PasientorganisasjonerNorsk lymfødem- og lipødemforbund (NLLF)

Grensev. 99

Postboks 6304

0604 Oslo

Telefon: 23 05 45 77

E-post: kontoret@nllf.no

www.nllf.no