PasientorganisasjonerNorsk forening for Tuberøs Sklerose Kompleks

c/o Wenche K. Røkenes

Ikjefjord 19

5962 Bjordal

Telefon: 958 10 155

E-post: post@nfts.no

www.nfts.no