Pevisone

Janssen

Kortikosteroid + antimykotikum.

ATC-nr.: D01A C20

  

   Står ikke på WADAs dopingliste

Bestill bekreftelse på dopingsøkMiljørisiko i Norge
 D01A C03
Ekonazol
 
PNEC: 0,2 μg/liter
Salgsvekt: 22,8342 kg
Miljørisiko: Bruk av ekonazol gir ubetydelig risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Bioakkumulering av ekonazol kan ikke utelukkes, da data mangler.
Nedbrytning: Det kan ikke utelukkes at ekonazol er persistent, da data mangler.
Miljøinformasjonen (datert 11.02.2019) er utarbeidet av Janssen.
Se miljøinfo for virkestoff i samme ATC-gruppe
 S01B A05
Triamcinolon
 
PNEC: 10 μg/liter
Salgsvekt: 7,364 kg
Miljørisiko: Bruk av triamcinolon gir ubetydelig risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Triamcinolon har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Det kan ikke utelukkes at triamcinolon er persistent, da data mangler.
Miljøinformasjonen (datert 14.02.2018) er utarbeidet av Janssen.
Se miljøinfo for virkestoff i samme ATC-gruppe

KREM 1 mg/g + 10 mg/g: 1 g inneh.: Triamcinolonacetonid 1 mg, ekonazolnitrat 10 mg, Pegoxol 7 stearate, oleoylmakrogolglyserider, flytende parafin, butylhydroksyanisol (E 320), benzosyre, dinatriumedetat, renset vann.


Indikasjoner

Behandling av hudinfeksjoner forårsaket av dermatofytter eller Candida spp., med fremtredende inflammatoriske symptomer.

Dosering

Påstrykes tynt på de angrepne hudområder og gnis godt inn 2 ganger daglig, fortrinnsvis morgen og kveld. Behandlingstiden bør ikke overskride 14 dager. Hvis det fortsatt er mistanke om infeksjon, bør behandlingen fortsette med et antimykotikum i 1-2 uker, f.eks. ekonazolnitrat.
Administrering: Til utvortes bruk på huden.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene. Luetiske hudaffeksjoner, sårbehandling, rosacea, spesifikke hudlidelser som tuberkuløs, vaccinia, varicella, herpes simplex og andre virusinfeksjoner i huden, samt nylig brukte vaksinasjonssteder.

Forsiktighetsregler

Kun til utvortes bruk. Ikke til oftalmologisk eller oral bruk. Ved reaksjoner som antyder hypersensitivitet eller kjemisk irritasjon bør behandlingen seponeres. Kortikosteroider som påføres huden kan absorberes i tilstrekkelig mengde til å gi systemiske effekter, inkl. binyrehemming. Påføring på store hudområder, skadet hud, under okklusive bandasjer og forlenget varighet av behandling kan gi økt systemisk absorpsjon. Barn kan være mer følsomme overfor topikal kortikosteroidindusert suppresjon av HPA-aksen (hypothalamus-hypofyse-binyre-aksen) og Cushings syndrom, pga. et økt forhold mellom hudoverflate og kroppsmasse. Forsiktighet skal utvises ved forskrivning til barn, og behandlingen skal seponeres ved tegn på suppresjon av HPA-aksen eller Cushings syndrom. Gjentatt og/eller langvarig påføring av topikale kortikosteroider i det periorbitale området kan indusere katarakt, okulær hypertensjon eller økt risiko for glaukom. Topikale kortikosteroider er assosiert med fortynning av huden og atrofi, striae, rosacea, perioral dermatitt, akne, telangiektasi, purpura, hypertrikose og forsinket sårheling. Topikale kortikosteroider kan gi økt risiko for dermatologisk superinfeksjon eller opportunistiske infeksjoner. Forsiktighet bør utvises ved behandling av barn pga. innhold av kortikosteroid. Forsiktighet ved bruk på genital- og rektalslimhinne, i ansiktet og intertriginøse områder (avpasses etter doseringsform og bruk). Synsforstyrrelser: Kan oppstå ved bruk av systemiske og topikale kortikosteroider. Ved symptomer som tåkesyn eller andre synsforstyrrelser, skal pasienten vurderes for henvisning til øyelege for evaluering av mulige årsaker. Dette kan omfatte grå stær, grønn stær eller sjeldne sykdommer som sentral serøs chorioretinopati (CSCR), som er rapportert etter bruk av systemiske og topikale kortikosteroider. Hjelpestoffer: Inneholder benzosyre som er lett irriterende for hud, øyne og slimhinner, samt butylhydroksyanisol som kan forårsake lokale hudreaksjoner (f.eks. kontakteksem) eller irritasjon i øyne og slimhinner.

