Pasientorganisasjoner

Norsk Interesseforening for Kortvokste

c/o FFOs Smågruppesekretariat

Postboks 4568 Nydalen

0404 Oslo

Telefon: 41 41 36 62

E-post: nik@kortvokste.no