Pasientorganisasjoner

ROS-Rådgivning om Spiseforstyrrelser

Lungegårdsbakken 1 B

Postboks 36 Sentrum

5803 Bergen

Telefon: 55 32 62 60

Telefaks: 55 32 13 57

E-post: admin@nettros.no

www.nettros.no