Penicillin

Actavis


Antibiotikum, betalaktamaseømfintlig penicillin.

J01C E01 (Benzylpenicillin, Penicillin)PULVER TIL INFUSJONS-/INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning 600 mg, 1,2 g og 3 g: Hvert hetteglass inneh.: Benzylpenicillinnatrium 600 mg (1 mill. IE), resp. 1,2 g (2 mill. IE) og 3 g (5 mill. IE).


Dosering

Voksne og barn >12 år
Ved dosering 600 mg-1,2 g (1-2 mill. IE) settes dosen i.v. eller i.m. 2-6 ganger i døgnet. Ved dosering 3-6 g (5-10 mill. IE) settes dosen i.v. 2-6 ganger i døgnet. Doser >6 g (10 mill. IE) i døgnet bør gis som intermitterende i.v. infusjoner (3-6 infusjoner av 20-30 minutters varighet). Ved livstruende infeksjoner kan 30-48 g (50-80 mill. IE) i døgnet gis, men da må serumkonsentrasjonen følges for å unngå akkumulasjon og toksiske bivirkninger. I stående i.v. drypp kan løsningen injiseres i slange eller helst i egen injeksjonsventil.
Barn <12 år
Ved livstruende infeksjoner kan dosen økes til 4-6 ganger det anbefalte, bortsett fra i neonatalperioden. Anbefalte doser: Nyfødte: 36 mg (60 000 IE) pr. kg pr. døgn. 2 uker-3 måneder: 48 mg (80 000 IE) pr. kg pr. døgn. 3 måneder-5 år: 39 mg (65 000 IE) pr. kg pr. døgn. 5-12 år: 30 mg (50 000 IE) pr. kg pr. døgn.
Tilberedning/Håndtering Tilsetning av 10 ml sterilt vann pr. 0,6 g (1 mill. IE) gir isoton oppløsning. I.v. injeksjon: 600 mg (1 mill. IE) oppløses i ca. 5-10 ml sterilt vann, ev. minimum 10 ml natriumkloridoppløsning 9 mg/ml. Intermitterende infusjon: 3 g (5 mill. IE) oppløses i ca. 50 ml sterilt vann, ev. minimum 50 ml natriumkloridoppløsning 9 mg/ml. I.m. injeksjon: 600 mg (1 mill. IE) oppløses i 2 ml sterilt vann, ev. 1 ml lidokainoppløsning 10 mg/ml + 1 ml sterilt vann. 1,2 g (2 mill. IE) oppløses i 4 ml sterilt vann, ev. 1 ml lidokainoppløsning 10 mg/ml + 1 ml sterilt vann. Lidokainoppløsning skal ikke gis i.v. Blandbarhet: Injeksjons- eller infusjonsvæsker bør kun tilberedes som anbefalt ovenfor og ikke tilsettes andre legemidler der kompatibilitetsundersøkelser ikke finnes.
Administrering Gis i.m., eller i.v. som injeksjon eller infusjon, se ovenfor.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene. Penicillinallergi og type 1-reaksjon for cefalosporiner.

Forsiktighetsregler

Cerebral påvirkning med kramper kan forekomme under behandling, særlig ved nedsatt nyrefunksjon og ved døgndoser >18 g hos voksne. Spesiell forsiktighet bør utvises hos eldre (>60 år), nyfødte og ved nedsatt nyrefunksjon. Dosereduksjon og behandling med antikonvulsiva reduserer risiko for kramper. Risiko for tromboflebitt ved høy konsentrasjon i infusjonsoppløsninger. Forsiktighet ved nedsatt nyre- og hjertefunksjon pga. risiko for hypernatremi. Pasienter som blir behandlet med benzylpenicillin for syfilis og nevrosyfilis kan utvikle Jarisch-Herxheimers reaksjon (en reaksjon på massehenfall av T. pallidum få timer etter behandlingsstart som forårsaker bl.a. høy feber, takykardi, uvelhetsfølelse, muskel- og leddsmerter, hodepine, hypertensjon, senere hypotensjon). Skal ikke misoppfattes som penicillinallergi. Hjelpestoffer: Inneholder 38,7 mg (600 mg hettegl.), 77,4 mg (1,2 g hettegl.) og 193,6 mg (3 g hettegl.) natrium, tilsv. hhv. 1,9%, 3,9% og 9,7% av WHOs anbefalte maks. daglige inntak for voksne.

