Picato

LEO

Kjemoterapeutikum.

ATC-nr.: D06B X02

  

   Står ikke på WADAs dopingliste

Bestill bekreftelse på dopingsøkGEL 150 µg/g og 500 µg/g: 1 g inneh.: Ingenolmebutat 150 μg, resp. 500 μg, isopropylalkohol, hydroksyetylcellulose, sitronsyremonohydrat, natriumsitrat, benzylalkohol, renset vann.


Indikasjoner

Lokalbehandling av ikke-hyperkeratotisk, ikke-hypertrofisk aktinisk keratose hos voksne.

Dosering

Vask og berøring av behandlet område bør unngås i 6 timer etter påføring. Hendene må vaskes rett etter applikasjon og mellom to forskjellige påføringer på områder som krever to ulike styrker. Hvis hendene behandles, skal kun fingertuppen som brukes til å påføre gelen vaskes. Bør ikke påføres rett etter en dusj eller <2 timer før sengetid. Behandlet område må ikke dekkes med okkluderende bandasjer etter påføring. Optimal terapeutisk effekt kan vurderes ca. 8 uker etter behandling. En gjentatt behandling kan gis ved ufullstendig respons ved oppfølgingskontroll etter 8 uker, eller dersom tilhelte lesjoner kommer tilbake senere.
Voksne, inkl. eldre: Pass på at riktig styrke brukes dersom et område i ansikt eller hodebunn og et annet område på kroppen skal behandles samtidig. 500 µg/g tuben skal ikke brukes i ansikt eller hodebunn, da dette kan medføre kraftige lokale hudreaksjoner. Ansikt og hodebunn: En tube 150 μg/g skal påføres det affiserte området én gang daglig i 3 påfølgende dager. Kropp og ekstremiteter: En tube 500 μg/g skal påføres det affiserte området én gang daglig i 2 påfølgende dager. Hals: Hvis mer enn halvparten av behandlingsområdet er lokalisert til øvre del av halsen, bør styrken 150 µg/g benyttes. Hvis mer enn halvparten av behandlingsområdet er lokalisert til nedre del av halsen, bør styrken 500 µg/g benyttes.
Spesielle pasientgrupper: Barn og ungdom <18 år: Anbefales ikke.
Administrering: Gelen skal klemmes ut på en fingertupp og fordeles jevnt på hele behandlingsområdet for så å tørke i 15 minutter. Hendene skal vaskes godt etter påføring og også etter berøring av behandlet område for å unngå uheldig overføring av gel til øyne. Innholdet i en tube bør brukes til et behandlingsareal på 25 cm2. Kun til engangsbruk.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene.

Forsiktighetsregler

Lesjoner som er klinisk atypiske for aktinisk keratose eller som gir mistanke om malignitet, skal undersøkes med vevsprøve for å bestemme egnet behandling. Kontakt med øynene kan forårsake kjemisk konjunktivitt og brannskader på hornhinnen. Hvis uhell skulle inntreffe, må øynene skylles umiddelbart med store mengder vann, og pasienten skal søke medisinsk hjelp snarest mulig. Skal ikke brukes nær øynene, inne i neseborene, inne i ørene eller på leppene. Skal ikke svelges. Hvis pasienten svelger legemidlet ved et uhell, må pasienten drikke mye vann og søke medisinsk hjelp. Huden må være tilhelet etter tidligere medikamentell eller kirurgisk behandling, og må ikke påføres åpne sår eller skadet hud hvor hudbarrieren er svekket. Lokale hudreaksjoner som erytem, flassing/avskalling og skorpedannelse kan forventes. Disse er forbigående og inntrer vanligvis 1 dag etter behandlingsstart, og med en intensitetstopp opptil 1 uke etter avsluttet behandling. Lokale hudreaksjoner forsvinner vanligvis innen 2 uker etter behandlingsstart ved behandling i ansikt og hodebunn, og innen 4 uker etter behandlingsstart ved behandling på kroppen og ekstremiteter. Effekt av behandlingen kan ikke vurderes adekvat før hudreaksjonene er tilhelet. Unngå overdreven eksponering for sollys (inkl. kunstig sollys og solsenger). Det er ikke vist risiko for fotoirritasjon eller fotoallergiske reaksjoner. Overdreven eksponering for sollys (inkl. kunstig sollys og solsenger) bør imidlertid unngås pga. sykdommens natur. Bør brukes med forsiktighet hos pasienter med tidligere hudmalignitet. Pasienter bør søke medisinsk hjelp hvis de oppdager hudskader som utvikler seg innenfor behandlingsområdet.

Interaksjoner

For utfyllende informasjon fra Legemiddelverket om relevante interaksjoner, se D06B X02
Interaksjon med systemisk absorberte legemidler anses som usannsynlig, da Picato ikke absorberes systemisk.

