Pasientorganisasjoner

Norsk Forening for Osteogenesis Imperfecta

Postboks Etterstadkroken 5D

0659 Oslo

Telefon: 22 79 91 00

Telefaks: 22 79 91 98

E-post: leder@nfoi.no

http://www.nfoi.no