Pevaryl

Pevaryl Depot

Trimb
KREM + VAGITORIER, kombinasjonspakning 1% + 150 mg: Pevaryl: 1 g krem inneh.: Ekonazolnitrat 10 mg, Pegoxol 7 stearat, oleoylmakrogolglyserider, flytende parafin, butylhydroksyanisol (E 320), benzosyre (E 210), renset vann. Hver vagitorie inneh.: Ekonazolnitrat 150 mg, Wecobee M, Wecobee F.S. D01A C03 og G01A F05


KREM + VAGITORIER, kombinasjonspakning 1% + 150 mg: Pevaryl Depot: 1 g krem inneh.: Ekonazolnitrat 10 mg, Pegoxol 7 stearat, oleoylmakrogolglyserider, flytende parafin, butylhydroksyanisol (E 320), benzosyre (E 210), renset vann. Hver depotvagitorie inneh.: Ekonazolnitrat 150 mg, Polygel, vannfri kolloidal silika, Witepsol H19, Wecobee FS, stearyl heptanoat. D01A C03 og G01A F05


Indikasjoner

Vaginitter og vulvitter forårsaket av gjærsopp (Candida).
Reseptfri bruk: Til lokalbehandling i skjeden og rundt skjedeåpningen.

Dosering

Ved vaginal og perianogenital soppinfeksjon i kombinasjon med vagitorier perianalt og/eller vulvært: Krem: Smøres i og rundt skjedeåpningen 2-3 ganger daglig til symptomene er borte (ca. 1 uke), deretter ytterligere i 3 dager.
Vaginitter og vulvitter, engangsbehandling: Depotvagitorie: Vagitorien appliseres dypt i skjeden ved sengetid. Dette gjøres enklest i tilbakelent/liggende stilling.
Vaginitter og vulvitter, flere dagers behandling og ev. i kombinasjon med krem: Vagitorier: Én vagitorie appliseres dypt i skjeden hver kveld i 3 dager etter hverandre. Dette gjøres enklest i tilbakelent/liggende stilling. Ved behov gjentas behandlingen ytterligere i 3 dager. Ved samtidig vaginal og perianogenital soppinfeksjon kan behandlingen kombineres med krem perianalt og/eller vulvært.
Tilberedning/Håndtering: Se pakningsvedlegg.
Administrering: Krem: Til bruk på hud. Vagitorier: Til vaginal bruk. Gravide bør vaske hendene grundig før innføring av vagitorier.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene.

Forsiktighetsregler

Kun til vaginal bruk, skal ikke brukes i øyne eller oralt. Ved egenbehandling av vaginitter og vulvitter: Lege skal kontaktes om forbedringer ikke inntreffer i løpet av 3 dager eller ved gjentatte infeksjoner over lang tid. Soppinfeksjoner forekommer relativt sjelden hos kvinner <16 år og etter overgangsalderen, ca. 55 år. Disse aldersgruppene bør behandles i samråd med lege. Kontakt med lateksprodukter (f.eks. pessar og kondom) bør unngås, da gummien kan ødelegges. Enhver lokal vaginal behandling kan inaktivere spermiedrepende midler. Bør ikke brukes samtidig med annen intern eller ekstern behandling av genitalia. Ved tegn til irritasjon eller overfølsomhet bør behandlingen avbrytes. Overfølsomhet for imidazol kan gi overfølsomhet for ekonazolnitrat.

Interaksjoner

Gå til interaksjonsanalyse

Begrenset systemisk absorpsjon, men pasienter på oral antikoagulasjonsbehandling som warfarin og kumarinderivater bør følges mht. effekt på koagulasjon. Samtidig bruk med lateksprodukter og/eller spermiedrepende midler bør unngås, se Forsiktighetsregler.

Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Lav systemisk absorpsjon, men adekvate studier og relevante epidemiologiske data mangler. Bør ikke benyttes i 1. trimester med mindre legen vurderer det som helt nødvendig. Kan benyttes i 2. og 3. trimester dersom potensiell nytte for moren oppveier potensiell risiko for fosteret.
Amming: Overgang i morsmelk er ukjent. Det bør utvises forsiktighet ved bruk under amming.
Fertilitet: Ingen data.

 

Bivirkninger

Vagitorier

OrganklasseBivirkning
Generelle
Ukjent frekvensHevelse, irritasjon, smerte
Hud
VanligeHudsvie, kløe
Mindre vanligeUtslett
SjeldneErytem
Ukjent frekvensAngioødem, hudeksfoliasjon, kontaktdermatitt, urticaria
Immunsystemet
Ukjent frekvensOverfølsomhet
Kjønnsorganer/bryst
Mindre vanligeVulvovaginal svie

Vagitorier

FrekvensBivirkning
Vanlige
HudHudsvie, kløe
Mindre vanlige
HudUtslett
Kjønnsorganer/brystVulvovaginal svie
Sjeldne
HudErytem
Ukjent frekvens
GenerelleHevelse, irritasjon, smerte
HudAngioødem, hudeksfoliasjon, kontaktdermatitt, urticaria
ImmunsystemetOverfølsomhet

Krem

OrganklasseBivirkning
Generelle
VanligeSmerte
Mindre vanligeHevelse, ubehag
Hud
VanligeHudsvie, kløe
Mindre vanligeErytem
Ukjent frekvensAngioødem, blemmer, hudeksfoliasjon, kontaktdermatitt, urticaria, utslett
Immunsystemet
Ukjent frekvensOverfølsomhet

Krem

FrekvensBivirkning
Vanlige
GenerelleSmerte
HudHudsvie, kløe
Mindre vanlige
GenerelleHevelse, ubehag
HudErytem
Ukjent frekvens
HudAngioødem, blemmer, hudeksfoliasjon, kontaktdermatitt, urticaria, utslett
ImmunsystemetOverfølsomhet

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning


Egenskaper

Klassifisering: Imidazolderivat med et bredt antimykotisk virkningsspektrum.
Virkningsmekanisme: Virker fungicid ved å øke permeabiliteten av cellenes membransystemer, og ved å hemme cellenes enzymsystemer. Virksomt mot dermatofytter, Candida, mugg, samt grampositive bakterier. Primær eller sekundær resistens er ikke påvist, heller ingen kryssresistens. Hurtig innsettende effekt med rask lindring av symptomene. Vaginalpreparatene normaliserer pH-verdien i vagina, den fysiologiske balanse gjenopprettes hurtig og Døderlein-floraen normaliseres. Pevaryl Depot: Vagitorien danner etter oppløsning (som er uavhengig av fuktighet i vagina) en gelstruktur, hvorfra alt ekonazolnitrat er frigjort i løpet av 3-5 dager.
Absorpsjon: Ingen signifikant absorpsjon av ekonazol ved lokal behandling i skjeden eller topikalt.

Pakninger uten resept

Pakningene er unntatt fra reseptplikt.

 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

Pevaryl, KREM + VAGITORIER, kombinasjonspakning:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
1% + 150 mgKombinasjonspakn.: 3 vagitorier 150 mg og 15 g krem
457479
Blå resept
-
*F

Pevaryl Depot, KREM + VAGITORIER, kombinasjonspakning:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
1% + 150 mgKombinasjonspakn.: 1 depotvagitorie 150 mg og 15 g krem
559909
-
-
*F

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 25.06.2020
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

12.10.2017