Pasientorganisasjoner

Stiftelsen organdonasjon

Frognerstranda 4

0250 Oslo

Telefon: 21 04 34 00

E-post: post@organdonasjon.no

www.organdonasjon.no