåkesyn, synsforstyrrelser. Sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000): Luftveier: Akutt bronkospasme. Øye: Netthinneavløsning hos predisponerte pasienter, linseforandringer. Øvrige: Hodepine, kvalme, allergiske reaksjoner.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

En overdose kan som regel skylles ut av øyet med lunket vann. Dersom pilokarpin ved et uhell inntas oralt, kan det være fare for intoksikasjon. Ca. 10 mg til en 2-åring har gitt middels intoksikasjon selv etter tilførsel av kull. Ved doser >60-100 mg til voksen kan det være risiko for alvorlig intoksikasjon, selv om 200 mg til voksen har gitt måtelig intoksikasjon, og 6 mg til en eldre person ga moderat intoksikasjon.
Symptomer: Bl.a. økt spyttproduksjon, snue, økt tåreproduksjon. Rastløshet, kaldsvette, angst. Muskelrykninger, økende muskelsvakhet med risiko for respirasjonsinsuffisiens. Bradykardi, blodtrykksfall og hypotermi.
Behandling: Ventrikkeltømming. Symptomatisk behandling. Ved kolinerge symptomer: Atropin. Diazepam ved kramper.
Se Giftinformasjonens anbefalinger: S01E B01

Egenskaper

Klassifisering: Kolinergikum med miotisk effekt.
Virkningsmekanisme: Stimulerer kolinerge reseptorer. Ved lokal anvendelse i øyet kontraheres m. sphincter og m. ciliaris slik at pupillen forsnevres og avløp av kammervann økes. Virketid ca. 6 timer.
Absorpsjon: Okulær penetrasjon skjer fortrinnsvis gjennom kornea.

Oppbevaring og holdbarhet

Oppbevares ved høyst 25°C.

Sist endret: 29.09.2015
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

20.03.2019


 

Pakninger, priser, refusjon og SPC


Pilokarpin Minims, ØYEDRÅPER, endosebeholdere:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
20 mg/ml (2%)20 × 0,5 ml (endosebeholdere)
448027
SPC_ICONBlå resept
-
118,90C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Ordforklaringer til teksten
 

Ordforklaringer

absorpsjon: Opptak i kroppen. Virkestoff absorberes av kroppen for å kunne transporteres til de steder de skal virke. Opptak kan skje gjennom tarmvegg, hud og slimhinner.

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

angst (engstelse): Tilstand der hovedsymptomet er irrasjonell frykt.

bradykardi: Defineres ofte som under 60 slag pr. minutt.

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

forgiftning: Tilstand som skyldes inntak av giftige stoffer, slik som legemidler, rusmidler, kjemikalier eller stoffer som finnes naturlig i dyr og planter, i en slik mengde at det kan føre til alvorlig skade.

glaukom (grønn stær): Glaukom eller grønn stær er en øyesykdom. Det finnes flere former for grønn stær, men felles for alle er at trykket i øyet er for høyt, noe som kan skade synsnerven og gi redusert syn. Trykket reguleres av forholdet mellom tilsiget og utskillelsen av øyets kammervann. Glaukom er en av de vanligste årsakene til blindhet.

indikasjoner: I medisinsk sammenheng brukes indikasjoner for å beskrive grunner til å igangsette et bestemt tiltak, slik som legemiddelbehandling.

iritt (regnbuehinnebetennelse): Akutt betennelse i øyets regnbuehinne. Symptomer er lysskyhet, smerter, tåreflod, irritasjon og rødhet i øyet.

kolinerge reseptorer: Reseptorer (nerveender) som er følsomme for acetylkolin. Forekommer bl.a. i det parasympatiske nervesystemet. De kolinerge reseptoreene deles inn i 2 typer; nikotinerge og muskarinerge reseptorer.

kontraindikasjoner: Forhold som i et spesielt tilfelle taler imot en viss handlemåte, f.eks. en behandlingsmetode. I Felleskatalogtekstene må de forhold som angis tolkes som absolutte kontraindikasjoner, hvilket betyr at bruken skal unngås helt.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

mydriasis (mydriase, pupilldilatasjon, utvidede pupiller, store pupiller): Utvidet pupill.