Interaksjoner

For utfyllende informasjon fra Legemiddelverket om relevante interaksjoner, se D01A C20
Ekonazol er en kjent CYP3A4-/CYP2C9-hemmer. På tross av begrenset systemisk tilgjengelighet etter kutan applikasjon kan klinisk relevante interaksjoner forekomme og er blitt rapportert hos pasienter som bruker orale antikoagulantia. Forsiktighet bør derfor utvises hos pasienter som bruker f.eks. warfarin eller acenokumarol, og effekten av antikoagulasjonsbehandlingen bør monitoreres (hyppigere INR-målinger). Dosejustering av orale antikoagulantia kan være nødvendig ved behandling med Pevisone og etter seponering av behandlingen.

Gå til interaksjonsanalyse


Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Det foreligger ingen adekvate og godt kontrollerte studier på bruk hos gravide, og andre relevante epidemiologiske data er ikke tilgjengelig. I 1. trimester bør preparatet kun brukes når behandlende lege mener det er helt nødvendig. Preparatet kan brukes i 2. og 3. trimester hvis nytte overstiger potensiell risiko for fosteret. Legemidler i denne klassen må ikke brukes av gravide i store mengder, over store hudområder eller over lang tid. Preparater med lavpotente kortikosteroider bør foretrekkes. Ekonazolnitrat: Studier på dyr har vist reproduksjonstoksisitet. Betydningen av dette funnet hos mennesker er ukjent. Systemisk absorpsjon av ekonazol er lav (<10%) etter påføring på intakt hud hos mennesker. Triamcinolonacetonid: Studier på dyr har vist reproduksjonstoksisitet. Begrensede data i litteraturen indikerer at inntil 5% av triamcinolon påført på huden absorberes systemisk hos mennesker.
Amming: Det foreligger ingen adekvate og godt kontrollerte studier på topikal bruk av preparatet under amming. Forsiktighet bør utvises ved administrering til ammende. Ekonazolnitrat: Etter oral administrering til rotter ble ekonazol og/eller metabolitter utskilt i melk og gjenfunnet hos diende avkom. Det er ukjent om systemisk absorpsjon etter kutan administrering kan resultere i målbare mengder av ekonazolnitrat i morsmelk hos mennesker. Triamcinolonacetonid: Det er ikke identifisert noen relevante dyrestudier med triamcinolon under diegiving. Det er ukjent om systemisk absorpsjon etter kutan administrering kan resultere i målbare mengder av triamcinolon i morsmelk hos mennesker.
Fertilitet: Ekonazolnitrat: Ingen humane data. Dyrestudier har ikke vist effekter av ekonazolnitrat på fertilitet. Triamcinolonacetonid: Ingen tilgjengelige data.
Ekonazol|Triamcinolon

 

