PasientorganisasjonerNorsk forening for slagrammede

Kjell Inge Skarbø

Helle

6265 Vatne

Telefon: 907 43 008 (Kjell Inge Skarbø)

E-post: post@slagrammede.org

www.slagrammede.org