Pevaryl

Trimb

Antimykotikum.

ATC-nr.: D01A C03

  

   Står ikke på WADAs dopingliste

Bestill bekreftelse på dopingsøkMiljørisiko i Norge
 D01A C03
Ekonazol
 
PNEC: 0,2 μg/liter
Salgsvekt: 22,8342 kg
Miljørisiko: Bruk av ekonazol gir ubetydelig risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Bioakkumulering av ekonazol kan ikke utelukkes, da data mangler.
Nedbrytning: Det kan ikke utelukkes at ekonazol er persistent, da data mangler.
Miljøinformasjonen (datert 11.02.2019) er utarbeidet av Janssen.
Se miljøinfo for virkestoff i samme ATC-gruppe

PUDDER 1%: 1 g inneh.: Ekonazolnitrat 10 mg, sinkoksid, vannfri kolloidal silika, talkum, blomsterparfyme.


Indikasjoner

Alle dermatomykoser forårsaket av dermatofytter (Trichophyton-, Epidermophyton- og Microsporum-arter), gjær-, mugg- og andre sopparter. Pityriasis versicolor. Erythrasma.
Reseptfri bruk: Til behandling av fotsopp. Til barn kun i samråd med lege.

Dosering

Ved væskende forandringer, intertrigo, som profylakse (f.eks. ved fotsopp) samt vedlikeholdsbehandling: Ved fotsopp må grundig vask og tørking, spesielt mellom tærne, utføres før pudder appliseres.
Tilberedning/Håndtering: Se pakningsvedlegg. Kan vaskes av med vann og farger ikke hud eller klær.
Administrering: Kun til bruk på hud.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene.

Forsiktighetsregler

Kun til utvortes bruk. Skal ikke brukes i øyne eller oralt. Behandlingen skal seponeres ved mistanke om overfølsomhetsreaksjon eller kjemisk irritasjon. Inneholder talkum. Unngå inhalasjon av pudderet for å forhindre luftveisirritasjon, særlig hos barn og spedbarn.

Interaksjoner

For utfyllende informasjon fra Legemiddelverket om relevante interaksjoner, se D01A C03
Begrenset systemisk absorpsjon, men pasienter på oral antikoagulasjonsbehandling som warfarin og kumarinderivater bør følges mht. effekt på koagulasjon.

Gå til interaksjonsanalyse


Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Lav systemisk absorpsjon, men adekvate studier og relevante epidemiologiske data mangler. Bør ikke benyttes i 1. trimester med mindre legen vurderer det som helt nødvendig. Kan benyttes i 2. og 3. trimester dersom potensiell nytte for moren oppveier potensiell risiko for fosteret.
Amming: Overgang i morsmelk er ukjent. Det bør utvises forsiktighet ved bruk under amming.
Fertilitet: Humane data mangler.
Ekonazol

Bivirkninger

Vanlige (≥1/100 til <1/10): Hud: Pruritus, brennende følelse i huden. Øvrige: Smerte på administreringsstedet. Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100): Hud: Erytem. Øvrige: Ubehag, hevelse. Ukjent frekvens: Hud: Angioødem, kontaktdermatitt, utslett, urticaria, blemmer, hudavskalling. Immunsystemet: hypersensitivitet.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Se Giftinformasjonens anbefalinger: G01A F05

Egenskaper

Klassifisering: Imidazolderivat med et bredt antimykotisk virkningsspektrum.
Virkningsmekanisme: Virker fungicid ved å øke permeabiliteten av cellenes membransystemer, og ved å hemme cellenes enzymsystemer. Virksomt mot dermatofytter, Candida, mugg, samt grampositive bakterier. Primær eller sekundær resistens er ikke påvist, heller ingen kryssresistens.
Absorpsjon: Systemisk absorpsjon er ekstremt lav etter topikal administrering.

Pakninger uten resept

Pakningen er unntatt fra reseptplikt.

Sist endret: 02.10.2017
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

12.10.2017


 

Pakninger, priser, refusjon og SPC


Pevaryl, PUDDER:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
1%30 g
597575
SPC_ICONBlå resept
-
*F

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Ordforklaringer til teksten
 

Ordforklaringer

absorpsjon: Opptak i kroppen. Virkestoff absorberes av kroppen for å kunne transporteres til de steder de skal virke. Opptak kan skje gjennom tarmvegg, hud og slimhinner.

angioødem (angionevrotisk ødem, quinckes ødem): Hevelse i hud og slimhinner, ofte i ansiktet, øyne eller lepper. Kan i verste fall føre til pustebersvær og kvelning. Kan forekomme ved allergi, men varme, sollys og trykk kan også være utløsende faktorer. Oppstår noen ganger ved legemiddelbruk.

antimykotikum (antimykotika): Legemiddel som virker mot sopp.

erytem (rødhet i huden, hudrødme): Diffus rødhet i huden.

erythrasma (erytrasma): En kronisk bakterieinfeksjon i store hudfolder forårsaket av Corynebakterier.

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

forgiftning: Tilstand som skyldes inntak av giftige stoffer, slik som legemidler, rusmidler, kjemikalier eller stoffer som finnes naturlig i dyr og planter, i en slik mengde at det kan føre til alvorlig skade.

indikasjoner: I medisinsk sammenheng brukes indikasjoner for å beskrive grunner til å igangsette et bestemt tiltak, slik som legemiddelbehandling.

intertrigo: Utslett som forekommer der hvor hud ligger mot hud, slik som i armhuler, lyske, mellom tær osv. Forårsakes av fukt og friksjon, og overvekt er en predisponerende faktor. Symptomer er rødhet, kløe, svie og ofte væsking.

kontraindikasjoner: Forhold som i et spesielt tilfelle taler imot en viss handlemåte, f.eks. en behandlingsmetode. I Felleskatalogtekstene må de forhold som angis tolkes som absolutte kontraindikasjoner, hvilket betyr at bruken skal unngås helt.

urticaria (elveblest): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.