Bivirkninger

Beskrivelse av frekvensintervaller
OrganklasseBivirkning
Generelle
Ukjent frekvensHevelse på applikasjonsstedet, smerte på applikasjonsstedet
Hud
VanligeHudirritasjon, hudsvie
Erytem hos barn.
Ukjent frekvensAngioødem, hudatrofi, hudeksfoliasjon, kløe, kontaktdermatitt, strekkmerker, telangiektasi
Erytem hos voksne.
Immunsystemet
Ukjent frekvensOverfølsomhet
Øye
Ukjent frekvensTåkesyn
FrekvensBivirkning
Vanlige
HudHudirritasjon, hudsvie
Erytem hos barn.
Ukjent frekvens
GenerelleHevelse på applikasjonsstedet, smerte på applikasjonsstedet
HudAngioødem, hudatrofi, hudeksfoliasjon, kløe, kontaktdermatitt, strekkmerker, telangiektasi
Erytem hos voksne.
ImmunsystemetOverfølsomhet
ØyeTåkesyn

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Kortikosteroider applisert på huden, inkl. triamcinolon, kan absorberes i tilstrekkelige mengder til å gi systemiske effekter. Tilfeldig oralt inntak behandles symptomatisk. Hvis preparatet ved et uhell kommer i øynene, vask med rent vann eller saltvann. Medisinsk tilsyn bør søkes hvis symptomer vedvarer.
Se Giftinformasjonens anbefalinger: For ekonazol G01A F05 og glukokortikoider H02A B

Egenskaper

Klassifisering: Triamcinolon er et gruppe II kortikosteroid (middels sterke). Ekonazolnitrat er et imidazolderivat med et bredt antimykotisk virkningsspektrum, virksomt mot dermatofytter, Candida, muggsopp samt grampositive bakterier. Primær eller sekundær resistens er ikke påvist, heller ikke kryssresistens.
Virkningsmekanisme: Triamcinolonacetonid: Inflammasjonshemmende og kløestillende virkning. Ekonazolnitrat: Virker fungicid ved å øke permeabiliteten av cellenes membransystemer og ved å hemme cellenes enzymsystemer.
Absorpsjon: Triamcinolonacetonid kan absorberes, store regionale variasjoner. Ekonazolnitrat penetrerer lett huden, men absorberes i liten grad over i blodbanen ved lokalbehandling.

Andre opplysninger

Preparatet kan vaskes av med vann og farger ikke hud eller klær.

Sist endret: 03.05.2019
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

14.03.2019


 

Pakninger, priser, refusjon og SPC


Pevisone, KREM:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
1 mg/g + 10 mg/g15 g
173146
SPC_ICON-
-
67,40C
30 g
424797
SPC_ICONBlå resept
-
98,50C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Ordforklaringer til teksten
 

Ordforklaringer

absorpsjon: Opptak i kroppen. Virkestoff absorberes av kroppen for å kunne transporteres til de steder de skal virke. Opptak kan skje gjennom tarmvegg, hud og slimhinner.

akne (acne vulgaris, kviser): Infeksjon i huden som oppstår når en talgkjertel tetter seg.

angioødem (angionevrotisk ødem, quinckes ødem): Hevelse i hud og slimhinner, ofte i ansiktet, øyne eller lepper. Kan i verste fall føre til pustebersvær og kvelning. Kan forekomme ved allergi, men varme, sollys og trykk kan også være utløsende faktorer. Oppstår noen ganger ved legemiddelbruk.

antikoagulantia (antikoagulantium): Legemiddel som hemmer blodkoagulering/blodlevring, slik at risiko for blodpropp reduseres.

antimykotikum (antimykotika): Legemiddel som virker mot sopp.

cushings syndrom: Et symptomkompleks som er forårsaket av langvarig utsettelse av for høye nivåer av glukokortikoider fra binyrebarken, eller også noen ganger langtidsbehandling med glukokortikoider som legemiddel. Syndromet kan gi fedme som spesielt gir seg utslag i ansikt, hals og overkropp. Andre symptomer kan være benskjørhet, høyt blodtrykk, maskulin behåring, menstruasjonsopphør og for mye kroppsvæske.

cyp2c9-hemmer: Legemiddel eller stoff som nedsetter aktiviteten av enzymet CYP2C9. Legemidler som tas samtidig og som nedbrytes av CYP2C9, kan dermed få en høyere konsentrasjon i kroppen slik at bivirkninger oppstår. Eksempler på hemmere av CYP2C9: Amiodaron, capecitabin, flukonazol, fluorouracil, fluvoksamin, gemcitabin, mikonazol, noskapin, sitaksentan, sulfametoksazol, tegafur, vorikonazol.

cyp3a4: Enzym som bryter ned legemidler til andre stoffer (ca. 50% av medisinene nedbrytes av CYP3A4). Se også CYP3A4-hemmere og CYP3A4-induktorer.

dermatitt (hudinflammasjon): Hudbetennelse.

erytem (rødhet i huden, hudrødme): Diffus rødhet i huden.

