Pasientorganisasjoner

Norsk Hemokromatoseforbund

v/ Rolv Brandtzæg

Kjørbokollen 45

1337 Sandvika

Telefon: 67 52 00 52

Telefaks: 67 56 94 43

E-post: info@hemokromatose.no

www.hemokromatose.no