Pasientorganisasjoner

Norsk Hemokromatoseforbund

Postboks 120 Bønes

5849 Bergen

Telefon: 93 40 53 22

E-post: info@hemokromatose.no

www.hemokromatose.no