Pasientorganisasjoner

Ryggforeningen i Norge

Postboks 9612 Fjellhagen

3065 Drammen

Telefon: 69 26 87 00

E-post: ryggforeningen@ryggforeningen.no

www.ryggforeningen.no