Gå til interaksjonsanalyse


Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Det er ingen data på bruk hos gravide. Risiko for mennesker anses usannsynlig. Som et forsiktighetstiltak anbefales det å unngå bruk under graviditet.
Amming: Ingen effekt på nyfødte/spedbarn som ammes forventes. Fysisk kontakt mellom nyfødt/spedbarn og det behandlede området skal unngås i en periode på 6 timer etter påføring.
Ingenolmebutat

 

Bivirkninger

Beskrivelse av frekvensintervaller
OrganklasseBivirkning
Generelle
Svært vanligeErosjon, vesikler, hevelse, avskalling, skorpedannelse, erytem og smerte, inkl. svie på applikasjonsstedet
VanligePruritus og irritasjon på applikasjonsstedet
Mindre vanligeSekresjon av væske, parestesi, sår, pigmentendringer og varmefølelse på applikasjonsstedet
SjeldneArrdannelse på applikasjonsstedet
Immunsystemet
Mindre vanligeOverfølsomhet (inkl. angioødem)
Infeksiøse
Svært vanligePustler på applikasjonsstedet
VanligeInfeksjon på applikasjonsstedet
Nevrologiske
VanligeHodepine
Øye
VanligeØyelokksødem og periorbitalt ødem ved bruk i ansikt/hodebunn
Mindre vanligeØyesmerter ved bruk i ansikt/hodebunn
Kjemisk konjunktivitt, brannskader på hornhinnen ved uheldig eksponering av øyet
FrekvensBivirkning
Svært vanlige
GenerelleErosjon, vesikler, hevelse, avskalling, skorpedannelse, erytem og smerte, inkl. svie på applikasjonsstedet
InfeksiøsePustler på applikasjonsstedet
Vanlige
GenerellePruritus og irritasjon på applikasjonsstedet
InfeksiøseInfeksjon på applikasjonsstedet
NevrologiskeHodepine
ØyeØyelokksødem og periorbitalt ødem ved bruk i ansikt/hodebunn
Mindre vanlige
GenerelleSekresjon av væske, parestesi, sår, pigmentendringer og varmefølelse på applikasjonsstedet
ImmunsystemetOverfølsomhet (inkl. angioødem)
ØyeØyesmerter ved bruk i ansikt/hodebunn
Kjemisk konjunktivitt, brannskader på hornhinnen ved uheldig eksponering av øyet
Sjeldne
GenerelleArrdannelse på applikasjonsstedet

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Symptomer: Overdosering kan resultere i en økning av lokale hudreaksjoner.
Behandling: Symptomatisk.
Se Giftinformasjonens anbefalinger: D06B X02

Egenskaper

Virkningsmekanisme: Ikke fullt ut karakterisert i bruk ved aktinisk keratose. In vivo- og in vitro-modeller har vist en todelt virkningsmekanisme: Induserer celledød i kutane lokale lesjoner og fremmer en inflammatorisk respons karakterisert ved lokal produksjon av proinflammatoriske cytokiner og kjemokiner, og infiltrering av immunkompetente celler.
Absorpsjon: Ingen systemisk absorpsjon er påvist (nedre grense for deteksjon 0,1 ng/ml).

Oppbevaring og holdbarhet

Oppbevares i kjøleskap. Åpnet tube må kastes etter bruk.

Sist endret: 18.11.2019
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

11.11.2019

 

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Picato, GEL:

StyrkePakning
Varenr.
Refusjon1
Byttegruppe
Pris (kr)2R.gr.3SPC
150 µg/g3 × 0,47 g (tube)
536963
Blå resept
Byttegruppe
982,00CSPC_ICON
500 µg/g2 × 0,47 g (tube)
516630
-
-
1033,60CSPC_ICON

1Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

2Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne * i kolonnen Pris. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

3Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Ordforklaringer til teksten
 

Ordforklaringer

absorpsjon: Opptak i kroppen. Virkestoff absorberes av kroppen for å kunne transporteres til de steder de skal virke. Opptak kan skje gjennom tarmvegg, hud og slimhinner.

aktinisk keratose (solar keratose): Områder på huden hvor det på grunn av langvarig utsettelse for sollys eller solariebruk oppstår små skjellende flekker. Sees hyppigst i ansiktet, på ører, i hodebunnen hos menn som tidlig har mistet håret, på håndrygger, underarmer og skinneben.

angioødem (angionevrotisk ødem, quinckes ødem): Hevelse i hud og slimhinner, ofte i ansiktet, øyne eller lepper. Kan i verste fall føre til pustebersvær og kvelning. Kan forekomme ved allergi, men varme, sollys og trykk kan også være utløsende faktorer. Oppstår noen ganger ved legemiddelbruk.

erosjon: Overflatisk sår.

erytem (hudrødme): Diffus rødhet i huden.

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

forgiftning: Tilstand som skyldes inntak av giftige stoffer, slik som legemidler, rusmidler, kjemikalier eller stoffer som finnes naturlig i dyr og planter, i en slik mengde at det kan føre til alvorlig skade.

indikasjoner: I medisinsk sammenheng brukes indikasjoner for å beskrive grunner til å igangsette et bestemt tiltak, slik som legemiddelbehandling.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

konjunktivitt (øyekatarr): Betennelse i øyets bindehinne. Kan forårsakes av bakterier, virus eller allergi. Symptomer er ruskfølelse, tåreflod, svie, kløe og rødt øye.

kontraindikasjoner: Forhold som i et spesielt tilfelle taler imot en viss handlemåte, f.eks. en behandlingsmetode. I Felleskatalogtekstene må de forhold som angis tolkes som absolutte kontraindikasjoner, hvilket betyr at bruken skal unngås helt.

ødem (væskeoppsamling, væskeopphopning, væskeansamling): Sykelig opphoping av væske i vevet utenfor cellene. Folkelig beskrives dette som ‘vann i kroppen’.