Pasientorganisasjoner

Vestlandske Blindeforbund

Rosenkrantzg. 5, 3. etg.

5003 Bergen

Telefon: 55 33 69 55

Telefaks: 55 33 69 56

E-post: adm@vbf.no