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

forgiftning: Tilstand som skyldes inntak av giftige stoffer, slik som legemidler, rusmidler, kjemikalier eller stoffer som finnes naturlig i dyr og planter, i en slik mengde at det kan føre til alvorlig skade.

glaukom (grønn stær): Glaukom eller grønn stær er en øyesykdom. Det finnes flere former for grønn stær, men felles for alle er at trykket i øyet er for høyt, noe som kan skade synsnerven og gi redusert syn. Trykket reguleres av forholdet mellom tilsiget og utskillelsen av øyets kammervann. Glaukom er en av de vanligste årsakene til blindhet.

glukokortikoider: Glukokortikoider er binyrebarkhormoner som er viktige for normal kroppsfunksjon. Syntetiske glukokortikoider har betennelsesdempende og immundempende egenskaper, og brukes f.eks. ved leddgikt, astma og ulike autoimmune sykdommer.

grå stær (katarakt): Katarakt eller grå stær: Navn på en øyesykdom. Grå stær er en vanlig sykdom hos eldre. Ved grå stær blir øyelinsen grumset slik at lyset ikke når fram til netthinnen og man får langsomt en forverret synsskarphet.

hpa-akse (hypothalamus-hypofyse-binyre (hpa)-akse, hypothalamus-hypofyse-binyre-akse): (HPA: Hypothalamic-Pituitary-Adrenal) En tenkt akse mellom hypothalamus, hypofyse og binyrer; 3 organer som via hormoner/signalstoff påvirker hverandre og regulerer kroppsfunksjoner som metabolisme, hjerte-karsystem, immunsystem, CNS og reproduksjon.

hypertensjon (høyt blodtrykk): Høyt blodtrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) over 140 og/eller undertrykk (diastoliske trykk) over 90 mm Hg.

indikasjoner: I medisinsk sammenheng brukes indikasjoner for å beskrive grunner til å igangsette et bestemt tiltak, slik som legemiddelbehandling.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

kontraindikasjoner: Forhold som i et spesielt tilfelle taler imot en viss handlemåte, f.eks. en behandlingsmetode. I Felleskatalogtekstene må de forhold som angis tolkes som absolutte kontraindikasjoner, hvilket betyr at bruken skal unngås helt.

kortikosteroid: Steroidhormoner som produseres i binyrebarken. De kan inndeles i flere undergrupper: Glukokortikoider, mineralkortikoider og mannlige- og kvinnelige kjønnshormoner.

metabolitt: En metabolitt oppstår når et stoff (f.eks. legemiddel) omdannes som følge av kjemiske prosesser i levende organismer (metabolisme). Noen legemidler metaboliseres til inaktive metabolitter, mens andre metaboliseres til aktive metabolitter.

rosacea: Kronisk hudsykdom som vanligvis viser seg ved at de små blodkarene i ansiktet utvider seg svært lett, og det kommer en vedvarende rødme i huden særlig lokalisert i midten av ansiktet. Det finnes fire ulike subgrupper av rosacea avhengig av type hudforandring. I alvorlige tilfeller kan betennelsesreaksjonen føre til røde og gule knopper i huden. Årsaken til sykdommen er ukjent.

telangiektasi (teleangiektasi, sprengte blodkar): Vanlig hudforandring med utvidede og små blodårer.

varicella (vannkopper): Smitsom virussykdom (Varicella-zoster virus) som kjennetegnes av feber og utslett.