Pemetrexed Accord

Accord


Folsyreanalog.

L01B A04 (Pemetreksed)PULVER TIL KONSENTRAT TIL INFUSJONSVÆSKE, oppløsning 100 mg, 500 mg og 1000 mg: 1 hetteglass inneh.: Pemetrekseddinatriumhemipentahydrat tilsv. pemetreksed 100 mg, resp. 500 mg og 1000 mg, mannitol, saltsyre og natriumhydroksid (til pH-justering).


Indikasjoner

Malignt pleuralt mesoteliom: I kombinasjon med cisplatin til behandling av kjemoterapi-naive pasienter med ikke-resekterbar malignt pleuralt mesoteliom. Ikke-småcellet lungecancer: I kombinasjon med cisplatin som førstelinjebehandling av pasienter med lokalavansert eller metastatisk ikke-småcellet lungekreft annet enn predominant plateepitelhistologi. Som monoterapi for vedlikeholdsbehandling av lokalavansert eller metastatisk ikke-småcellet lungekreft annet enn predominant plateepitelhistologi, hos pasienter med sykdom som ikke har vist progresjon umiddelbart etter platinabasert kjemoterapi. Som monoterapi til andrelinjebehandling av pasienter med lokalavansert eller metastatisk ikke-småcellet lungekreft annet enn predominant plateepitelhistologi.

Komplett Felleskatalogtekst

For utfyllende informasjon, se Felleskatalogtekst for

Alimta «Lilly»


 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

Pemetrexed Accord, PULVER TIL KONSENTRAT TIL INFUSJONSVÆSKE, oppløsning:

Styrke Pakning
Varenr.
SPC1 Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3 R.gr.4
100 mg 1 stk. (hettegl.)
504572
-
Byttegruppe
2699,00 C
500 mg 1 stk. (hettegl.)
413289
-
Byttegruppe
12949,50 C
1000 mg 1 stk. (hettegl.)
193222
-
Byttegruppe
26664,10 C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Blåresept (T) gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO For H-resept, se Helsedirektoratet

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 17.02.2021
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

01/2021