Pasientorganisasjoner

Ryggforeningen i Norge

Grensev. 99

Postboks 6725 Etterstad

0609 Oslo

Telefon: 23 05 45 60

Telefaks: 23 05 45 61

E-post: ryggforeningen@ryggforeningen.no

www.ryggforeningen.no