Interaksjoner

Probenecid hemmer renal utskillelse av penicillin. Samtidig bruk av metotreksat kan gi økt effekt/toksisitet av metotreksat pga. redusert utskillelse.

Graviditet, amming og fertilitet

GraviditetLiten risiko for skadelige effekter på svangerskapsforløp, fosteret eller den nyfødte.
AmmingGår i liten grad over i morsmelk. Skadelige effekter på barn som ammes er lite sannsynlig, men mulig risiko for påvirkning av tarm- og munnfloraen hos barnet. Lav konsentrasjon i morsmelk kan øke risikoen for sensibilisering.

 

Bivirkninger

Frekvensintervaller: Svært vanlige (≥1/10), vanlige (≥1/100 til <1/10), mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100), sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000), svært sjeldne (<1/10 000) og ukjent frekvens.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Høye doser tolereres vanligvis godt. Akutte reaksjoner sees først og fremst ved hypersensibilisering.
SymptomerKan i sjeldne tilfeller gi anafylaktisk sjokk innen 20-40 minutter.
BehandlingLangsom i.v. injeksjon av adrenalin 0,1-0,5 mg. Hydrokortison 200 mg i.v., ev. prometazin 25 mg i.v. Væske, acidosekorreksjon.

Egenskaper og miljø

VirkningsmekanismeHemmer bakterienes celleveggsyntese. Virker baktericid. Virker hovedsakelig på grampositive bakterier (f.eks. pneumokokker, streptokokker, og ikke-penicillinaseproduserende stafylokokker), også gramnegative kokker (gonokokker, meningokokker), Treponema pallidum og H. influenzae (ved høye doser). Penicillinaseproduserende stammer av H. influenzae er resistente.
AbsorpsjonMaks. serumkonsentrasjon ca. 15-30 minutter etter i.m. injeksjon.
Proteinbinding40-50%.
FordelingHøy konsentrasjon i godt vaskularisert vev (f.eks. lunge, hud og slimhinner). Penetrerer blod-hjerne-barrieren bedre ved meningitt enn ved intakte meninger. Vd: 0,35 liter/kg.
Halveringstid30-60 minutter.
UtskillelseVesentlig i nyrene ved tubulær sekresjon (90%) og glomerulær filtrering (10%). Ca. 70% skilles ut uendret i urinen innen 6 timer.

Oppbevaring og holdbarhet

Oppbevares ved høyst 25°C. Oppløsningen tilberedes umiddelbart før bruk og bør ikke oppbevares.

 

Pakninger, priser og refusjon

Penicillin, PULVER TIL INFUSJONS-/INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning:

Styrke Pakning
Varenr.
Refusjon1 Pris (kr)2 R.gr.3
600 mg 10 stk. (hettegl., 1 mill IE)
440677
Blå resept 119,40 C
1,2 g 10 stk. (hettegl., 2 mill IE)
440693
Blå resept 167,50 C
3 g 10 stk. (hettegl., 5 mill IE)
449819
Blå resept 347,50 C

1Blåresept (T) gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO For H-resept, se Helsedirektoratet

2Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

3Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Medisinbytte

Gjelder medisinbytte (generisk bytte) i apotek. For mer informasjon om medisinbytte og byttelisten, se https://legemiddelverket.no/offentlig-finansiering/medisinbytte-i-apotek

For medisinbytte ved institusjoner henvises til §7 i Forskrift om legemiddelhåndtering for virksomheter og helsepersonell som yter helsehjelp


SPC (preparatomtale)

Penicillin PULVER TIL INFUSJONS-/INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning 1,2 g

Gå til godkjent preparatomtale

Penicillin PULVER TIL INFUSJONS-/INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning 3 g

Gå til godkjent preparatomtale

Penicillin PULVER TIL INFUSJONS-/INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning 600 mg

Gå til godkjent preparatomtale

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

26.11.2020


Sist endret: 26.03.2021
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)