Pasientorganisasjoner

Norsk Psoriasisforbund

Grensev. 99

Postboks 6547 Etterstad

0606 Oslo

Telefon: 23 37 62 40

Telefaks: 22 72 16 59

E-post: npf@psoriasis.no

www.psoriasis.no