Pasientorganisasjoner

ROS - Rådgivning om Spiseforstyrrelser

Strandg. 6

Postboks 36 Sentrum

5803 Bergen

Telefon: 948 17 818

E-post: admin@nettros.no

www.nettros.no