Pasientorganisasjoner

Norsk Glaucomforening

Vestbyv. 23 H

0976 Oslo

Kontakttelefon: 97 00 86 13

Telefaks: 22 25 48 46

E-post: pergru@online.no

www.glaucom.org